Uzm. Dr. Özlem Elibol


Uzmanlık : Radyoloji


Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim :

Radyoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi, 2004

Tıp Doktoru Eğitimi

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1997


Özgeçmiş :

- Aintree Üniversitesi The Walton Centre Liverpool/UK, Nöroradyoloji Departmanı (Klinik gözlemci), 2013 - 2013

- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 2011 - 2013

- Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul/Türkiye (Radyoloji Uzmanı), 2010 - 2018

- Başaksehir Tıp Merkezi,  İstanbul/Türkiye (Radyoloji Uzmanı), 2007 - 2010

- Zirve Tıp Merkezi, İstanbul/Türkiye (Radyoloji Uzmanı), 2005 - 2007

- Kırklareli Devlet Hastanesi, Kırklareli/Türkiye (Radyoloji Uzmanı), 2004 - 2005

- Bezmialem Vakıf Gureba Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul/Türkiye (Asistan), 2000 - 2004

- Milli Eğitim Bakanlığı, Erzincan Sağlık Eğitim Merkezi, Erzincan /Türkiye (Pratisyen hekim) 1998 - 1998


Üyelikleri :

- Türk Tabipler Odası
- Türk Radyoloji Derneği
- Türk Manyetik Rezonans Derneği
- Türk Nöroradyoloji Derneği
- Avrupa Radyoloji Derneği (ESR)
- Avrupa Nöroradyoloji Derneği (ESNR)


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Diploma ve Sertifikalar
- Türk Nöroradyoloji Diploması (Şubat-2016)
- Avrupa Nöroradyoloji Diploması (EDiNR) (Eylül-2016)

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 

1. Yalçın-Şafak K., Akça A., Elibol Ö., Sarı İ. Diffusion-weighted imaging of normal appearing corticospinal tracts in patients with multiple sclerosis. Neuroradiol J. 2018 Apr;31(2):142-146. 
2. Elibol O., Safak KY., Buz A., Eryildirim B., Erdem K., Sarica K. Radiological noninvasive assessment of ureteral stone impaction into the ureteric wall: A critical evaluation with objective radiological parameters. Investig Clin Urol. 2017 Sep;58(5):339-345. 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

1. Elibol O., Guclu B., Tiryaki M., Safak K.Y., Demirci A.Y., Komur B., Gur E., Gulabi D., Baysal T. Magnetic resonance image findings of adjacent segment degeneration in istmic and degenerative spondylolisthesis. European Congress of Radiology (ECR 2016). 2-6 March 2016. Vienna/Austria.

2. Elibol O., Sabuncu K., Erdem K., Eryildirim B., Sarica K. Radiological non-invasive assessment of ureteral stone impaction into the ureteric wall: A critical evaluation with objective radiological parameters. 4th meeting of the EAU Section of Urolithiasis (EULIS17).  October-2017. Vienna/Austria.

3. Eryildirim B., Tarhan F., Camur E., Sabuncu K., Elibol O., Sarica K. Predictive value of ureteral wall thickness on the operative and postoperative parameters in ureteroscopic management of proximal ureteral stones. 5. İstanbul Ürolitiyazis Günleri. 1-2 Aralık 2017. İstanbul/Turkey.


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 


1. Elibol A, Elibol A, Elibol Ö. İskemik Mitral Yetmezliğinin Değerlendirilmesinde Kardiyak Manyetik Rezonans'ın Rolü. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2016;8(2):18-23.


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

1. Şencan B.D., Elibol Ö., Şafak K.Y., Tanju N.U., Ağaçkıran A. Wernicke Ensefalopatisinin MRG Bulguları. Türk Radyoloji Derneği 35. Ulusal Radyoloji Kongresi. 11-16 Kasım 2014. Antalya.

2. Elibol Ö., Elibol A., Güçlü B., Tiryaki M. İki olguda internal karotid arter diseksiyonu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 21-23 Mayıs 2015. Ankara.

3. Elibol Ö.,  Güçlü B., Elibol A., Tiryaki M. Serebral lenfomalı bir olguda steroid tedavisinin etkileri ve görüntüleme bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 21-23 Mayıs 2015. Ankara.

4. Elibol Ö.,  Güçlü B., Elibol A., Tiryaki M., Yıldızhan E. Gelişimsel venöz anomalinin eşlik ettiği pontin kapiller telenjiektazi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 20. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 21-23 Mayıs 2015. Ankara.

5. Şafak K.Y., Akça A., Elibol Ö. MS hastalarında MR tetkiklerinde normal görünen kortikospinal trakt ADC değerlerinin değerlendirilmesi. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 26-28 Mayıs 2016. Ankara.

6. Yıldızhan E., Elibol A., Elibol Ö. Herlyn-Werner-Wunderlich Sendromu: Nadir görülen olgu sunumu. Türk Manyetik Rezonans Derneği 21. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 26-28 Mayıs 2016. Ankara. 

7. Elibol Ö., Sabuncu K., Erdem K., Eryıldırım B., Sarıca K. Üreter taşlarının üreter duvarlarına impaksiyonunun radyolojik non-invaziv değerlendirilmesi: Objektif radyolojik parametreler ile kritik bir değerlendirme. Ulusal Endoüroloji Kongresi. 12-15 Nisan 2017. Kapadokya-Nevşehir.

8. Elibol Ö., Güçlü B., Adilay U., Tiryaki M., Gür E., Demirci A., Kömür B., Gülabi D. İstmik ve dejeneratif spondilolisteziste komşu segment dejenerasyonunun manyetik rezonans görüntüleme bulguları. Türk Manyetik Rezonans Derneği 22. Yıllık Bilimsel Toplantısı. 25-27 Mayıs 2017. Ankara.

9. Şafak K.Y., Elibol Ö. Akça A. Splenomegalinin neden olduğu kompresyonun sol böbrek rezidiv indeksi değerlerine etkisi. Türk Radyoloji Derneği 38. Ulusal Radyoloji Kongresi. 31 Ekim - 4 Kasım 2017. Antalya.