Uzm. Dr. Konul Jafarlı


Uzmanlık : Dahiliye


Yabancı Dil : İngilizce, Rusça


Eğitim :

İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2018

Tıp Doktoru Eğitimi
- Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2011


Özgeçmiş :

- Azerbaycan Tıp Üniversitesi Tedris Terapevtik Kliniği - Rezident Revmatolog, 2011-2013
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Asistan Doktor, 2013-2018


Üyelikleri :

- Türk Tabipleri Birliği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Kurs Katılımları

- Endokrin Aciller
- Tiroid Hastalıkları Kursu
- Adım Adım Romatolojiye
- Osteoporoz ve Metabolik Kemik Hastalıkları Kursu
- EKG Kursu

Tez Çalışmaları
- "Kronik Lenfositer Lösemili Hastalarda Sekonder İmmunyetmezlik Sıklığı, Evre ve Tedavi ile İlişkisi" 2018