Beslenme; büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Toplumda genellikle beslenme bir hastalık oluşması durumunda dikkat edilecek bir kavram olarak görülmektedir. Fakat yapılan araştırmalarda bireysel diyet ve sağlık uygulamalarının düzeltilmesi, önlenebilir hastalıkları, sakatlıkları ve erken ölümleri azaltmaktadır. Beslenme yetersizliği ve dengesizliği bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.
Özel Adatıp Hastanesi Beslenme ve Diyet Hizmetlerinin amacı, sağlıklı beslenmeyi öğretmek ve sağlık sorunuyla gelen kişilerde beslenme davranış değişikliği sağlamaya çalışmaktır.

Poliklinik beslenme ve diyet hizmetleri
Adatıp Hastanesi beslenme ve diyet polikliniğinde, ilk muayenede bireylerin bundan önceki beslenme alışkanlıkları, hayat standartları ayrıntılı olarak gözden geçirilir. Beslenme danışmanlığı almak isteyenlerin veya hastaların önce vücut ağırlıkları, yağ ağırlıkları , vücut su oranları , daha sonra, yaş, boy, cinsiyet, fiziksel aktivite ve kan bulguları doğrultusunda 'kişiye özel bir beslenme tedavisi' planlanır ve düzenli olarak takibi yapılır. Ayrıca; diyabet, tüm kronik hastalıklar, gebe - emzirme dönemi, çocuk ve adolesan çağı, yaşlılık gibi özel durumu bulunan kişilere de beslenme programları düzenlenir, eğitimleri verilir ve takibi yapılır.

Farklı özelliklerdeki danışanlar için oluşturulan kişiye özel beslenme programları şöyledir:
•Diyabet, kalp-damar, hipertansiyon hastalarına özel beslenme planları,
•Aşırı zayıflıktan şikayetçi kişiler için kilo alma programları,
•Şişmanlıktan şikayetçi bireyler için kilo verme programları,
•Mide ve bağırsak hastalarına özel beslenme planları,
•Büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklara özel programlar,
•Gebelik veya emzirme sürecindeki annelere özel beslenme planları,.
•Oral (ağızdan) beslenemeyen hastalara özel planlanan beslenme programları,
•Sporcu veya amatör spor yapanlara özgü planlanan beslenme programları,

Diyabet Beslenmesi
Diyabet tedavisinin temelini sağlıklı beslenme oluşturur. Diyabet hastalığının komplikasyonlarının oluşmasını engellemek, tedavinin başarılı devam edebilmesi ve yaşam kalitesinin artması açısından diyabetli kişiye özel beslenme tedavisi, eğitimi ve takibi, beslenme ve diyet uzmanı tarafından oluşturulur.

Kilo Alma Programı
Vücut ağırlığının boy uzunluğuna oranla daha az olmasına zayıflık denir. Kilo almak için rastgele seçilmiş kalorisi yüksek, besin değeri düşük bir beslenme planı değil, yeterli ve dengeli bir beslenme tedavisi uygulanmalıdır. Bunun için hastane diyetisyenimiz , zayıf olan kişinin sağlık problemlerinin olup olmama durumlarına, vücut kompozisyon ölçümlerine, kişisel ve fiziksel özelliklerine uygun beslenme tedavisini planlar ve takip eder.

Kilo Verme-Kilo Yönetimi
Vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesi olan şişmanlık ya da diğer adıyla obezite; günümüzde tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Birçok kronik hastalık arasında obezite, tedavi olasılığı en yüksek olan durumlardan biridir. Özel adatıp Hastanesi diyetisyenimiz sağlıklı kilo kaybını sağlamada, diyet ve davranış tedavileri ile obezitede gayet başarılı sonuçlar almaktadır.

Yeme Davranış Bozukluklarında Beslenme
Yeme bozukluğu tedavisinde amaç; bozulmuş yeme davranışını değiştirerek yemek konusuna farklı bir yaklaşım getirmek ve yeni bir yeme düzeni kurmaktır. Özel Adatıp Hastanesi Diyet ve Beslenme bölümü hasta servise kabul edildikten sonra hekimler ve hemşireler ile multi-disiplener olarak çalışır, hastaya, hastalığına özgü beslenme programına uygun yemekler verilir . Belli aralıklarla yapılan vizitlerle hastanın beslenme durumu takip edilir tüm diyet aşamalarında hasta ve refakatçisi bilgilendirilir. Eğer gerekli ise hasta taburcu edilirken gerekli diyet eğitimleri yazılı ve sözlü olarak da hastaya verilir.

Bebek-Çocuk-Erişkin Beslenmesi
Her yaşta sağlıklı olmak için, bulunulan yaşın besin gerekliliklerini bilerek beslenmek gerekmektedir. Bu anlayışla kişiye özel tedavi uygulanıp bu süreç yaş ve dönemsel özelliklere göre de değerlendirilmektedir.
diyetisyenimiz yeme bozukluğunun tanımlanmasında, tedavisinde, izlenmesinde, hastanın desteklenmesi ve rehabilitasyonunda hastaya yardımcı olur.
Yeterli, Dengeli ve Sağlıklı Beslenme (Bireysel Beslenme Danışmanlığı)
Kişiler için geliştirilen beslenmenin sağlıklı, yeterli ve dengeli olması için bireye özgü planlanması gerekir. Her bireyin günlük enerji ve besin ögesi ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, hastalık durumu, kan bulguları, sosyal çevre ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktör göz önünde bulundurarak kişiye özgü bir beslenme programı oluşturulmaktadır.

Kilo Koruma
Yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu, vücut kompozisyonu ve fiziksel aktivite durumuna göre hedef kilosuna ulaşmış kişiler diyetisyenimiz tarafından kilo koruma programına alınır. Bu program ile verilen kiloların geri alınması önlenir ve kişinin ideal kilosunu koruması sağlanır.

Gebe-Emzikli Beslenmesi
Gebelik süreci ve emzirme döneminde annenin düzenli ve sağlıklı beslenmesi bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemlidir. Hamile kişilerin gebelik süreci içerisinde fazla kilo almaması, anne ve bebeğin tüm besin ihtiyaçlarının yeterli ve dengeli bir şekilde karşılanması birçok riski ortadan kaldırır. Emzirme döneminde kaliteli ve yeterli süt oluşumunun desteklenmesi bebek sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca annenin emzirme döneminde kilo kontrolünün sağlanması yine sağlıklı bir beslenme planı ile mümkün olacaktır. Bu dönemlerde anne ve anne adaylarının en sağlıklı şekilde beslenmesi planlanır, eğitimleri ve takipleri yapılır. Ayrıca Gestasyonel Diyabet (gebelik şekeri) tanısı almış gebelerin diyetleride planlanarak takipleri yapılır.
Sporcu Beslenmesi
Spor fiziksel olarak performans gerektiren bir aktivitedir. Performansın en yüksek seviyede kullanılması için düzenli antrenman yanında sağlıklı, düzenli ve kaliteli gıdalardan oluşan bir beslenme planının yapılması ve uygulanması çok önemlidir.
Sporcuların ve spor yapanların hem antrenman dönemlerinde, hem müsabaka öncesi ve sonrasında beslenme ihtiyaçları belirlenip, beslenme programları düzenlenir.

Yatan Hasta Beslenme ve Diyet Hizmetleri

Diyet ve Beslenme bölümü hasta servise kabul edildikten sonra hekimler ve hemşireler ile multi-disiplener olarak çalışır, hastaya, hastalığına özgü beslenme programına uygun yemekler verilir . Belli aralıklarla uygun görülen zamanlarda vizitler yapılır, yapılan vizitlerle hastanın beslenme durumu takip edilir . Eğer gerekli ise hasta taburcu edilirken gerekli diyet eğitimleri yazılı ve sözlü olarak da hastaya verilir.


Diyaliz hastası beslenme ve diyet hizmetleri

Özel Adatıp hastanesine ait diyaliz merkezimizde diyaliz tedavisi gören hastalarımız için her ay beslenme durum değerlendirmesi yapılmakta ve uygun beslenme programları hazırlanmaktadır.

Kurum Beslenmesi
Özel adatıp hastanesi çalışanlarının sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmelerini sağlamaya yönelik menü planlama hizmetleri verilmektedir.