Biyokimya Uzmanı Dilara Polat

Biyokimya Uzmanı Dilara Polat


Uzmanlık : Biyokimya


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1980


Eğitim :

Lisans

-Trakya Üniversitesi - Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, 2000 / Edirne


Yüksek Lisans

- İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 / İstanbul


Biyokimya Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Asistan, 2004 / İstanbul
- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman, 2008 / İstanbul


Özgeçmiş :

Biyokimya Uzmanı Dilara Polat, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki eğitim ve iş hayatı sonrasında 2009 yılından itibaren İstanbul’da özel sağlık kuruluşlarında Biyokimya Uzmanı ve Mesul Müdürü olarak görev almıştır.  Polat, Eylül 2017 tarihinden itibaren ise Özel Adatıp İstanbul Hastanesi'nde Biyokimya Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.  


Uzmanlık Alanları:

Çalıştığı Cihazlar

VİTROS 950 otoanalizörü Nükleer AŞ
VİTROS 350 otoanalizörü Nükleer AŞ
VİTROS FUSION 5.1 Nükleer AŞ
AEROSET rütin analizörü Abbott Diagnostics
ACL TOP Koagülasyon Analizörü
ACL Advance Koagülasyon Analizörü
HITACHI P800 Roche Diagnostics Hormon Analizörü
Moduler E 170 Otoanalizörü Roche Diagnostics
Unıcel DxI 800 Hormon Analizörü Beckman Coulter’s
IQ ELITE Tam Otomatik İdrar Analizörü Biodpc
Urised Labumat Tam Otomatik İdrar Analizörü
COBAS INTEGRA 400 Roche Diagnostics
COBAS INTEGRA 800 Roche Diagnostics
Dade Dimension XL SIEMENS Diagnostics
İmmülite 2500 BioDPC
Cobas 6000 (C 501-C601) HİBRİT ANALİZÖR ROCHE
Vidas,Biomerieux.
Quantimetrx Lipoprint LİPSCAN TÜP JEL ELEKTOFOREZ
Sysmex xi-100i 
Sysmex xn-1000
ABX Pentra
Beckman Coulter Access II


Üyelikleri :

- Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
- Türk Tabipleri Birliği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

KBUD, Tıbbi Laboratuvar Sempozyumu - 2. Kalite ve Akreditasyon Sempozyumu – Ulusal Standartların Hazırlanması, 2006 /Kıbrıs
KBUD, 4. Ulusal Kongresi, 2007 / Fethiye
KBUD, 7. Ulusal Kongresi, 2011 / Dalaman
Uluslararası Katılımlı Kongre & LAB Expo 2017