Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

Kalp ve damar hastaları ile ameliyat sonrası riskli hastalara hizmet verebilecek, komplikasyonları giderebilecek , destek tedavi ve sürekli bakımı sağlayabilecek niteliktedir.
Yeterli solunumun yapılamadığı, vücut dengelerinin çok bozulduğu politravma, sepsis ve benzeri hastalıklar yanında zehirlenmelerde de her türlü teknik donanıma sahip moniterizasyonu içeren, ileri düzeyde tedavi ve bakım olanağına sahiptir.
Kardiyovasküler Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde; anestezi ve reanimasyon uzmanı, kardiyoloji uzmanı, kalp ve damar cerrahi uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile yoğun bakım alanında tecrübe sahibi özel eğitimli hemşireler görev yapmaktadır.
Ünitemizin modern tıbbi donanıma sahip yapısı içinde; özel yoğun bakım yatağı, ventilatör, monitör, perfüzatör, infüzyon pompası, beslenme pompası, portable röntgen cihazı, portable vispilatör, portable ventilatör, kan gazı cihazı, merkezi oksijen sistemi ve biyokimya laboratuarı bulunmaktadır.

Kardiyovasküler Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitemizde;

• Postoperatif (ameliyat sonrası) solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalara,
• Solunum yetmezliği ile giden Ac hastalıklarına,
• Kalp krizi geçiren ve ritm bozuklukları olan hastalara hizmet verilmektedir.

Fiziksel durumu ağır olan hastaların hayati bulgularının yakın takip edilerek solunum, dolaşım gibi hayati işlevlerinin desteklendiği bu özel ünitede kritik durumdaki hastalar tedavi edilmektedir. Yoğun bakım ünitemizde solunum yetmezliği, zehirlenmeler, ameliyat sonrası bakım gerektiren hastalar, ameliyat sırasında problem gelişen hastalar, travma hastaları, koroner arter hastalığı problemleri olan hastalar da tedavi edilmektedir.