Özel Adatıp İstanbul Hastanesi İle Mümessil Dayanışma Derneği (MÜDAD)Arasında Kurumsal Anlaşma Yapıldı

Hastanemiz ile MÜDAD arasında yapılan anlaşmaya göre; MÜDAD üyeleri ve üyelerin birinci derece aile fertleri hastanemizin ayrıcalıklı sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.