Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN

Doç. Dr. Leyla YILMAZ AYDIN


Uzmanlık : Göğüs Hastalıkları


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1974


Eğitim :

Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
- Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2003

Tıp Doktoru Eğitimi
- Hacettepe Üniversitesi, 1998


Özgeçmiş :

- Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Dr. Araştırma Görevlisi, 1999-2003
- Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Uzm. Dr. / Acil Servis, 2004-2005
- Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, - Uzm. Dr. / 7. Klinik, 2005-2009
- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi - Uzm. Dr. / 2009-2010
- Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı - Yrd. Doç. Dr. / 2010-2013
- Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı - Doç. Dr. / 2013-2016
- Özel Çağsu Hastanesi Göğüs Hastalıkları - Doç. Dr. / 2017-2018


Üyelikleri :

- Toraks Derneği
- Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
- Uyku Derneği (Uykuder)
- Europian Resriratory Society (ERS)


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı:
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde malign ve sağlam dokuda lipid peroksidasyonu ve antioksidan aktivitenin değerlendirilmesi
Tez Danışmanı: Dr. M. Bahadır Berktaş

Projelerde Yaptığı Görevler:

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sigara bırakmada öğrenme zemini (SÖZ) Projesi: Alan Eğiticisi

Sertifikalar:

- Uyku bozuklukları sertifikası
- Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı Yeterlilik Belgesi

Katıldığı Kurslar

- "Olgularla pulmoner rehabilitasyon kime, nerede, nasıl?" kursu
- Türkiye kronik havayolu hastalıklarını önleme ve kontrol programı GARD Türkiye "Astım-KOAH" erken tanı ve uygun tedavisi eğiticilerin eğitimi"
- Sigara bırakmada öğrenme zemini projesi - Eğiticilerin eğitimi kursu
- Methods in epidemiologic, Clinical and Operations Research (MECOR) Level 3 18-23.01.2011
- Interventional bronchoscopy course: From diagnosis to treatment
- Mekanik ventilasyon kursu
- Noninvazif pozitif basınçlı ventilasyon kursu
- MECOR Level 2
- Tütün Kontrolü Merkezi Kursu
- MECOR Level 1
- Uykuda solunum bozuklukları kursu