ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

İç salgı bezleri, bu bezlerin fonksiyonları, salgıladıkları hormonlar ve metabolizma hastalıkları endokrin sistem içinde değerlendirilmektedir.

Endokrin sistem organlarının yani iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonların azlığı, fazlalığı ve bu bezlerin tümörleri endokrinoloji bilim dalının ilgi alanıdır. Bunların yanında diyabet (şeker hastalığı), obezite (şişmanlık), beslenme ve diyet, kolesterol ve trigliserid (kan yağları) yüksekliği, metabolik sendrom, vitamin D eksikliği ve minerallerin metabolizması (özellikle kalsiyum ve magnezyum) ve osteoporoz (kemik erimesi) gibi metabolizma hastalıkları endokrinolojinin alanına girmektedir.

Polikliniğimizde teşhis ve tedavisi yapılan hastalıklar:

· Şeker hastalığı (Tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı, oynak şeker, MODY, vs)

· Şeker düşmeleri (Hipoglisemi)

· İnsülin direnci sendromu (Metabolik sendrom; obezite, insülin direnci, hipertansiyon, şeker yükselmesi)

· Kilo fazlalığı, Şişmanlık (Obezite) ve beslenme, kilo kontrolü

· Gebelikte diyabet ve tiroid hastalıkları

· Kemik erimesi (Osteoporoz)

· D vitamini ve kalsiyum metabolizması bozukluğu

· Kolesterol ve trigliserid yüksekliği

· Endokrinolojik tümöral hastalıklar (Nöroendokrin tümörler)

 

Hipofiz Bezi Hastalıkları

· Büyüme hormonu (GH) fazlalığı (Akromegali) 

· Prolaktin hormonu (süt hormonu) fazlalığı (Hiperprolaktinemi)

· Kortizol hormon fazlalığı (Cushing Hastalığı)

· Şekersiz şeker hastalığı (Diabetes İnsipitus)

· Hipofiz bezi yetersizliği (Hipopitüitarizm)

· Büyüme hormonu eksikliği ve kısa boy 

 

 Tiroid Bezi  Hastalıkları

· Guatr (Tiroid bezi büyümesi)

· Zehirli guatr ( Hipertiroidi)

· Tiroid bezi az çalışması (Hipotiroidi, Hashimoto tiroiditi ve benzeri) 

· Nodüllü tiroid hastalığı

· Tiroid bezi iltihabi hastalıkları (Tiroiditler)

· Tiroid kanserleri

·

Paratiroid Bezi Hastalıkları

· Paratiroid hormon fazlalığı, paratiroid adenomu  (Hiperparatiroidizm)

· Paratiroid hormon eksikliği (Hipoparatiroidizm; operasyon sonrası veya sebebi bilinmeyen)

 

Böbrek Üstü Bezi (Adrenal veya Sürrenal) Hastalıkları

· Kortizol hormon fazlalığı (Cushing Sendromu)

· Aldosteron hormon fazlalığı (Hiperaldosteronizm)

· Feokromasitoma (Adrenal medulla hormon fazlalığı)

· Kortizol hormon eksikliği (Addison Hastalığı)

· Hormon üretmeyen böbrek üstü bezi hastalıkları

·

Yumurtalık (Over) Hastalıkları

· Polikistik over sendromu (adet görmeme, kilo alma ve kıllanma artışı)

· Tüylenme artışı (Hirsutizm)

· Kadınlarda cinsel hormon eksiklikleri (Hipogonadizm, Menapoz)

 

Testis Hastalıkları

· Erkekte meme büyümesi (Jinekomasti)

· Testosteron hormon eksikliği (Hipogonadizm)

· Ereksiyon sorunları ve impotans (Hormonal nedenli)

· Testis ve penis gelişmemesi ile sakal çıkmaması (Hipogonadizm)

 

Diabetes Mellitus

Diyabet Eğitimi (İlaçların kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi, insülin alan hastalara enjeksiyon teknikleri, kalem eğitimi, kan şekeri takibi ve çizelge tutulması, ara öğün-ve öğünlerde beslenme yanı sıra egzersiz konusunda eğitim): Diyabeti olan her hasta bu eğitimi en az yılda bir kez alması sağlanmaktadır.

İnsülin Pompası Eğitimi: Doktor ve diyabet eğitim hemşiresi tarafından verilmekte, tıbbi beslenme uzmanı tarafından bu hastalara karbonhidrat sayım tekniği öğretilmektedir.

Tıbbi Beslenme Tedavisi: Hastanemiz tıbbi beslenme uzmanı tarafından verilmekte olup her diyabetli bireyin aldığı tedavi dikkate alınarak öğün sayısı, besin grupları ve besin miktarı ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.

Tiroid Hastalıkları

Tiroid hastalıkları ile ilgili tetkiklerin yanı sıra tiroid ultrasonografisi de yapılmaktadır. Gereği halinde noduler tiroid hastalıkları ve tiroid kanserlerinin takibinde ince iğne aspirasyon  uygulamaları da ultrasonografi eşliğinde polikliniğimizde yapılmaktadır.

Endokrin Dinamik Testler:

Adrenal, hipofiz, tiroid, gonad hastalıkları ve diabetes mellitus tanı ve takibinde gerekebilen testler eğitim hemşiremizce gereği durumunda ise yatırılarak servisimizde yapılabilmektedir.