Doç. Dr. Uğur Korkmaz


Uzmanlık : Gastroenteroloji


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1977


Eğitim :

Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

- Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013

 

İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007

 

Tıp Doktoru Eğitimi

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002


Özgeçmiş :

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi - Arş. Gör. Dr./ 2002-2007

- Düzce Atatürk Devlet Hastanesi - Uzman Dr. / 2008-2008

- Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji - Yan Dal Asistanı / 2008-2009

- Kocaeli Üniversitesi Gastroenteroloji -  Yan Dal Asistanı / 2009-2013

- Yalova Devlet Hastanesi - Uzm. Dr. / 2013-2013

- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi - Uzm. Dr. / 2013-2014

- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi - Doç. Dr. / 2014-2016

- Özel Batman Medicalpark Hastanesi - Doç. Dr. / 2017-2018


Uzmanlık Alanları:

Özefagus-Yemek Borusu Hastalıkları

- Reflü Hastalığı

- Yutma Güçlüğü

- Yemek Borusu Kitleleri ve Kanseri

 

Mide ve Duodenum Hastalıkları

- Mide-Oniki Parmak Barsağı Ülserleri

- Gastrit

- Polipler

- Mide Kitleleri ve Kanseri

 

Kalın Barsak Hastalıkları

- İnflamatuvar (İltihabi) Barsak Hastalıkları-Kolit

- Kalın Barsak Polipleri

-Kalın Barsak Kitleleri ve Kanseri

 

Kronik Karaciğer Hastalıkları

- Hepatitler

- Siroz

- Karaciğer Kitleleri

 

- Pankreas Hastalıkları,

- Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları, 

- Rutin endoskopik işlemler

- Kanamalı hastalara endoskopik müdahale

- Gis kanamalarında endoklips uygulaması

- Özefagus varis kanamalarında band ligasyonu, skleroterapi 

- Gastrointestinal Sistem Darlıklarında Dilatasyon ve/veya Stentleme

- Premalign Gastrointestinal Sistem Lezyonlarında (Polip vb) Polipektomi-Endoskopik Mukozal Rezeksiyon ile tedavi

- ERCP

- Kapsül Endoskopi


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

1.         Celebi A, Koc D, Temi Y, Korkmaz U, Sirin G, Duman AE, Dindar G, Yilmaz H, Senturk O, Hulagu S. A comparison of multichannel intraluminal impedance and pH monitoring in patients with gastroesophageal reflux related laryngitis and non erosive reflux disease. Neurogastroenterology and Motility Meeting, Bologna, 2012. Kongre Ödülü 

2.         Aytekin Alçelik, Zerrin Bicik, Uğur Korkmaz: Hemodiyaliz Ünitemizdeki HCV Seroprevalansı ve Ünite İçi Bulaşın Önlenmesi. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Anadolu Böbrek Vakfı üçüncülük ödülü.

3.         Memişoğulları R, Akçay F, Coşkun A, Korkmaz U. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Gliklazid Tedavisinin Akut Faz Protein Düzeyleri Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, En İyi Poster Sunum Ödülü

 

Yurtiçi/Yurt Dışı Kurs ve Eğitimler: 

1.         Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Deney Hayvanları Etik Kurulu ile Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Laboratuarı, 27-29 Kasım 2006, İstanbul.

2.         İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Endoskopi Workshop ve EUS Kursu, 20-21 Aralık 2010, İzmir.

3.         Advanced Training Course on Videocapsule Endoscopy, European Endoscopy Training Centre, 7-8 October 2010, Rome, Italy.

4.         Akut Başlangıçlı Karaciğer Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 1-2 Haziran 2011, Ankara.

5.         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD, Motilite Atölye Çalışması, 1-2 Haziran 2012, İzmir.

6.         Gastrointestinal Endoskopi Derneği Mezuniyet Sonrası Kursu, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası kapsamında, 20-25 Kasım 2012, Antalya.

7.         Ultrasonografi Eğitim Merkezi Abdominal Ultrasonografi Kursu, 29. Ulusal Gastroenteroloji Haftası kapsamında, 20-25 Kasım 2012, Antalya.

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Korkmaz U, Alcelik A, Eroglu M, Korkmaz AN, Aktas G. Pantoprazole-induced thrombocytopenia in a patient with upper gastrointestinal bleeding. Blood Coagul Fibrinolysis. 2013;24(3):352-353.

A2. Korkmaz U, Korkmaz AN, Erkan ME. Anemia, celiac disease and low bone mass. Eur J Intern Med. 2013;24(1):e2.

A3. Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Yilmaz H, Dursun IH, Celebi A, Senturk O, Hulagu S. Adalimumab-induced psoriasis in a patient with Crohn's disease. Indian J Gastroenterol. 2013;32(2):135-136.

A4. Dolasık I, Sener SY, Celebı K, Aydın ZM, Korkmaz U, Canturk Z. The effect of metformin on mean platelet volume in dıabetıc patients. Platelets. 2013;24(2):118-121.

A5. Korkmaz U, Duman AE, Gurkan B, Sirin G, Topcu Y, Dindar G, Gurbuz Y, Senturk O. Nonresponsive celiac disease due to Strongyloides stercoralis infestation. Intern Med. 2012;51(8):881-883.

A6. Korkmaz U, Korkmaz N, Yazici S, Erkan M, Baki AE, Yazici M, Ozhan H, Ataoğlu S. Anemia as a risk factor for low bone mineral density in postmenopausal Turkish women. Eur J Intern Med. 2012;23(2):154-158.

A7. Yazici S, Korkmaz U, Erkan M, Korkmaz N, Baki AE, Alcelik A, Onder E, Ataoglu S. The effect of breast-feeding duration on bone mineral density in postmenopausal Turkish women: a population-based study. Arch Med Sci 2011;7(3):486-492.

A8. Yazici S, Yazici M, Korkmaz U, Engin Erkan M, Erdem Baki A, Erden I, Ozhan H, Ataoğlu S. Relationship between blood pressure levels and bone mineral density in postmenopausal Turkish women. Arch Med Sci. 2011;7(2):264-270.

A9. Hulagu S, Senturk O, Aygun C, Kocaman O, Celebi A, Konduk T, Koc D, Sirin G, Korkmaz U, Duman AE, Bozkurt N, Dindar G, Attila T, Gurbuz Y, Tarcin O, Kalayci C. Endoscopic submucosal dissection for premalignant lesions and noninvasive early gastrointestinal cancers. World J Gastroenterol. 2011;17(13):1701-1709.

A10. Korkmaz U, Duman AE, Oğütmen Koç D, Gürbüz Y, Dındar G, Ensaroğlu F, Sener SY, Sentürk O, Hülagü S. Severe jaundice due to coexistence of Dubin-Johnson syndrome and hereditary spherocytosis: a case report. Turk J Gastroenterol. 2011;22(4):422-425.

A11. Tamer A, Korkut E, Korkmaz U. Varis Dışı Üst Gastrointestinal Kanama İle Başvuran Olguların Endoskopik Tedavisinde Argon Plazma Koagulasyon Yönteminin Kullanımı: Klinik Sonuçlarımız. Nobel Med 2010;6(3):51-55

A12. Gulcan E, Taser F, Toker A, Korkmaz U, Alcelik A. Increased Frequency of Prediabetes in Patients With Irritable Bowel Syndrome. Am J Med Sci. 2009;338(2):116-119.

A13. Gulcan E, Gulcan A, Koplay M, Alcelik A, Korkmaz U. Coexistence of Hashimoto`s Thyroiditis with Familial Mediterranean Fever: Is there a Pathophysiologic Association Between the two Diseases? Clinical and Experimental Immunology. 2009;156(2):373–376.

A14. Memisogullari R, Akcay F, Coskun A, Korkmaz U. Comparison of Gliclazide Treatment with Diet Therapy on Acute Phase Protein Levels in Patients with Type 2 Diabetes. Turk J Med Sci 2009;39(1):73-76.

A15. Erdogmus B, Tamer A, Buyukkaya R, Yazıcı B, Buyukkaya A, Korkut E, Alcelik A, Korkmaz U. Portal Vein Haemodynamics in Patients with Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. The Tohoku Journal of Experimental Medicine. 2008;215(1):89-93.

A16. Canan F, Korkmaz U, Kocer E, Onder E, Yildirim S, Ataoglu A. Serotonin syndrome with paroxetine overdose: a case report. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2008;10(2):165-167.

A17. Güngör A, Bilir C, Önder E, Korkmaz U, Alcelik A, Cinemre H: Aplastic Crisis Due to Parvovirus B19 in an Adult Hereditary Spherocytosis Patient: Case Report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2008;28:762-764.

A18. Gulcan E, Gulcan A, Taser F, Korkmaz U, Erbilen E. May primary empty sella turcica be a cause of isolated ACTH deficiency? A case report and the review of related literature. Neuro Endocrinol Lett. 2007;28(6):745-748.

A19. Cinemre H, Korkmaz U, Alcelik A, Onder E, Gungor A. Safety of amlodipine use in patients with acute intermittent porphyria. Br J Clin Pharmacol. 2007;64(2):246-247.

A20. Ozdemir D, Korkmaz U, Sahin I, Sencan I, Kavak A, Küçükbayrak A, Cakir S. Ofloxacin induced Sweet's syndrome in a patient with Crohn's disease. J Infect. 2006;52(5):e155-157.

A21. Erdogmus B, Yazici B, Akcan Y, Ozdere BA, Korkmaz U, Alcelik A. Latent fatality due to hydatid cyst rupture after a severe cough episode. Tohoku J Exp Med. 2005;205(3):293-296.

A22. Kavak A, Akcan Y, Korkmaz U. Hair repigmentation in a hepatitis C patient treated with interferon and ribavirin. Dermatology. 2005;211(2):171-172.

A23. Bicik Z, Akcan Y, Korkut E, Korkmaz U, Sertbas Y, Caliskan S. Safe liver biopsy in a patient with chronic hepatitis C under continuous ambulatory peritoneal dialysis treatment. Indian J Gastroenterol. 2005;24(2):87-88. 

A24. Bahcebasi ZB, Alcelik A, Korkmaz U, Ozturk E. Hepatitis C virus seroprevalence in the hemodialysis unit of our hospital and prevention of transmission. Mikrobiyol Bul. 2004;38(4):489-490.

A25. Hulagu S, Senturk O, Korkmaz U, Sirin G, Duman AE, Dindar G, Celebi A, Koc DO, Bozkurt N, Yilmaz H, Gurbuz Y, Duman D, Tarcin O. Endoscopic Submucosal Dissection for Colorectal Laterally Spreading Tumors. Turk J Gastroenterol 2013;24 (6):532-540 

A26. Duman AE, Koç DÖ, Korkmaz U, Tohumcu A, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S, Erçin C. Cirrhosis and Intestinal B-Cell Lymphoma; Two Entities that are Rarely Associated with Celiac Disease. Turk J Gastroenterol. 2013;24(2):192-4.

A27. Duman AE, Korkmaz U, Sali M, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Successful Endoscopic Extraction of Dental Prosthesis Trapped in the Pharynx. Turk J Gastroenterol. 2013;24(4):367-8.

A28. Can B, Sali M, Batman A, Yilmaz H, Korkmaz U, Celebi A, Senturk O, Hulagu S. Valsartan-induced acute pancreatitis. Intern Med. 2014;53(7):703-5.

A29. Kurt M, Posul E, Yilmaz B, Korkmaz U. Endoscopic removal of gastric bezoars: an easy technique. Gastrointest Endosc. 2014;80(5):895-6. doi: 10.1016/j.gie.2014.01.052.

A30. Yilmaz B, Aydin H, Can G, Şentürk Z, Üstüner B, Yilmaz H, Öztürkler M, Roach EC, Korkmaz U, Kurt M, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. The relationship between fibrosis level and blood neutrophil to lymphocyte ratio in inactive hepatitis B carriers. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014;26(12):1325-8. doi: 10.1097/MEG.0000000000000204.

A31. Kurt M, Posul E, Tekelioglu V, Yilmaz B, Korkmaz U, Kizildag B. Are MR Compatible hemoclips safe after control of hemostasis? Endoscopy. 2014;46 Suppl 1 UCTN:E471. doi: 10.1055/s-0034-1377542.

A32. Can G, Yilmaz B, Posul E, Taslamacioğlu T, Korkmaz U, Kurt M. Rare complication of upper gastrointestinal endoscopy: bilateral swelling of parotid glands. Acta Gastroenterol Belg. 2014;77(3):364.

A33. Senturk O, Hulagu S, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Bozkurt N, Yilmaz H, Ozturkler M, Can B, Batman A. A new technique for endoscopic treatment of gastric phytobezoars: fragmentation using guidewire. Acta Gastroenterol Belg. 2014;77(4):389-92.

A34. Can B, Balli F, Korkmaz U, Yilmaz H, Can FI, Celebi A. Achalasia secondary to lung adenocarcinoma. Korean J Intern Med. 2015;30(2):250-1. doi: 10.3904/kjim.2015.30.2.250.

A35. Yılmaz B, Unlu O, Roach EC, Can G, Efe C, Korkmaz U, Kurt M. Endoscopic clips for the closure of acute ıatrogenic perforations: Where do we stand? Dig Endosc. 2015;27(6):641-8.

A36. Kurt M, Poşul E, Can G, Yılmaz B, Korkmaz U, Kar Kurt Ö, Gürel K, Dağıstan E, Özyalvaçlı G. Crohn's disease presenting as multiple pulmonary nodules in FDG PET/CT scan. Turk J Gastroenterol. 2015;26(3):279-80.

A37. Can G, Ayvaz S, Can H, Demirtas S, Aksit H, Yilmaz B, Korkmaz U, Kurt M, Karaca T. The Syk Inhibitor Fostamatinib Decreases the Severity of Colonic Mucosal Damage in a Rodent Model of Colitis. J Crohns Colitis. 2015;9(10):907-17.

A38. Can G, Ayvaz S, Can H, Karaboğa İ, Demirtaş S, Akşit H, Yılmaz B, Korkmaz U, Kurt M, Karaca T. The efficacy of tyrosine kinase inhibitor dasatinib on colonic mucosal damage in murine model of colitis. Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2016;40(4):504-16. doi: 10.1016/j.clinre.2015.12.006. 

A39. Yilmaz B, Koklu S, Buyukbayram H, Yalçin K, Korkmaz U, Posul E, Can G, Kurt M. Chronic hepatitis B associated with hepatic steatosis, insulin resistance, necroinflammation and fibrosis. Afr Health Sci. 2015;15(3):714-8. doi: 10.4314/ahs.v15i3.3.

A40. Ozkan M, Cakiroglu M, Kocaman O, Kurt M, Yilmaz B, Can G, Korkmaz U, Dandil E, Eksi Z. Age-based computer-aided diagnosis approach for pancreatic cancer on endoscopic ultrasound images. Endosc Ultrasound. 2016;5(2):101-7. doi: 10.4103/2303-9027.180473.

A41. Yilmaz B, Can G, Ucmak F, Arslan AO, Solmaz I, Unlu O, Düzenli S, Korkmaz U, Kurt M, Senates E. Polymorphisms in the IL28B gene (rs12979860, rs8099917) and the virological response to pegylated interferon therapy in hepatitis D virus patients. Acta Gastroenterol Belg. 2016;79(2):206-10.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Celebi A, Koc D, Temi Y, Korkmaz U, Sirin G, Duman AE, Dindar G, Yilmaz H, Senturk O, Hulagu S. A comparison of multichannel intraluminal impedance and pH monitoring in patients with gastroesophageal reflux related laryngitis and non erosive reflux disease. Neuorgastroenterology and Motility Meeting, Bologna, 2012.

B2. Ozkanli G, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Sirin G, Dindar G, Bozkurt N, Yilmaz H, Senturk O, Hulagu S. Is there any relationship between gastroesophageal reflux disease and metabolic syndrome? OESO, World Organization for Specialized Studies on Diseases of the Esophagus, 11th World Conference, September 1-4, 2012, Como, Italy.

B3. Hülagü S, Celebi A, Sirin G, Senturk O, Korkmaz U, Duman AE. Diagnosis of Nonerosive Reflux Disease: High Resolution Magnified Endoscopy and Fujinon Intelligent Chromo Endoscopy (FICE). Digestive Disease Weeks 2011. Gastroenterology 2011;140(5):S-251.

B4. Hülagü S, Senturk O, Celebi A, Sirin G, Koç D, Bozkurt N, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G. ESD for Laterally Spreading Tumors in Colon: Experience for a Tertiary Unit. Gastroenterology 2011;140(5):S-684.

B5. Hulagu S, Senturk O, Celebi A, Sirin G, Aygun C, Koc D, Konduk T, Bozkurt N, Kocaman O, Duman AE, Korkmaz U, Dindar G. Double-balloon enteroscopy: Indications, diagnostic yield and complications in 191 patients with suspected small-bowel disease. First International Conference on Capsule Endoscopy and Double Balloon Endoscopy, 27-28 August 2010, Paris, France. 

B6. Hulagu S, Senturk O, Uraz S, Celebi A, Sirin G, Aygun C, Koc D, Konduk T, Duman AE, Bozkurt N, Korkmaz U, Dindar G, Kocaman O. Two year experience with push enteroscopy in a tertiary care university hospital before the era of double balloon endoscopy. First International Conference on Capsule Endoscopy and Double Balloon Endoscopy, 27-28 August 2010, Paris, France.

B7. Hulagu S, Senturk O, Celebi A, Sirin G, Aygun C, Koc D, Duman AE, Konduk T, Bozkurt N, Korkmaz U, Kocaman O, Dindar G. Endoscopic retrograde cholangiography by double-balloon enteroscopy: Indications and therapeutic yield. First International Conference on Capsule Endoscopy and Double Balloon Endoscopy, 27-28 August 2010, Paris, France. 

B8. Çelebi A, Korkmaz U, Şirin G, Bozkurt N, Koç DÖ, Duman AE, Dindar G, Şentürk Ö, Hülagü S. Reflü özefajit için risk faktörleri nelerdir? 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S17, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey.

B9. Hülagü S, Şentürk Ö, Şirin G, Kocaman O, Konduk T, Aygün C, Uras S, Koç D, Korkmaz U, Bozkurt N, Çelebi A. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nde ERCP İşleminin Teşhis ve Tedavideki Sonuçları. 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S64, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey.

B10. Duman AE, Çelebi A, Koç DÖ, Bozkurt N, Şirin G, Korkmaz U, Dindar G, Şentürk Ö, Hülagü S. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nde Tanı Konan Hepatosellüler Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S88, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey. 

B11. Korkmaz U, Çelebi A, Şirin G, Koç DÖ, Bozkurt N, Duman AE, Dindar G, Şentürk Ö, Hülagü S. Pegileinterferon + Ribavirin İle Tedavi Edilen Kronik HCV Enfeksiyonlu Hastalarımızın Sonuçları. 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S132, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey. 

B12. Şirin G, Çelebi A, Bozkurt N, Koç DÖ, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Şentürk Ö, Hülagü S. Özefagusun 24 Saatlik pH-Metre İzlemine Hastanın Vücut Kitle İndeksinin Etkisi Var mı? 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S189, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey. 

B13. Çelebi A, Bozkurt N, Şirin G, Koç DÖ, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Şentürk Ö, Hülagü S. Gastroözefageal Reflü Hastalarında Cytochrom 2C19 Mutasyon Sıklıkları. 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S189-190, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey.

B14. Çelebi A, Korkmaz U, Şirin G, Koç DÖ, Bozkurt N, Duman AE, Dindar G, Şentürk Ö, Hülagü S. Reflü Hastalarında Özefajit Sıklığının ve Şiddetinin Değerlendirilmesi. 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S190, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey.

B15. Hülagü S, Şentürk Ö, Kocaman O, Aygün C, Şirin G, Çelebi A, Koç D, Bozkurt N, Korkmaz U, Duman E, Dindar G. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği’nde Çift Balon Enteroskopi Kullanımı ve Sonuçları. 26th National Gastroenterology Week, Turkish Journal of Gastroenterology 2009;20(Suppl 1):S193, Abstracts of 26th National Gastroenterology Week, 14-18 October 2009, Ankara, Turkey.  

B16. Yazici S, Korkmaz U, N Korkmaz, Erkan M, Çalık Y, Baki AE, Alcelik A, Ataoğlu S, Yazici M. The relationship between hypertension and bone mineral density. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 13-17, 2009, İstanbul, Turkey.

B17. Korkmaz U, Yazici S, N Korkmaz, Onder E, Baki AE, Çalık Y, Alcelik A, Ataoğlu S. The association of educational level and bone mineral density. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 13-17, 2009, İstanbul, Turkey. 

B18. Yazici S, Korkmaz U, Korkmaz AN, Baki AE, Calik Y, Onder E, Ataoglu S, Yazici M. There is not a relationship between mean platelet volume and bone mineral density. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 13-17, 2009, İstanbul, Turkey.

B19. Korkmaz U, Yazici S, Onder E, N Korkmaz, Cinemre H,  Çalık Y, Ataoğlu S. The influence of birth count on bone mineral density. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, June 13-17, 2009, İstanbul, Turkey.

B20. Alcelik A, Cinemre H, Alcelik AG, Korkmaz U, Ordu S, Albayrak S. The association between high-sensitivity C–reactive protein and brain natriuretic peptide in type 2 diabetes mellitus with metabolic syndrome. 5th Metabolic Syndrome Symposium, Obesity Reviews 9 (3) , 269–294, Abstracts of the 5th Metabolic Syndrome Symposium 2008, 9–13 April 2008, Antalya, Turkey.

B21. Yazici S, Korkmaz U, Korkmaz N, Alcelik A, Erkan E, Caliskan M, Ataoğlu S. Does hemoglobin level affect bone mineral density? Eighth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Osteoporosis International 2008 – 19 Suppl 1 S29-S207, 9-12 April 2008, Istanbul, Turkey.

B22. Korkmaz U, Yazici S, N Korkmaz, Erkan E, Alcelik A, Gungor A, Onder E, Ataoğlu S. The Relationship between bone mineral density and age of menarche and last delivery. Eighth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Osteoporosis International 2008 – 19 Suppl 1 S29-S207, 9-12 April 2008, Istanbul, Turkey.

B23. Yazici S, Ataoglu S, Korkmaz U. Rheumatologic Symptoms and Signs in Patients with Goiter. Eighth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Osteoporosis International 2008 – 19 Suppl 1 S29-S207, 9-12 April 2008, Istanbul, Turkey.

B24. Yazici S, Korkmaz U, Korkmaz AN, Erkan ME, Canan F, Ataoglu S. Is Breastfeeding Duration a Risk Factor for Osteoporosis. Eighth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Osteoporosis International 2008 – 19 Suppl 1 S29-S207, 9-12 April 2008, Istanbul, Turkey.

B25. Korkmaz U, Yazici S, Korkmaz AN, Erkan ME, Cinemre H, Gungor A, Onder E, Ataoglu S. Influence of Body Mass Index and Serum Lipid Levels on Bone Mineral Density. Eighth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Osteoporosis International 2008 – 19 Suppl 1 S29-S207, 9-12 April 2008, Istanbul, Turkey.

B26. Cinemre H, Korkmaz U, Alcelik A, Onder E, Gungor A. Safety of amlodipine use in patients with acute intermittent porphyria. 14th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, 29 November – 02 December 2007, Antalya, Turkey.

B27. Hulagu S, Senturk O, Sirin G, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G. Cholangioscopy performed by spyglass direct visualization system and our 2 years experiences. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, November 16-20, S11-12, 2011, Antalya, Turkey. 

B28. Temi YB, Celebi A, Senturk O, Koç DÖ, Sirin G, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Bozkurt N, Hulagu S. Nonerozif reflü hastalarında impedans-pH verileri ile semptomlar arasında ilişki var mı? WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, S102, November 16-20, 2011, Antalya, Turkey.

B29. Eminler AT, Şentürk Ö, Konduk T, Aygün C, Kocaman O, Korkmaz U, Çelebi A, Hülagü S, Gürbüz Y. Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı olan hastalarda metabolik sendrom ve insülin direnci ile resistin ve ghrelin seviyeleri arasındaki ilişki. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, S106, November 16-20, 2011, Antalya, Turkey.

B30. Hulagu S, Senturk O, Sirin G, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G. İnflamatuar barsak hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi: devam eden prospektif çalışmanın güncellenmiş sonuçları. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, November 16-20, S177, 2011, Antalya, Turkey.

B31. Hulagu S, Senturk O, Sirin G, Celebi A, Duman AE, Korkmaz U, Dindar G. CBE öncesi dönemde tersiyer üniversite merkezinin iki yıllık push enteroskopi deneyimi. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, November 16-20, S248, 2011, Antalya, Turkey.

B32. Hulagu S, Senturk O, Sirin G, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G. GİS traktüs anatomisi değiştirilmiş hastalarda DBE ERCP başarısını artırır mı?. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, November 16-20, S259-260, 2011, Antalya, Turkey.

B33. Hulagu S, Senturk O, Sirin G, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G. Obskür gastrointestinal kanama için tek bir merkezin 5 yıllık çift balonlu enteroskopi deneyimi. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, November 16-20, S260, 2011, Antalya, Turkey.

B34. Hulagu S, Senturk O, Sirin G, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G. Obskür gastrointestinal kanama için çift balon enteroskopi yapılan hastalarda tespit edilen ince barsak dışında yerleşmiş lezyonlar. WGO Regional Meeting with the 28th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, November 16-20, S261, 2011, Antalya, Turkey.

B35. Sirin G, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Yılmaz H, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Kronik hepatit C tedavisinde Ribavirinle kombinasyon halinde verilen, pegileinterferon alfa 2a veya alfa 2b antiviral tedavi rejimlerinin etkinlik ve kullanılabilirliği. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S25-26, 2013, Antalya, Turkey.

B36. Duman AE, Korkmaz U, Hülagü S, Musul MM, Şentürk Ö, Çelebi A, Bozkurt N. Crohn hastalığında Anti Saccharomyces cerevisiae ve anti-glikoprotein 2 düzeyleri ve bunların hastalığın klinik özellikleri ile ilişkisi. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S48, 2013, Antalya, Turkey.

B37. Dindar G, Çelebi A, Sayan M, Duman AE, Korkmaz U, Dindar S, Yılmaz H, Öztürkler M, Şentürk Ö, Hülagü S. Kronik böbrek hastalarında okkult hepatit C. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S152-153, 2013, Antalya, Turkey.

B38. Sirin G, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Yılmaz H, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Kronik hepati C hastalarımızda ikili antiviral tedavi ile ulaştığımız sonuçlar. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S181, 2013, Antalya, Turkey.

B39. Sirin G, Korkmaz U, Duman AE, Dindar G, Eren N, Yılmaz H, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Hemodiyalize giren kronik hepatit C hastalarında antiviral tedavi sonrası virolojik yanıt oranları. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S183, 2013, Antalya, Turkey.

B40. Korkmaz U, Duman AE, Erbag G, Dindar G, Bozkurt N, Yılmaz H, Özturk M, Can B, Sirin G, Celebi A, Senturk O, Hulagu S. Oral antiviral therapy in chronic hepatitis B. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S186-187, 2013, Antalya, Turkey.

B41. Senturk O, Hulagu S, Celebi A, Korkmaz U, Duman AE, Bozkurt N, Dindar G, Yılmaz H, Can B, Batman A. A new technique for endoscopic treatment of gastric phytobezoars: fragmentation using guidewire. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S200, 2013, Antalya, Turkey.

B42. Korkmaz U, Duman AE, Sirin G, Bozkurt N, Dindar G, Yılmaz H, Dolasik I, Sali M, Can B, Celebi A, Senturk O, Hulagu S. Eosinophilic gastroenteritis with serosal involvement and cyclic neutropenia. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S200, 2013, Antalya, Turkey.

B43. Can B, Batman A, Sali M, Dengeşik E, Balli, F, Can Fİ, Yılmaz H, Korkmaz U, Celebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Akciğer kanserine bağlı psödoakalazya. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S207, 2013, Antalya, Turkey.

B44. Can B, Batman A, Sali M, Yılmaz H, Korkmaz U, Celebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Valsartan induced acute pancreatitis. 30th Turkish Gastroenterology Week, The Turkish Journal of Gastroenterology, Supp. 1, September 11-15, S226-227, 2013, Antalya, Turkey.

C2. Ulusal/Uluslararası Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

C2.1. Korkmaz U, Çelebi A. İnflamatuvar Barsak Hastalıklarında Beslenme. Şentürk Ö, editör. İnflamatuvar Barsak Hastalıkları. Epimat Ofset: İstanbul, Eylül 2012:245-261.

C2.2. Hülagü S, Korkmaz U. Otoimmün Hepatit. Tabak F, Tosun S, editörler. Viral Hepatit 2013. İstanbul Tıp Kitabevi: İstanbul, 2013:589-619.  

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Korkmaz U, Şentürk Ö. İnflamatuar Barsak Hastalıklarında Tanı. Türkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology-Special Topics 2012;5(3):35-44.

D2. Hülagü S, Korkmaz U. Gastrointestinal Kanalın Malign ve Premalign Lezyonları İçin Endoskopik Mukozal Rezeksiyon ve Endoskopik Submukozal Diseksiyon. Türkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology-Special Topics 2012;5(1):88-102.

D3. Alçelik A, Bicik Z, Belenli O, Gergin R, Korkmaz U. Fabry hastalığında nefrotik sendrom ve hepatit B seropozitifliği: Olgu sunumu. Hacettepe Tıp Dergisi 2011;42:205-207.

D4. Çelebi A, Şirin G, Korkmaz U, Koç DÖ, Şentürk Ö, Hülagü S. Özofagusun 24 saatlik pH-metre izlemine hastanın vücut kitle indeksinin etkisi var mı? Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2010;9(1):11-15

D5. Erbağ G, Topçu Y, Dursun İH, Dolaşık İ, Maden M, Korkmaz U, Şentürk Ö, Hülagü S. Crohn Hastalığına Eşlik Eden Perianal Bölgede Lenfanjioma Sirkumskriptum: Olgu Sunumu. Konuralp Tıp Dergisi 2010;2(2):9-11.

D6. Alçelik A, Yazıcı B, Aydın M, Akcan Y, Korkut E, Korkmaz U. The Evaluation of Isolated Gastric Varices with Respect to Latency Period Before Clinical Appearance; A Case Report And Review of the Literature. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2009;72(4):137-139.

D7. Maden M, Dervişoğlu E, Erbağ G, Gürbüz Y, Korkmaz U, Şentürk Ö. Lupus nefritli bir hastada otoimmün hepatit ve primer bilier siroz: Bir olgu sunumu. MN Journal of Internal Medicine 2009;4(3-4):156-159. 

D8. Korkmaz U, Erdoğmuş B, Akçan Y, Belenli O, Yazıcı B, Cinemre H. Severe Benign Esophageal Stricture Caused by Incidental Radiation Exposure of Gastric Inlet Tissue: Case Report. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 2009;16(1):21-23.

D9. Cinemre H, Bilir C, Gökosmanoğlu F, Alçelik A, Korkmaz U, Dindar G. Non-ptotic Oculer Myasthenia Gravis Presenting with Vertical Diplopia: Case Report. Bakırköy Tıp Dergisi 2007;3(3):118-120.

D10. Albayrak S, Bulur S, Balaban Y, Alçelik A, Korkmaz U, Yazıcı M, Özhan H. QT Variables of Isolated Mitral Valve Prolapse. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;2:19-24.

D11. Tamer A, Korkut E, Korkmaz U, Akcan Y. Alt Gastrointestinal Endoskopi Sonuçlarımız: Düzce Bölgesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Dregisi 2005;6:29-31.

D12. Tamer A, Korkut E, Korkmaz U, Akcan Y. Üst Gastrointestinal Endoskopi Sonuçlarımız: Düzce Bölgesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Dregisi 2005;6:31-34.

D13. Tamer A, Korkut E, Gökosmanoğlu F, Korkmaz U, Akçan Y. Bir olgu sunumu: Lynch Sendromu. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Dergisi 2005;1(2):89-92.

D14. Tamer A, Korkut E, Küçükbayrak A, Korkmaz U, Akçan Y. Varis Dışı Akut Üst Gastrointestinal Kanama İle Başvuran ve Endoskopik Tedavi Gerektirmeyen 103 Olgunun İncelenmesi. AİBÜ İzzet Baysal Tıp Dergisi 2005;1(3):119-126.

D15. Yazıcı M, Albayrak S, Erbilen E, Özhan H, Sarı İ, Birlik M, Korkmaz U, Alçelik A, Akdemir R, Uyan C: Relationship between the elastic properties of the ascending aorta and left ventricular function in patienets with hypothyrodism: effects of thyroxine therapy on the aortic root function. The Turkish Journal of Cardiology. 2004;7(2): 70-80.

D16. Korkmaz U, Şentürk Ö. Peptik Ülser Oluşumunun Önlenmesi. Türkiye Klinikleri Journal of Gastroenterohepatology-Special Topics 2013;6(1):33-40.

D17. Korkmaz U, Duman AE, Bozkurt N, Dindar G, Yilmaz H, Dolaşık İ, Sali M, Can B, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Eosinophilic Gastroenteritis with Serosal Involvement and Cyclic Neutropenia. Abant Med Journal 2013;2(2):46-50.

D18. Hulagu S, Korkmaz U. Erken Evre Mide Kanserinde Endoskopik Rezeksiyon. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2013;6(3):48-58. 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Erbağ G, Topçu Y, Dursun İH, Dolaşık İ, Maden M, Korkmaz U, Şentürk Ö. Crohn Hastalığına Eşlik Eden Perianal Bölgede Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 5-9 Ekim 2011, Antalya, Türkiye.

E2. Selek A, Erdoğan AD, Demircan Ö, Korkmaz U, Çelebi A, Şentürk Ö, Hülagü S. Fulminan Hepatite Neden Olan Bir Gluten Enteropatisi Olgu Sunumu. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-269, 30 Eylül-4 Ekim 2009, Antalya, Türkiye.  

E3. Güngör A, Ordu S, Kaya A, Yüksel H, Cinemre H, Özhan H, Korkmaz U, Alçelik A. Pioglitazone tedavisinin lipid metabolizması üzerine etkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, 15-19 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E4. Korkmaz U, Alçelik A, Eroğlu M, Dindar G, Cinemre H. Pantoprazole Bağlı Trombositopeni: Olgu Sunumu. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-267, 15-19 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E5. Eroğlu M, Alçelik A, Korkmaz U. Akut Myokard İnfaktüsü Erken Döneminde QT Dispersiyonu-Ventriküler Aritmi İlişkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-194, 15-19 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.  

E6. Ordu S, Alemdar R, Aydın M, Güngör A, Özhan H, Albayrak ES, Bilir C, Korkmaz U. Kalp Yetersizliği ve Mean Platelet Volume (Ortalama Trombosit Hacmi) İlişkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-188, 15-19 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E7. Yazgan Ö, Ordu S, Albayrak ES, Alemdar R, Yazıcı M, Aydın M, Korkmaz U, Güngör A. Pioglitazone Tedavisinin Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkisi. 10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-188, 15-19 Ekim 2008, Antalya, Türkiye.

E8. Ordu S, Korkmaz U, Alçelik A, Kaya Y, Kaya A. Medikal tedaviye dirençli anormal yüksek trigliserit düzeyi olan bir olgu. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-261, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

E9. Korkmaz U, Alçelik A, Önder E, Korkmaz AN, Dindar G, Erkan ME, İlçe HT, Güngör A, Cinemre H. Postmenopozal kadınlarda vücut kitle indeksi ile ortalama trombosit hacmi arasında ilişki var mı? 9. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-235, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye. 

E10. Ordu S, Bulur S, Aydın M, Korkmaz U, Yazıcı M, Özhan H. Ailesel Akdeniz ateşi (FMF) ve akut koroner sendrom. 9. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S217-218, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

E11. Canan F, Korkmaz U, Koçer E, Önder E, Erbaş M. Paroksetin ile intihar girişimi sonucunda gelişen serotonin sendromu: olgu sunumu. 9. İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-242, 5-9 Eylül 2007, Antalya, Türkiye.

E12. Memişoğulları R, Akçay F, Coşkun A, Korkmaz U. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Gliklazid Tedavisinin Akut Faz Protein Düzeyleri Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, S-83, 19-22 Nisan 2007, Antalya, Türkiye. 

E13. Bilir C, Alçelik A, Korkmaz U, Dindar G, Soypaçacı Z, Bicik Z. Yatan hasta popülasyonumuzun enfeksiyon profili. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S-66, 28 Ekim–1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

E14. Alçelik A, Bilir C, Dindar G, Korkmaz U, Soypaçacı Z, Bicik Z. Düzce tıp fakültesi nefroloji bilim dalı: hasta yatış endikasyonlarımızın retrospektif değerlendirilmesi. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S-48 28 Ekim–1 Kasım 2006, Antalya, Türkiye.

E15. Cinemre H, Kaya Y, Koca E, Alçelik A, Korkmaz U, Kaya A, Özsemir H, Gergin R, Önder E. Düzce ilinde atriyal fibrilasyon sıklığı ve nedenleri. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-211, 13–17 Eylül 2006, Antalya, Türkiye.

E16. Bilir C, Yılmaz E, Korkmaz U, Alçelik A, Dindar G, Güngör A, Cinemre H. Hastanemizde bakılan homosistein düzeyleri ve hastalıklar arasındaki ilişki: Retrospektif değerlendirme. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-210, 13–17 Eylül 2006, Antalya, Türkiye.

E17. Güngör A, Bilir C, Önder E, Korkmaz U, Alçelik A, Cinemre H. Herediter sferositozlu erişkinde Parvovirüs-B19 a bağlı geçici pansitopeni. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-208, 13–17 Eylül 2006, Antalya, Türkiye.

E18. Dindar G, Çalışkan M, Bilir C, Alçelik A, Güngör A, Korkmaz U, Cinemre H. Özefagus mide duodenum (ÖMD) grafisi sonrası solunum yetmezliği: Olgu sunumu. 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Kongre Kitabı, S-198, 13–17 Eylül 2006, Antalya, Türkiye.

E19. Tamer A, Korkut E, Küçükbayrak A, Korkmaz U, Akcan Y. Skleroterapi uygulanan varis dışı üst gastrointestinal kanamalı 30 olgunun incelenmesi. 2. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi 2005;16:S53, 25-29 Eylül 2005, Antalya, Türkiye.

E20. Korkmaz U, Alçelik A, Bicik Z, Bulut İ, Açıkgöz E. Rifampisine bağlı akut böbrek yetersizliği, trombositopeni ve gis kanama: Olgu sunumu. 7. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, S-71, 25–29 Mayıs 2005, Antalya, Türkiye.

E21. Tamer A, Korkut E, Küçükbayrak A, Korkmaz U, Akcan Y. Varis dışı üst gastrointestinal kanama ile başvuran 86 olgunun incelenmesi. 2. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi 2005;16:S54, 25-29 Eylül 2005, Antalya, Türkiye.

E22. Tamer A, Korkut E, Gökosmanoğlu F, Korkmaz U, Akcan Y. Serebellar Displastik Gangliositoma; Nadir Bir Lynch Sendrom Komponenti. 2. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi 2005;16:S84, 25-29 Eylül 2005, Antalya, Türkiye.

E23. Tamer A, Korkut E, Küçükbayrak A, Korkmaz U, Akcan Y. Varis dışı üst gastrointestinal kanama ile başvuran olguların nonsteroid antiinflamatuvar ilaç kullanımı yönü ile incelenmesi. 2. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi 2005;16:S118, 25-29 Eylül 2005, Antalya, Türkiye.

E24. Akcan Y, Korkut E, Tamer A, Korkmaz U. Filgrastim (G-CSF)’in Nötropeni Gelişen İki Kompanse HCV Sirozlu Vakada Antiviral Tedavi Başarısına Katkısı. 2. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi 2005;16:S22, 25-29 Eylül 2005, Antalya, Türkiye. 

E25. Gülcan E, Bicik Z, Albayrak S, Alçelik A, Korkmaz U, Çınar Y, Kaçmaz Y, Sertbaş Y. Nondiyabetik normatensif normal ve fazla kilolu bireylerde böbrek fonksiyonları ve C-reaktif protein arasındaki ilişki. Türkiye’de böbrek hastalıkları beslenme & metabolizma II. Kongresi Kitabı, S-113, 25–27 Kasım 2004, Ankara, Türkiye. 

E26. Gülcan E, Alçelik A, Kaçmaz Y, Bicik Z, Korkmaz U. Nondiyabetik normatensif fazla kilolu ve obez bireylerde böbrek fonksiyonları ile insülin direnci arasındaki ilişki. Türkiye’de böbrek hastalıkları beslenme & metabolizma II. Kongresi Kitabı, S-112, 25–27 Kasım 2004, Ankara, Türkiye.

E27. Alçelik A, Yazıcı B, Aydın M, Akcan Y, Korkut E, Korkmaz U. The evaluation of isolated gastric varices with respect to latency period before clinical appearance; a case report and review of the literature. I. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-148, 7–10 Ekim 2004, Ankara, Türkiye.

E28. Akcan Y, Korkut E, Korkmaz U, Alçelik A. Cyclosporine-A can be hopeful adjunct in challenging theraphy of amebiasis associated with ulcerative colitis. I. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-106, 7–10 Ekim 2004, Ankara, Türkiye.

E29. Kavak A, Akcan Y, Korkmaz U. A possible new side effect of interferon plus ribavirin; body hair repigmentation. I. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-145, 7–10 Ekim 2004, Ankara, Türkiye.

E30. Korkmaz U, Erdoğmuş B, Akcan Y, Belenli O, Yazıcı B. Gastrik inlet üzerinde rastlantısal radyasyonun neden olduğu ciddi özefagial benign striktür. I. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-107, 7–10 Ekim 2004, Ankara, Türkiye.

E31. Bicik Z, Akcan Y, Korkut E, Korkmaz U, Çalışkan Ş. A safe liver biopsy in a patient with chronic hepatitis C under continuous ambulatory peritoneal dialysis treatment. I. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Endoskopi Dergisi Kongre Özel Sayısı, S-146, 7–10 Ekim 2004, Ankara, Türkiye.

E32. Alçelik A, Küçükbayrak A, Bicik Z, Şencan İ, Özdemir D, Korkmaz U. Periton diyalizat sıvısının soğuk kullanımına bağlı şimik peritonit. 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Kongre Kitabı, S-314, 19-23 Eylül 2004, Aydın, Türkiye.

E33. Alçelik A, Bicik Z, Korkmaz U. Hemodiyaliz Ünitemizdeki HCV Seroprevalansı ve Ünite İçi Bulaşın Önlenmesi. 21. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Bildiri Özet Kitabı, S-98, 10–14 Eylül 2004, Antalya, Türkiye.

E34. Yazıcı M, Erbilen E, Albayrak S, Korkmaz U, Alçelik A, Bicik Z. Yüksek Normal Kan Basıncına Sahip Hastalarda Çıkan Aortun Elastik Özelliklerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları ile İlişkisi: PW-Doku Doppler Ekokardiyografik Çalışma. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S-593, 11–14 Ekim 2003,  Antalya, Türkiye.

E35. Yazıcı M, Erbilen E, Albayrak S, Korkmaz U, Alçelik A, Çölbay M. Paroksismal atrial fibrilasyonu olan hipertansif hastalarda sol atrium fonksiyonları ile P-dispersiyonu ilişkisi. 19.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S-614, 11–14 Ekim 2003,  Antalya, Türkiye.

E36. Yazıcı M, Albayrak S, Erbilen E, Korkmaz U, Alçelik A, Gülcan E, Bicik Z. İzole Sistolik Hipertansiyonu Olan Yaşlı Hastalarda Çıkan Aortanın Elastik Özelliklerinin Sol Ventrikül Fonksiyonları İle İlişkisi, Myokard Performans İndeksinin Kullanımı. 19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Bildiri Özetleri Kitapçığı, S-595, 11–14 Ekim 2003,  Antalya, Türkiye.