Gastroenteroloji Bölümümüzde; sindirim sistemi (yemek borusu, mide, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar) ve karaciğer hastalıkları (hepatit B, hepatit C, yağlı karaciğer, otoimmun hepatitler, alkole bağlı karaciğer hastalıkları, karaciğer sirozus) ile ilgili konularda hizmet vermekteyiz.

Tanı koymak için yapılan işlemler; Üst gastrointestinal sistem için, özofagogastroduodenoskopi, kalın barsak incelemesi için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi,
Tedavi amaçlı işlemler ise ; Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi veya heat probe uygulaması, özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması, Özofagus darlıklarında balon ve maloney bouqi dilatasyonu, malign darlıklarda stent uygulaması, özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması, Uzun süreli enteral nutrisyona ihtiyaç duyan hastalara Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması, Kolonik poliplerin polipektomi ile çıkarılması, kolonik darlıklarda stent uygulaması, hemoroid için band ligasyon ve infrared termokoagülasyon uygulaması, Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması...

Gastroskopi nedir?
Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının içinin direkt olarak görülmesi için kullanılan teşhis yöntemidir.Gastroskopi işlemiyle gastroskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir (polipektomi) ve kanayan bölgelere müdahale yapılabilir. (skleroterapi, heat probe).
Endikasyonları:
•Üst sindirim sistem kanamaları
•Yabancı cisim yutulması (para, pil vb.)
•Tahriş edici maddelerin yanlışlıkla yutulması
•Yutkunma bozuklukları
•Devam eden üst sindirim sistemi şikayetleri
•Özofajiel ve piloric dilatasyon amacıyla
•Barret's dokusu hikayesi olanlara
•Mide ve özofagus ülserlerinin takibi bakımından

Kolonoskopi nedir?
Kolonoskopi anüsten başlayıp, rektum, sigmoid, desandan kolon, transvers kolon, asendan kolon ve çekumun incelenmesi işlemidir.Kolonoskop ile kolondaki tüm lezyonlar direkt olarak görülür. Kolonoskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği (biyopsi) alınabilir, polip çıkartılabilir (polipektomi) ve kanayan bölgelere müdahale yapılabilir (skleroterapi, heat probe)
Endikasyonları
•İzah edilemeyen alt sindirim kanaması veya izah edilemeyen demir eksikliği anemisi
•Sürekli devam eden ishal durumları
•İzah edilemeyen alt batın ağrısı
•Barsakta tümör bulunup opere olacak hastalarda başka lezyonun bulunması bakımından
•Önceden kolon polibi bulunan kişilerde takip amacı ile
•Kolon darlıklarını genişletmek amacı ile
•Ailede I.derecede veya çok sayıda II.derecede kolon kanseri olan hastaların polip ve tümör açısından taranması amacı ile
•Kronik enflamatuar barsak hastalığı olan kişilerde takip amacı ile