Op. Dr. Gülhan Yılmaz


Uzmanlık : Üroloji


Yabancı Dil : İngilizce


Eğitim :

Üroloji Uzmanlık Eğitimi

- Haydarpaşa Numune E.A.H. Üroloji Kliniği 2003 – 2008

Tıp Doktoru Eğitimi

- Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 1993 - 2001


Özgeçmiş :

- Üroloji Uzmanı (Tabib Asteğmen) - Elazığ Asker Hastanesi 2008 – 2009

- Kızıltepe Devlet Hastanesi - Mardin 2009 – 2011

- Özel Yaşam Hastanesi - Tekirdağ 2011 – 2013

- Medical Park Gebze Hastanesi - Kocaeli 2013 – 2019

- Özel Tuzla Gisbir Hastanesi - İstanbul - 2019 - 2021


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Post-prostatektomı Inkontinans Nedeniyle Uygulanan Modifiye Kaufman II Operasyonu  ( Uzmanlık Tezi) 2008 – İstanbul

Kurs - Seminer ve Alınan Sertifikalar

- Koca O, Kanberoğlu H, Yılmaz G, Kaya C,Öztürk Mİ,Karaman Mİ. Üreter Replasmanında Boari FlepTekniği Sonuçlarımız(Our Results of Boari Flap Technıque in Ureteral Replacement)Yeni Üroloji Dergisi (The New Journal of Urology) 2008, 4 (3): 127-131

- Kaya C, Yılmaz G, Koca O, Öztürk Mİ,Gümrükçü GY, Karaman Mİ. Prostat Kanserinde Serum PSA Düzeyi ve Biopsi Gleason Skorunun Radikal Prostatektomi Patolojisini Öngörmedeki Değeri (The Value Of Preoperative PSA and Biopsy Gleason Score in The Prediction Of The Gleason Score Of Radical Prostatectomy Specimen)İst Tıp Fak Derg( J Ist Faculty Med) 2009;72:10-13 www.itfdergisi.com

- Kaya C, Koca O,Keleş MO, Yılmaz G, Öztürk MI, Kanberoğlu H, Karaman MI. 6 Yıllık Radikal Sistektomi Deneyimimiz (Our 6 Year Experience Of Radical Cystectomy) Marmara Medical Journal 2009;22(1);001-007

- Kaya C, Yilmaz G, Nurkalem Z, Ilktac A, Karaman MI. Sexual function in women with coronary artery disease: a preliminary study. Int J Impot Res. 2007 May-Jun;19(3):326-9. Epub 2006 Dec 14

- Kaya C, Kanberoğlu H, Yılmaz G, İlktaç A, Öztürk Mİ, Karaman MI. Prostatektomi sonrasında idrar kaçırma nedeniyle uyguladığımız bulboüretral erkek askı ameliyatı: Erken dönem sonuçlarımız. Turkish J Urology 2006; 32: 533-537