Embriyolog Ender Yalçınkaya Kalyan

Embriyolog Ender Yalçınkaya Kalyan


Uzmanlık : Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi


Yabancı Dil : İngilizce, Almanca, İspanyolca


Doğum Tarihi : 1981


Eğitim :

 

Doktora

Veterinerlik fakültesi – Leon Üniversitesi, İspanya / 2016 - 

Yüksek Lisans

Tıbbi Biyokimya A.D. – Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2008-2010                        

Lisans

Moleküler Biyoloji ve Genetik – Boğaziçi Üniversitesi, / 1999-2004  


Özgeçmiş :

- ÜYTE Laboratuvarı Sorumlusu, Kurtköy Adatıp Hastanesi, İstanbul / 03/19-…               
- ÜYTE Laboratuvarı Sorumlusu, Sakarya Adatıp Hastanesi, Sakarya /  12/14-08/18         
- ÜYTE Kalite Kontrol Sorumlusu, Eurofertil Tüp Bebek Merkezi, Istanbul / 08/13-11/14         
- Araştırmacı, South Bohemia Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti, / 03/13-08/13                             
- Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu, Kocaeli Üniversitesi  / 2008-2012           
- Klinik Embriyolog, Bahçeci Sağlık Grubu,  İstanbul / 2004-2007    


Üyelikleri :


- ESHRE (Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği) 

- TSRM (Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Derneği)

- Türk-Alman Jinekoloji Derneği

- Klinik Embriyoloji Derneği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Makaleler ve Bildiriler

1) Çaliskan E, Yalcinkaya E. Empty Follicle or Not? A Case Report. GORM 2010; 16(2): 112-114. 
2) Yalcinkaya E., Cekmen M.B., Budak O, Caliskan E. Effect of follicular fluid NO•, MDA and GSH levels on in vitro fertilization outcomes. JTGGA 2013; 14(3):136-141.
3) Yalcinkaya E., Caliskan E, Budak O.  In vitro maturation may prevent the cancellation of in vitro fertilization cycles of poor responder patients: a case report. JTGGA 2013; 14: 235-237.
4) Expression of Trophinin and dipeptidyl peptidase IV in endometrial co-culture in the presence of embryos: A comparative  Immunohistochemical Study.   Elif Gelenli Dolanbay, Melda Yardimoglu, Ender Yalcinkaya, Yusufhan Yazir, Ayça Aksoy, Erdal Karaoz, Eray Caliskan. Molecular Medicine Reports 2016; DOI: 10.3892/mmr_xxxxxx
5) The Frequency of Embryo Multinucleation Detected By Time-Lapse System and Its Impact on Pregnancy Outcome. Ergin E.G., Caliskan E, Yalcinkaya E, Oztel Z, Cokelez K, Ozay A, Ozornek H. Fertil Steril 2014 Oct;102(4):1029-1033.
6) Reproducibility of a time-lapse embryo selection model based on morphokinetic data in a sequential culture media setting. Yalcinkaya E, Ergin EG, Caliskan E, Oztel Z, Ozay A, Ozornek H. J Turk Ger Gynecol Assoc. 2014; 15(3): 156–160.
7) Evaluation of the effect of STZ-induced diabetes on oocyte morphology & subsequent embryo development in superovulated mice. Budak O, Yalcinkaya E, Ceylan S, Alyuruk B, Caliskan E. Journal of Animal and Veterinary Advances 2016
8) İnsan Endometrial Stromal Kök Hücrelerinin İzolasyonu ve in vitro Karakterizasyonu. E. Karaöz, E. Çalışkan, A. Aksoy, S. Ayhan, ZS. Genç, G. Gacar, E. Yalçınkaya, A.E.  Sarıboyacı. Bildiri, 8. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir.
9) İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür ortamında embriyo varlığına verdikleri yanıtın immünohistokimyasal olarak araştırılması. Elif Gelenli, Melda Yardımoğlu, Eray Çalışkan, Erdal Karaöz, Ender Yalçınkaya, Yusufhan Yazır. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010 (TSRM 2010), Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir. Poster Bildiri dalında birincilik ödülü kazanmıştır.
10) Diyabetin kontrollü ovarian stimülasyon uygulanmış fare oosit ve embriyolarının üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Özcan Budak, Süreyya Ceylan, Eray Çalışkan, Ender Yalçınkaya, Yusufhan Yazır. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 7-10 Ekim 2010 (TSRM 2010), Antalya’da sözlü sunum olarak kabul edilmiştir