Prof. Dr. İ. Teoman Benli


Uzmanlık : Ortopedi ve Travmatoloji


Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim :

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 

-  SSK Ankara Eğtim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık Eğitimi, 1987 - 1992

Tıp Doktoru Eğitimi

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980 - 1986


Özgeçmiş :

- 1980-1986  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
- 1986-1987  SSK Bartın Hastanesi, Bartın, Zonguldak
- 1987-2006  SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Ankara
- 1991 Texas Scottish Rite Hospital, Dallas, Texas, Amerika Birleşik Devletleri
- 1991 Michigan Univeristy, Port Huron Hospital, Port Huron, Detroit, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri
- 1992-1993  Texas Scottish Rite Hospital, Dallas, Texas, USA  (Omurga Hastalıkları Fellowship, 1 yıl)
- 1994 Instute of Calot, Berck-Sur Mer, Fransa, (Omurga Cerrahi Fellowship, 2 ay)
- 2006-2010  Ufuk Üniveritesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara,
- 2010-2015  Hisar Intercontinental Hospital, İstanbul
- 2015-2016  Şişli Kolan International Hospital
- 2016-2018 Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
- 2018 Özel Adatıp Hastanesi, İstanbul

Akademik Görevler 

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Başhekimliği. 19 Ocak 2006- 6 Nisan 2010
- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 21 Mart 2008- 6 Nisan 2010.
- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı, 1 Nisan 2006 – 1 Nisan 2009
- Okan Üniveristesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı (5 Aralık 2016 – 1 Ekim 2018)


Uzmanlık Alanları:

- Omurga Cerrahisi
- Pediatrik Ortopedi
- Travma
- Erişkin Rekonstrüktif Cerrahi ve Artroplasti

 


Üyelikleri :

- Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
- Türk Pediatrik Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
- Türk Omurga Derneği (TOD)
- Dünya Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT)
- Amerikan Bilimi Geliştirme Derneği (AAS)
- New York Bilimler Akademisi (New York Academy of Sciences)
- Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu (EFORT)
- Avrupa Omurga Deformiteleri Derneği (SSE-Eurospine)
- Kuzey Amerika Omurga Cerrahisi Derneği (NASS)
- Avrupa Bel Ağrıları Derneği (European Low Back Pain Society)
- Avrupa Servikal Omurga Derneği (European Servical Spine Society)
- Skolyoz Araştırma Derneği (SRS)
- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)

Bilimsel Derneklerde Yöneticilik

- TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Yönetim Kurulu Üyeliği (2005 – 2007)
- Türk Omurga Derneği (TOD) Yönetim Kurulu Üyeliği (2005-2007)
- TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanlığı (2007 – 2011)
- Türk Omurga Derneği (TOD) Başkanı (2015-2017)


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

KİTAPLAR

Kitap Editörlüğü

- BENLİ İT. OMURGA ENFEKSİYONLARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-1, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2006.
- BENLİ İT. EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ KURSU. Nesnel yazılı ve sözlü sınav yapma teknikleri.  Konuşma Metinleri. I. TOTBİD-TOTEK Türk Ortopedi ve Travmatoloji 1. EĞİTİM KURULTAYI, Ankara, 2006.
- BENLİ İT. HASTANE SÜREÇLERİ.  Bir Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi için Toplam Kalite ve Süreç Modelleri Projesi.  Rek May Yayıncılık, Ankara, 2007.
- BENLİ İT. OMURGA ENFEKSİYONLARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-4, Genişletilmiş 2. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- YAZAR T, ALTUN NŞ, BENLİ İT. DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-5, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- BALİOĞLU MB, BENLİ İT, DİKİCİ F. OMURGAYI TUTAN SENDROMLAR. Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- ÜZÜMCÜGİL O, BENLİ İT, OFLUOĞLU E. SAGİTAL PLAN DEFORMİTELERİ. Türk Omurga Derneği Yayınları-7, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- KITER E, BENLİ İT. OMURGA TRAVMALARI. Türk Omurga Derneği Yayınları-8, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- KAHRAMAN S, BENLİ İT, ÖZDOĞAN S, DÜZKALIR H. OSTEOPOROTİK OMURGA. Türk Omurga Derneği Yayınları-9, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- AKÇALI Ö, BENLİ İT, KONYA D, KOŞAY C. ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ. Türk Omurga Derneği Yayınları-10, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- SÖYÜNCÜ Y, ER U, BENLİ İT, AYDOĞAN M, OFLUOĞLU E. OMURGANIN SAGİTAL DENGESİNİN KLİNİK ÖNEMİ. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.
- BENLİ İT. TÜRK OMURGA DERNEĞİ 2015-2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU. Türk Omurga Derneği Yayınları-12, 1. Baskı, Rekmay Yayıncılık, Ankara, 2016.

Ödüller

1- İkincilik Ödülü (Tıp):  TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Bilimsel Proje Yarışması, 1985
2- Birincilik Ödülü (Tıp):  TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Arası Bilimsel Proje Yarışması, 1986
3- Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü: Klinik Çalışma Dalında Birincilik, 1999
4- Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü: Klinik Çalışma Dalında İkincilik, 2000
5- Akif Şakir Şakar Bilimsel Ödülü: Klinik Çalışma Dalında Birincilik, 2004

YAYINLAR
- Bilimsel Dergilerde Araştırmaya Dayanan  Yabancı Yayın Sayısı: 26

- Yurt İçi Hakemli Dergilerde Yer Alan Yayın Sayısı: 76

- Yurt İçi İngilizce Derleme Yayın Sayısı: 10

- Yurt İçi Hakemli Dergilerdeki Derleme Yayın Sayısı: 17