Adezyon:
Herhangi bir nedenle bütünlüğü bozulan doku (cerrahi, travmatik kesi vb.) iyileştiğinde bütün özellikleri (özellikle elastikiyet ) normalde olduğu haliyle yeniden sağlanamaz. İyileşen bölgelerdeki gözle görülebilen farklılık skar dokusu olarak adlandırılır. Bu doku cilt dokusunda olduğu gibi karın içindeki herhangi bir dokunun iyileşmesi sonucunda da oluşur ve karın içinde yapışıklıklara neden olabilir. Eğer karın içinde bu skar dokusu yumurtalık, tüp ve/veya rahimde meydana gelirse bu organların fonksiyonlarında değişikliklere neden olabilir. Özellikle yumurtalıklardan atılan yumurtanın tüpler tarafından tutulması bozularak infertilite ( kısırlık) nedeni olabilir.
Amenore:
Altı ay veya daha fazla süre ile adet görülememesidir.
Androlojist - Ürolog
Erkek infertilitesini değerlendiren hekim. 

Anovulasyon
Ovulasyon (yumurtlama) olmamasıdır ve kadınlarda infertilitenin en sık görülen nedenidir. Ovulasyonun olmamasının santral sinir sistemi, hipofiz bezi veya yumurtalık kaynaklı birbirinden farklı çok sayıda nedeni olabilir. 

Azospermi
Testislerde sperm hücresi üretiminin olmaması ve/veya spermlerin meniye karışmasını sağlayan yollarda tıkanıklık olması nedeniyle menide hiç sperm bulunmamasıdır.


Bazal Vücut Isısı

Vücut ısısının en düşük değeridir ve genellikle sabah ilk uyanılan saatlerde ölçülür. Bazal vücut ısısındaki değişiklik takip edilerek ovulasyonun (yumurtlama) olup olmadığı ve zamanı tahmin edilmeye çalışılır. Bazal vücut ısısında adet döngüsünün ikinci yarısında meydana gelen 0,5 derecelik artış ovulasyonun olduğunu düşündürür. 

Beta Hcg Testi (BhCG)

İmplantasyondan (döllenmiş yumurtanın rahim içine tutunması) sonra plasentayı (bebeğin eşi) oluşturacak hücrelerden üretilen ve gebeliğin en erken zamanda saptanmasında - embriyonik gelişimin takip edilmesinde yol gösterici olan hormondur.
Blastokist

Döllenmeyi takiben yaklaşık beş gün sonra ulaşılan embriyonik gelişim aşamasıdır. Bu aşamadaki embriyo plasenta ve bebeği oluşturmak üzere farklılaşmış iki hücre tabakası ile merkezinde bir boşluktan oluşur. 

Blastokist Transfer

İVF tedavisi ile elde edilen blastokist aşamasındaki embriyonun rahim içine transfer edilmesidir.


Biyokimyasal Gebelik

Bhcg hormonu kanda artmış olarak saptandığı halde ultrasonografik incelemede rahim içinde gebelik kesesinin görülememesi durumudur.
Boş Gebelik ( Anembriyonik Gebelik)
Embriyo rahim içine tutunduktan sonra dış hücre tabakası plasenta oluşturmak üzere çoğalırken iç hücre tabakası bebeği oluşturur. İç hücre tabakası gelişmeden sadece dış hücre tabakası geliştiğinde ortaya çıkan durumdur.

Bromokriptin (Parlodel, Dostinex)

Süt hormonu olarak bilinen prolaktin olması gerekenden fazla salgılandığında yumurtlama olumsuz etkilenebilir. Bromokriptin hipofiz bezinden prolaktin salgısını azaltmak için ağızdan kullanılan ilaçtır.


Çikolata Kisti

Tıbben endometrioma olarak adlandırılan içi kan dolu yumurtalık kistidir. Çikolata kisti denmesinin sebebi içindeki beklemiş kanın zamanla eritilmiş çikolata görüntüsü alması nedeniyledir.


Dış Gebelik

Embriyonun rahim dışında herhangi bir yere tutunması sonucu oluşan gebeliktir, rahim dışı yerleşim yeri yumurtalıklar, karın içinde herhangi bir yer olabilsede çoğunlukla tüpler olduğundan tubal gebelik olarak da adlandırılır. Tüplerde meydana gelip gebelik kesesi büyümeye devam ederse hayati tehlike yaratacak miktarda kanamaya neden olabilir. Kanamanın nedeni büyüyen gebelik kesesinin tüp duvarında ayrılmaya (rüptür) neden olmasıdır. Dış gebelik sonucunda gebeliğin oluştuğu tüpte kalıcı fonksiyon kaybı meydana gelebilir.

Düşük
Çoğu ilk üç ay içinde olmak üzere yirminci haftaya ulaşmadan kendiliğinden meydana gelen gebelik kaybıdır.


Embriyo

Yumurta hücresinin sperm tarafından döllenmesinden gebeliğin ilk birkaç haftalık dönemine kadar olan süre boyunca ileride bebeği oluşturacak hücre topluluğu bu terimle adlandırılır.

Embriyo Dondurma
Dokular veya hücrelerin dondurularak çok düşük sıcaklıklarda sıvı nitrojenli ortamda küçük tüpler veya pipetler içinde onlarca yıl boyunca saklanabilir. Embriyo dondurma – freezing bu yöntemle embriyonun dondurularak saklanmasıdır.


Embriyo Transfer
İVF tedavisi sonucunda embriyoloji laboratuvarında oluşturulan embriyonun özel kataterler yardımı ile rahim içine yerleştirilmesi içlemidir. 

Endometriyal Biyopsi

Özel boyama yöntemleri kullanılarak yapılan mikropatolojik  inceleme için endometriyum denilen rahim içi dokusundan küçük parçalar alınmasıdır. 

Endometriosiz

Yumurtalıklar tarafından üretilen hormonların etkisi altında gelişen emdometriyum denilen normal rahim içi dokusunun rahim içi haricinde başka dokularda bulunmasıdır. Herhangi bir dokuda olabilse de sık olarak pelvis (leğen) boşluğu içinde ve burada da en sık yumurtalıklarda görülür. Endometriosiz yumurtlamayı ve oluşan embriyonun rahim içine tutunmasını (implantasyon) olumsuz etkileyebilir. 

Epididim

Ejekülasyon (boşalma) öncesi sperm hücrelerinin depolandığı testislere yapışık sarmallar halinde tübüler (küçük kanallardan oluşmuş) organdır.


Fallop Tüpleri

Yumurlama ile yumurtalıklarıdan salınan yumurta hücrelerini tutan rahim ve yumurtalık arasında bağlantıyı sağlayan sağ ve solda birer tane olmak üzere toplam iki adet içi boş kanallara verilen addır. 

Fertilite (İVF) Kliniği

Üremeye yardımcı tedaviler alanında eğitim almış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, yardımcı sağlık personeli ve embriyologlardan oluşan bir ekip tarafından idare edilen klinik.


Fertilizasyon

Sperm hücresinin yumurta hücresine tutanarak genetik içeriğini yumurta hücresine aktarması, döllenme. 

Fetal Redüksiyon

Çoğul gebeliklerde olası riskleri azaltmak için ultrason klavuzluğunda ince iğneler yardımı ile rahim içindeki fetüs sayısını azaltma işlemidir. 

Fetus

İnsan embriyosunun rahim içine tutunduktan sonra 8. haftadan doğuma kadar olan gelişim dönemi bu terimle ifade edilir. 

Fibroid/Miyom
Rahim kas ve destek dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümör, yumru. 

Fimbria

Tüplerin yumurtalıklara en yakın uçlarında bulunan parmak benzeri çıkıntılardır. Bu parmaksı çıkıntılar sayesinde yumurtalıklardan dışarıya doğru atılan yumurta hücresi tüpler tarafından tutulur.

Folikül Stimulan Hormon (FSH)

Erkeklerde sperm üretimini kadınlarda ise içinde olgun yumurta hücresini bulunduran folikül dediğimiz yapıların gelişimini uyaran üreme sistemi hormonu. 

Foliküler Faz

Adet döngüsünün yumurtalıklarda folikül gelişimi ve gelişen folikül tarafından üretilen hormonların etkisiyle buna paralel rahim içi dokusunun da geliştiği yumurtlamaya kadar olan ilk yarısı.

FOLİKÜL
Yumurtalıklarda yumurta hücrelerini koruyan ve gelişimi için uygun ortamı sağlayan içi sıvı dolu küçük kesecikler.


GAMET
Üreme hücrelerinden her biri, sperm veya yumurta hücresi.


Gestasyon
Gebeliğin terim olarak tıbbi karşılığı. 


Gn-RH AGONİSTİ (Lucrin, decapeptyl, synarel, zoladex vb.)

Santral sinir sistemi (beyin) üzerinde sürekli uyarıcı etki ederek prematür (erken) ovulasyonu (yumurtlama) engelleyen ilaçlar.


Gn-Rh Antagonisti (Cetrotide, Orgolutran)

Santral sinir sistemi (beyin) üzerinde baskılayıcı etki ederek prematür (erken) ovulasyonu (yumurtlama)  engelleyen ilaçlar.

Gonadotropin

Yumurtalıklarda yumurta hücrelerini koruyan folikül denilen yapıların büyümesini uyaran hormonlar .

Gonad

Hem testisler hem de over (yumurtalıklar) için kullanılan genel terim.

Hormon

Kan yolu ile vücut içinde taşınan ve vücüdun bir bölgesinden başka bir bölgesine özel uyarıları taşıyan kimyasal madde. 

Human Koryonik Gonadotropin

Gebelik hormonu, aynı zamanda İVF tedavilerinde ovulasyonun (yumurtlama) sağlanması için kullanılmaktadır. (Ovitrelle, Pregnyl)


Human Menopozal Gonadotropin

İVF tedavilerinde folikül büyümesini sağlamak için kullanılan hormon. (Menopur, Menagon, Merional)


Hipofiz Bezi
FSH ve LH da dahil olmak üzere bir grup hormon salınımından sorumlu beyin alt bölgesinde kendine özgü kemik bölge içine yerleşmiş küçük organ.

Hipotalamus

Hormon üreterek bazı vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlayan beyin alt bölgesinde hipofiz bezine komşu alan. 

HİSTEREKTOMİ

Cerrahi olarak rahimin alınması, rahim genellikle rehim ağzı (serviks) ile birlikte çıkarılır fakat bu işlem sırasında yumurtalık ve tüpler çıkarılmaz. 

Histerosalpingogram (HSG, Histerogram, Tubogram)

Rahim ağzı (serviks) yolu ile rahim içi ve tüplerin radyo-opak ( röntgen filmi çekildiğinde beyaz olarak görünür hale gelen) özelliği olan bir sıvı ile doldurularak filminin çekilmesidir. Bu sayede rahim içinde şekil bozukluğu olup olmadığı, her iki tüpün açık olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunur. 

Histeroskopi

Rahim içinin histerosalpingografide olduğu gibi dolaylı olarak değil doğrudan gözlenmesidir. Rahim ağzı kanalı boyunca ilerletilerek ince ışıklı bir kamera yardımı ile rahim içi görüntülenir. Sadece tanısal değil aynı zamanda bazı ( polipektomi, myomektomi, yapışıklık açılması, septum (perde) çıkarılması vb.) müdahalelerin de yapılabildiği cerrahi bir işlemdir.

İmplantasyon
Embriyonun rahim içi dokusuna yerleşmesi.


İnfertilite

Düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yılın sonunda hala gebelik oluşmaması veya oluşan gebeliğin miada kadar ulaşamaması. 

İntrastoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI)
Embriyoloji laboratuvarlarında döllenmeye yardımcı olmak için seçilmiş tek bir sperm hücresinin mikroskobik iğneler yardımı ile yumurta hücresi içerisine bırakılmasıdır. 

İntraüterin İnsemınasyon, Aşılama (IUI)
Embriyoloji laboratuvarında meni içindeki diğer maddelerden arındırılarak özel bir sıvı içerisine konulmuş spermlerin özel katater (pipet) yardımı ile rahim ağzından geçilerek rahim içine verilmesidir. Bu yöntemle döllenmenin meydana geldiği tüp bölgesine ulaşan canlı sperm sayısında artma sağlanması amaçlanır. 

İn Vitro Fertilizasyon (İVF)
Tüp bebek olarak da bilinen bu işlem tıbben döllenmenin vücut dışında özel cam kaplarda sağlanmasıdır. İVF dendiğinde aynı zamanda yumurtalıkların uyarılması, gelişen yumurtaların toplanması, toplanan yumurtaların vücut dışında spermlerle döllenmesi ve oluşan embriyoların rahim içine konulması işlemlerinin tamamı anlaşılır.


Klomifen (Klomen)

Sıklıkla ovulasyonun sağlanması için ilk seçenek olarak kullanılan ilaçtır. Klomifen hipotalamus olarak adlandırılan beyin bölgesinde bulunan östrojen hormonu reseptörlerine bağlanır. Beyin için bu bağlanma yumurtalıklarda içinde yumurta hücresi bulunan folikül dediğimiz yapıların gelişimini sağlayan FSH hormonu salgısını arttırma uyarısı anlamına gelir.


Konsepsiyon

Yumurta hücresinin bebek oluşturacak şekilde sperm tarafından döllenmesi. 

Konjenital
Kalıtımsal ve/ve ya çevresel nedenlerle oluşmuş doğumsal anormallikler. 

Korpus Luteum

Yumurtlama sonrası sarı renge dönüşmüş yumurta hücresinin içinde geliştiği folikül denilen yapı. Bu yapı östrojen ve progesteron hormonları üreterek rahim içi dokusunun embriyo için uygun hale gelmesini sağlar.  

Kriyopreservasyon

Dokular veya hücrelerin dondurularak çok düşük sıcaklıklarda sıvı nitrojen içinde saklanmasıdır. Bu yöntemle sperm (Sperm dondurma – freezing), embriyo (embriyo dondurma – freezing), yumurta hücresi (yumurta, oosit dondurma – freezing) dondurulurak küçük tüpler veya pipetler içinde onlarca yıl boyunca saklanabilir.

Laparoskopi

Laparoskop adını verdiğimiz ışıklı bir kameranın karın ön duvarında açılan küçük bir açıklıktan karın içi organların doğrudan gözlenmesidir. İşlem sırasında karın ön duvarında uygun alanlara yapılan daha küçük yarımcı kesiler aracılığı ile üremeye engel problemlerin tedavisine yönelik müdahalelerde yapılabilir.


Löprolid Asetat (LUCRİN)

İnfertilite tedavisi sırasında kullanılan  santral sinir sistemi (beyin) üzerinde sürekli uyarıcı etki ederek prematür (erken) ovulasyonu (yumurtlama) engelleyen ilaç.


Lh piki

Yumurtalıkta gelişen olgun yumurtanın folikül dışına atılmasının (yumurtlama) sağlanması için hipofiz bezinden ani ve yüksek miktarda LH (lüteinizan hormon) salgılanmasıdır. 

Luteal Faz
Menstrüel döngünün ikinci yarısını oluşturan yumurtlama ve adetin başlaması arasındaki süredir. 

Luteinizan Hormon (LH)

Yumurtalık ve testistler üzerinde metabolik etkileri olan hipofiz bezi hormonu. 

Menstrüel Siklus

Adet kanamasının başlamasından bir sonraki kanamanın başlangıcına kadar ortalama 28 gün süren kadın üreme organlarında meydana gelen düzenli fizyolojik değişikliklerin olduğu dönem. 

Mikromanipülasyon

Mikroskop klavuzluğunda büyük büyütme altında özel aletler yardımı ile sperm, yumurta ve embriyo üzerinde işlem yapılması.


Miyomektomi
Rahim duvarından kaynaklanan miyon dediğimiz iyi huylu kitlelerin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. 

Östradiol

Kadınlarda menopozdan sonra daha az olmak üzere hayat boyunca yumurtalıklar tarafından üretilen doğal östrojen hormonu türüdür. Başta rahim içi dokusunun büyümesi olmak üzere meme ve diğer bazı organların gelişiminde fonksiyonel olarak önemlidir.

Oligomenore

İki adet kanaması arasında geçen sürenin 35 günden fazla olması ile karakterize adet düzensizliğidir. Bu durum genellikle hipotalamus, hipofiz ve üreme organları arasındaki eş güdüm bozukluğuna işaret eder. 

Oligospermi

Menide normal kabul edilen değerlerin altında sperm bulunması. 

Oosit
Dişi üreme hücresi yumurtanın tıbbi adı. 

Overyan Kist
Yumurtalık içi veya yüzeyinde içi sıvı dolu kesecikler kist olarak adlandırılır. Bu yapıların çoğu ciddi bir hastalıkla ilişkili değildir ve birkaç ay içinde tedavisiz kaybolur.


Overyan Yetmezlik

Yumurtalıkların olgun yumurta hücresi üretmek gibi normal fonkisyonlarını yapamaması durumudur. Kan östrojen düzeylerinde düşme ve folikül stimülan hormon (FSH) düzeylerinde artış meydana gelir. 

Overyan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)

İVF tedavisi sırasında nadiren görülen yumurtalıkların aşırı büyümesi ve karın içinde sıvı birikmesi ile karakterize durumdur. Yumurtalıkların büyüklüğü böbrek, karaciğer fonksiyonlarının durumu ve bazı kan değerlerine göre hafif, orta ve şiddetli olarak üç sınıfa ayırılır ve vakaların çoğu hafif formudur.


Ovulasyon
Yumurtalıklarda folikül denilen içi sıvı dolu kesecikler içinde olgun hale gelen yumurta hücresinin tüplere doğru atılması, yumurtlama. 

Ovulasyon İndüksiyonu

Kişiye özel olarak belirlenen dozlarda normal insan vücudunda üretilen hormonların ilaç haline getirilmiş sentetik formlarını kullanarak yumurtalıklarda bir veya daha fazla sayıda olgun yumurta hücresi gelişimini sağlamak.

Pap Smear

Rahim ağzının (serviks) vajinaya bakan yüzeyinden dökülen hücrelerin özel boyamalar sonrası mikroskobik olarak incelenerek kanser ve kanser öncülü değişikliklerin saptanmasına yarayan tarama testi. 

Pelvik İnflamatuvar Hastalık (PID) 

Kadın üreme sistemi organlarında oluşan enfeksiyon (mikrobik) hastalıklarının genel adı.   

Polikistik Ovaryan Sendrom (PCOS)

Tüylenme artışı, aşırı kilo alımı ve infertilite ile karakterize ovulasyon (yumurtlama) düzensizliği de olan metabolik bir hastalık. 

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD)

İVF tedavisi sonucunda oluşan embriyoların rahim içine transfer edilmeden önce olası genetik anormallikler açısından test edilmesi.


Progesteron
Ovulasyondan sonra ve gebelik oluştuğunda yumurtalıklar tarafından üretilen önemli bir hormondur. Progesteron rahim içi dokusunun döllenmiş yumurta hücresinin yerleşebileceği özellikleri kazanmasını sağlar. 

Prolaktin
Hipofiz bezinden salınan, emzirme döneminde memelerde süt üretimini uyaran hormon. Bu hormon normal şartlarda da kanda belli bir miktar bulunmaktadır ve miktarı normalin üzerinde olduğunda ovulasyon düzensizliğine neden olmaktadır.

Salpinjektomi

Her iki tüp veya sağ – sol tek tüpün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Genellikle enfeksiyon ve /veya apse, tüplere yerleşmiş dış gebeliklerin tedavisi amcıyla yapılır.


Salpenjit
Enfeksiyon, yaralanma gibi durumlarda bağışıklık sisteminin tepkisine inflamasyon denir. Bu durumun tüplerde meydana gelmesidir. 

Semen
Spermin yanı sıra su, bazı basit şekerler, alkali kimyasallar ve prostoglandinler gibi bazı maddeler içeren erkek üreme sistemi tarafından üretilmiş sıvı. 

Semen Analizi ( Spermiyogram) (SA)
Laboratuvar ortamında semen ve spermelerin nitelik ve niceliksel olarak incelenmesi.


Servikal Mukus

Servikal kanal içinde bulunan bezlerce üretilen kalın, yapışkan, sümüksü sıvıdır. Bu sıvı ovulasyon (yumurtlama) olmadığı sürece servikal kanalı kapatarak bakterilerin ve hatta spermlerin kanaldan geçişini engeller. Ovulasyonla birlikte yükselen östrojen hormonu etkisi ile bu sıvı daha ince ve akışkan hale gelir ve spermlerin kanaldan geçişi kolaylaşır. 

Serviks ( Rahim Ağzı)

Uterus (rahim) ve vajina arasında bağlantıyı sağlayan yapı.

Sperm Sayısı

Ejekülatın ( erkek üreme sisteminden dışarıya atılan sıvı – semen ) bir mililitresinde bulunan sperm sayısı, sperm konsatrasyonu olarak da bilinir ve ortalama 20 milyon / mililitre normal olarak kabul edildir. Daha düşük sperm sayısı oligospermi olarak adlandırılır. 

Sperm Morfolojisi
Semendeki spermler baş, boyun ve kuyruk olarak üç kısımdan oluşur, spermelerin bu üç yapısal kısımlarının boyut ve şekilsel olarak değerlendirilmesi semen analizinin bir parçasıdır.


Sperm Motilitesi
Spermelerin hareketliliği, semen ve üreme sistemi içerisinde ilerleme kabiliyeti.


Sperm Yıkama
Seminal sıvı içerisindeki spermeleri ayırma işlemi. İşlem sonrasında semenden daha az miktarda daha yoğun sperm içeren bir karışım elde edilir ve aşılama (İUİ) tedavisi sırasında bu sıvı kullanılır. 

Sterilite
Üreme yeteneğinin kesin olarak kaybolması durumu. 

Swim-Up Testi
Semen sıvısı içerisindeki spermlerden canlı olanların kültür sıvısı içerisinde kendilikleriden ayrılması ilkesine dayanan tanısal açıdan faydalı bir laboratuvar uygulamasıdır. 

Testis
Skrotum olarak isimlendirilen keseler içinde bulunan sperm üretmenin yanısıra testesteron (erkeklik hormonu) denilen  hormonu da üreten erkek üreme organı. 

Testis Biyopsisi
Testis dokusundan  mikroskobik inceleme ile küçük parçalar alınması. Alınan doku örneklerinde sperm olup olmadığı yine mikroskobik inceleme ile araştırılır. Alınan bu dokular gerektiğinde patolojik olarak incelenebilri.

Testosteron
Erkek cinsiyette ikincil cinsiyet karakterlerinin ( boy uzaması, vücut kıllarının erkek tipi olacak şekilde lokalizasyonu v.b.)  gelişiminden birincil olarak sorumlu olmakla beraber sperm üretimi içinde gerekli olan erkeklik hormonu.


Tüp Bebek Uzmanı

İnfertilite (kısırlık) tanı ve tedavileri alanında eğitim almış Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı. 


Tüp Ligasyonu ( Tüplerin Bağlanması)
Kadın üreme sisteminde döllenmenin meydana geldiği Fallop Tüpü adı verilen rahim ve yumurtalıklar arasındaki kanalın cerrahi olarak bloke edilmesidir. 

Ultrason

Doku ve organların yüksek frekanslı ses dalgalarını yansıtma özelliklerinin farklılığı ilkesine dayanan görüntüleme yöntemi. İVF tedavileri sırasında follikül büyümesinin ve gebeliğin takibi amacıyla kullanılır. 

Uterus
Kadın üreme sisteminin fetusun (doğmamış bebek) doğumuna kadar bulunduğu kısmı.
Üremeye Yardımcı Tedaviler – Üyt (ASSISTED Reproductıve Technology - Art)
Fertiliteyi (doğurganlık) iyileştirmek için yumurta toplama (OPU), yumurtaların sperm ile vücut dışında döllenmesinin sağlanması (İVF, ICSI ) yardımcı yuvalama (assisted hatching), yumurta – yumurtalık dokusu dondurma (egg freezing, ovarian tissue freezing), embriyo dondurma (embryo cryopreservation), sperm – testis dokusu dondurma (testicular tissue freezing, sperm freezing ) vb. bir grup tedavi yöntemidir.
Yardımcı Yuvalama (ASSISTED Hatchıng, Ah - Azh)
Transfer sonrası embriyonun rahim içine tutunmasına yardımcı olmak amacı ile gelişiminin erken evrelerindeki embriyoyu saran dış koruyucu tabakada özel kimyasallar, doğrudan mekanik teknikler veya lazer kullanılarak küçük değişiklikler yaratmaktır.


Yumurta Toplama

Tüp bebek (İVF) tedavisinin ilk aşamalarından biri olan ovulasyon indüksiyonu tedavisi ile yumurtalıklarda gelişimi sağlanan içinde olgun yumurta hücresinin bulunduğu folikül adını verdiğimiz içi sıvı dolu keseciklerin ultrason kılavuzluğunda ince iğne aracılığı ile vajinal yoldan dışarıya alınmasıdır.

Zigote
Gelişiminin erken aşamasındaki embriyo ( döllenmiş yumurta)

 

Sayfa içeriği bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için doktorunuza başvurunuz.

SİZİ ARAYALIM!
Biz Sizi Arayalım