Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları birimimizde; kulak, burun, boğaz ve baş-boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavi hizmetleri modern teknolojik donanım desteği ile en üst düzeyde yürütülmektedir. Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı birimimizde; endoskopik ve mikroskobik işlemler ile işitme ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisi yapılmaktadır. Sinüzit, uyku apnesi, horlama, dış kulak ve orta kulak hastalıklarına bağlı işitme kayıpları, üst hava yolu kaynaklı solunum problemleri, baş dönmesi, kulak çınlaması, burun kanaması gibi şikayetler ile birimimize başvuran hastaların, acil, poliklinik ve yatarak tedavileri gerçekleştirilmektedir.

Hastanemiz Kulak Burun Boğaz Birimimizde Tedavisi Yapılan Hastalıklar ve Verilen Hizmetler Şu Şekildedir;

Kulak Hastalıkları

Denge bozuklukları ve baş dönmesi
Kulak çınlaması
İşitme kayıpları
Kulak enfeksiyonları
Kronik orta kulak enfeksiyonu cerrahi tedavisi
Kulak zarı onarımı
Dış kulak yolu hastalıkları
Kulak kaşıntısı
Odyolojik testler

Burun Hastalıkları

Endoskopik sinüs cerrahisi
Akut ve kronik rinosinüzit ve komplikasyonları
Koku alma bozuklukları
Burun estetiği (Rinoplasti)
Burun kemiği eğriliği
Burun tıkanıklığı
Doğumsal anomaliler
Koanal atrezi
Konka hipertrofileri
Radyofrekans tedavisi
Nazal polipozis
Burun ve paranazal sinüs tümörleri
Gözyaşı bezi tıkanıklıkları

Baş-Boyun Cerrahisi
Ses bozuklukları
Ses teli ve çevresi iltihabi hastalıklar
Yutma problemleri (Gırtlak kanseri, ağız ve çevresindeki tümörler)
Farenjit
Bademcik iltihabı
Tükürük bezi enfeksiyonları, taşları ve kitleleri
Gastroözefajiyal reflü
Çene eklemi hastalıkları
Horlama ve uyku apnesi cerrahi tedavileri
Maksillofasial ve fasial plastik cerrahi
Baş ve boyun tümörleri
Baş-boyun kanserleri

SİZİ ARAYALIM!
Biz Sizi Arayalım