Misyon - Vizyon - Değerlerimiz

 

Misyon

Hasta, hasta yakını, çalışan ve kurumumuz ile ilişkili olan tüm kuruluşların ihtiyaç, beklenti, hak ve sorumluluklarını hizmet sunumunun her adımında göz önünde bulundurmak, yasa, yönetmelik ve meslek etiği ilkelerine uygun çalışarak, kurumlarımıza başvuran hastalara istisna gözetmeksizin her defasında hızlı, açık, dürüst, güvenilir tanı ve tedavi hizmeti sunmaktır.

 


Vizyon


Günümüz teknolojik imkanlarının tümünden faydalanıldığı, çağdaş bir altyapı ile kurumsal gelişimini sürdürebilen, personel dokusunun tam anlamıyla iyileştirildiği daha geniş kitlelere ulaşan, yeni projeler üreten, huzurlu, konforlu bir ortamda, sektöründe öncü uygulamalara imza atan bölgelerinde ve en nihayetinde ülkesinde lider bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 


 

Değerlerimiz

 • Hasta / hasta yakını önceliğine önem vermek ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile hizmet etmek

 • Çalışanların dayanışmasını ve motivasyonunu sağlamak

 • Ölçümlere dayalı hizmet planlaması ve üretimi yapmak

 • Eğitim ve gelişimde süreklilik sağlamak

 • Kaynakları etkin kullanmak

 • Önyargısız yaklaşımı benimsemek

 • Bilimsel ve etik kurallar ile çalışmak

 • Kalıcı güven oluşturmak

 • Kalite standartlarını sağlamak, değişen koşullar ve ihtiyaç doğrultusunda iyileştirme sağlamak

 • Sağlık sektöründeki gelişmelerin takibini sağlamak

 • Ekip çalışması gücüne inanmak

 • Sürdürebilir başarıyı ve kurum kültürünü korumak ve zenginleştirmek

 • Hasta haklarını ve gizliliğini korumak

 • Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerine bağlı kalmak

 • Çalışanlar, hastalar ve hasta yakınları güvenliği sorumluluğunu taşımak, riskleri en aza indirmek

 • Büyüme ve gelişme sürecinde açılan her yeni kurumumuzda aynı kalite ve özveriyi sağlayabilmek.