Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Kardiyoloji birimimiz; kalp ve damar hastalıklarının her alanında tanı ve tedavi işlemini yapabilecek alt yapı, teknik donanım ve tecrübeli uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Birimimizde, yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasının tanı ve tedavi süreci gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz Kardiyoloji Birimimizde Verilen Hizmetler Şu Şekildedir;

Non-Invaziv Tetkikler

– Elektrokardiyografi

– Eforlu EKG

– Transtorasik ekokardiyografi

– Transözofajeal ekokardiyografi (TEE)

– Stres (Dobutamin) ekokardiyografi

– 3D ekokardiyografi

– 24 saat ritim holter kaydı (EKG)

– 48 saat ritim holter kaydı (EKG)

– 24 saat tansiyon holter kaydı

– Telemetrik EKG kaydı

Invaziv Tetkikler

- Anjiyografik görüntüleme işlemleri  

- Koroner ve periferik hasta anjiyoplasti ve stentleme işlemleri

- Diğer invaziv girişimler

Elektrofizyoloji

SİZİ ARAYALIM!
Biz Sizi Arayalım