Misyon - Vizyon - Değerlerimiz

MİSYON

Hasta, hasta yakını, çalışan ve kurumumuz ile ilişkili olan tüm kuruluşların ihtiyaç, beklenti, hak ve sorumluluklarını hizmet sunumunun her adımında göz önünde bulundurmak, yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışarak, kurumumuza başvuran hastalara ilk defada hızlı, açık, dürüst, güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunmaktır.

VİZYON

Günümüz teknolojik imkanlarının tümünden faydalanıldığı, çağdaş bir altyapı ile kurumsal gelişimini sürdürebilen, personel dokusunun tam anlamıyla iyileştirildiği daha geniş kitlelere ulaşan, yeni projeler üreten, huzurlu, konforlu bir ortamda, sektöründe öncü uygulamalara imza atan bölgemizde lider bir sağlık kuruluşu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

•Hasta/hasta yakını önceliğine önem vermek ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet etmek
•Çalışanların dayanışmasını ve motivasyonunu sağlamak
•Ölçümlere dayalı hizmet planlaması ve üretimi yapmak
•Eğitim ve gelişimde süreklilik sağlamak
•Kaynakları etkin kullanmak
•Önyargısız yaklaşımı benimsemek
•Bilimsel ve etik kurallar ile çalışmak
•Kalıcı güven oluşturmak
•Kalite standartlarını sağlamak, değişen koşullar ve ihtiyaç doğrultusunda iyileştirme sağlamak
•Sağlık sektöründeki gelişmelerin takibini sağlamak
•Ekip çalışması gücüne inanmak
•Sürdürebilir başarıyı ve kurum kültürünü korumak ve zenginleştirmek
•Hasta haklarını ve gizliliğini korumak
•Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı kalmak
•Çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları güvenliği sorumluluğunu taşımak, riskleri en aza indirmek