Tüm infertilite (kısırlık) vakalarının yaklaşık yüzde 35’i kadın kaynaklı nedenler iken, erkek kaynaklı nedenler de yaklaşık yüzde 35 oranında, çiftlerden her ikisinde birden problem olma ihtimali ise yüzde 20 oranındadır. Infertilite nedenlerini bulmaya yönelik olarak yaptığımız temel testler sonucunda çiftlerin yüzde 10’unda herhangi bir neden bulamamaktayız ve bu grubu “açıklanamayan infertilite” olarak kabul ediyoruz.

Başka bir deyişle, kısırlık nedeni erkek ve kadınlarda eşit olarak görülür. Sadece bizim toplumumuzda değil dünyanın birçok bölgesinde infertilitenin sadece kadınları ilgilendiren bir problem olduğunu düşünmek gibi yaygın yanlış bir anlayış vardır. Bu nedenle buraya normal üreme fonksiyonları ve infertilite nedenleri ile ilgili kısa özet bilgiler ekledik. 

İnsan Üreme Fonksiyonlarının Temelleri

İnfertilite ve nedenlerini anlayabilmek için öncelikle spontan ( doğal-kendi kendine) gebeliğin nasıl oluştuğunu anlamak faydalı olabilir. Bu nedenle burada detaylı, derinlemesine bilgiler içermese de gebelik oluşma süreciyle ilgili ovulasyon (yumurtlama), fertilizasyon (döllenme) ve implantasyon (rahim içine tutunma) gibi temel aşamalardan bahsederek başlamayı tercih ettik.

Yumurta (Oosit)

Her adet döngüsü boyunca yumurtalıklar tarafından üretilen dişi üreme hücresi, gebelik için bu hücrenin üretilmesi ve ovulasyon (yumurtlama ) ile tüplere doğru atılması gerekir.

Sperm

Ovulasyon sonrası tüplerin yumurtalıklara yakın olan üçte birlik kısmında bulunan yumurta hücresini dölleyecek (fertilizasyon) erkek üreme hücresi. Gebelik oluşması için testislerde sağlıklı spermlerin üretilebiliyor ve meni ile yeterli sayıda dışarıya atılabiliyor olması gerekir.

Fallop Tüpleri

Yumurta ve spermin karşılaştığı ve fertilizasyonun (döllenme) gerçekleştiği uterus (rahim) ve yumurtalık arasında bağlantıyı sağlayan kanal. Gebelik oluşabilmesi için sağlı sollu iki adet olan bu kanallardan en az birinin açık ve fonksiyonel olması gerekir.

Fertilizasyon (Döllenme)

Sağlıklı bir embriyo oluşması için sağlıklı bir spermin sağlıklı bir yumurta ile başarılı bir şekilde birleşmiş (döllenme) olması gerekir.

İmplantasyon

Fallop tüplerinde meydana gelen fertilizasyondan (döllenme) sonra döllenmiş yumurta hücresi bölünüp çoğalarak embriyo haline gelir ve yine fallop tüpleri aracılığı ile rahim içine ulaşır. İşte rahim içine ulaşan gelişiminin erken aşamasındaki embriyonun endometriyum denilen rahim içi dokusuna tutunması implantasyon olarak adlandırılır.

Kadın Kaynaklı İnfertilite 

İnfertilitenin kadınlardaki nedenlerini araştırırken yaptığımız temel incelemelerde amaç az önce bahsettiğimiz süreçlerin doğal olarak oluşmasına engel olacak bir neden olup olmadığına bakmaktır.

Ovulasyon (yumurtlama) olduğunu doğrudan anlamamızı sağlayacak bir yöntem yoktur fakat adet döngüsünün düzenli olması dolaylı olarak yumurtlama olduğunun iyi bir göstergesidir.

Fertilizasyonun gerçekleşeceği fallop tüplerinin açık olup olmadığını histerosalpingogram (HSG) dediğimiz radyolojik görüntüleme yöntemi ile anlayabiliyoruz. Bu film ile aynı zamanda rahimde yapısal bozukluklara ait fikir sahibi de olabiliyoruz.

Kadın kaynaklı infertilitenin bazı yaygın nedenleri şunlardır:

• İleri anne yaşı

• Endometriyozis

• Hormonal dengesizlikler

• Polikistik over sendromu (PCOS)

• Rahim, fallop tüpleri ya da yumurtalıkların yapısal anormallikleri

• Geçirilmiş pelvik enfeksiyon veya inflamasyon

• Azalmış yumurtalık rezervi

• Embriyoda genetik anormallikler

• Düşük

• Fallop tüpü tıkanıklığı

• Geçirilmiş cinsel temas ile bulaşan hastalıklar

• Stres

Erkek Infertilitesi

Erkek faktörlü kısırlık nedenleri sağlıklı sperm üretiminin olmadığı durumlardır ve  genellikle meni analiz testi (spermiyogram) ile teşhis edilir. Erkek kısırlığının nedenleri şunlardır:

• Sperm üretim sorunları: çok fazla anormal şekilli sperm (kötü morfoloji), düşük sperm sayısı ve azalmış sperm hareketliliği (kötü motilite)

• Testis travma öyküsü

• Varikosel: düşük sperm üretimine neden olan skrotumda genişlemiş damarlar olması

• Testisi etkileyebilecek enfeksiyonlar

• Yüksek tansiyon, şeker hastalığı

• Hormonal anormallikler

• Cinsel temas ile bulaşan hastalıklar

• Stres

 

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için doktorunuza başvurunuz.

SİZİ ARAYALIM!
Biz Sizi Arayalım