İnfertilite (Kısırlık) nedir?


En az 1 yıl herhangi bir korunma yöntemi uygulanmaksızın haftada 2-3 kere girilen cinsel ilişkiye rağmen gebelik elde edilmemesi "infertilite" yani kısırlık olarak adlandırılmaktadır. Daha önce hiç gebelik oluşmamışsa primer (birincil) infertilite; canlı doğumla sonuçlansın ya da sonuçlanmasın en az bir gebelik oluşmuş ise sekonder (ikincil) infertilite olarak tanımlanır.
İnfertil çiftlerin sayısı, günümüzde, stresli yaşam koşulları, doğal olmayan beslenme, sigara alışkanlığı gibi sebeplere bağlı olarak artmıştır. Tüm dünyada çiftlerin yaklaşık %15’i infertilite nedeniyle yardımla üreme tekniklerine başvurmak zorunda kalmaktadır. İnfertilite nedeniyle başvuran çiftlerde, %40 oranında erkeğe bağlı, %40 oranında kadına bağlı ve %20 oranında da her iki eşe bağlı nedenler saptanır. Bu nedenle, infertilite incelemeleri, her iki eş için aynı anda başlatılmalıdır.


IUI (Aşılama) Yöntemi nedir?


Aşılama yöntemi uzun bir süre normal yollardan gebe kalamayan kadınlara uygulanan bir yöntemdir. Spermle yumurtanın buluşma şansını arttırmak üzere fizyolojiyi desteklemek amacıyla yapılan bir işlemdir.
Kadına verilen hap ya da iğnelerle her ay kendiliğinden oluşan bir adet yumurtanın sayısı iki ya da üçe çıkarılırken, erkeğin spermleri de özel bazı yöntemlerle yıkanıp hazırlanır. Böylelikle spermlerin hareketli olanları küçük bir hacimde yoğunlaştırılmış olur. Verilecek çatlama iğneleri ile yumurtaların çatlama zamanı da ayarlanarak hazırlanmış olan spermler rahim içersine özel bir plastik borucuk vasıtasıyla bırakılır ve böylelikle gidecekleri yol da kısaltılarak yumurta ya da yumurtalara kolayca ulaşmaları sağlanır.


IVF (Tüp Bebek) tedavisi nasıl yapılır?


Tüp Bebek uygulaması kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin yani yumurta ve spermin vucüt dışı koşullarda labarotuvar ortamında döllendirme işlemidir. Tüp bebek normal yollar ile gebe kalamayan anne adaylarına yardımcı bir üreme tedavisidir. Tedavi süreci beş aşamadan oluşmaktadır.
•İlk Muayene
•Ovulasyon İndüksiyonu (Yumurtlamanın uyarılması)
•Yumurta Toplama
•Sperm Örneğinin Verilmesi
•Embriyo Transferi
Kadından alınan yumurtalar ile eşinden alınan spermlerin laboratuar ortamında Mikroenjeksiyon (ICSI) yöntemi kullanılarak döllendirilmesi IVF (Tüp Bebek) uygulamasıdır. Döllenme işleminden sonra geliştirilen embriyolar, 2-5 gün içerisinde ultrason eşliğinde rahim içine transfer edilir.


Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinde Yapılan İşlemler

    Spermiogram
    Sperm hazırlama
    Kontrollü over stimülasyonu
    İntrauterine inseminasyon
    OHSS takip ve tedavisi
    İn vitro fertilizasyon (IVF)
    İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)
    İn vitro matürasyon (IVM)
    Yüksek büyütmeyle sperm seçimi ve enjeksiyonu (IMSI)
    24 saat video kayıt ile embriyo takibi
    Testisten sperm elde etme (TESE, TESA, PESA)
    Oosit vitrifikasyonu
    Embriyo vitrifikasyonu
    Sperm ve testis dokusu vitrifikasyonu
    Preimplantasyon genetik tarama (FISH ve Array CGH)
    Preimplantasyon genetik tanı (FISH, kantitatif PCR, sekanslama)
    Zona delme (Lazer sistemi ile)


Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezinde Yapılan Cerrahi İşlemler

    Mikrocerrahi ile tubal re-anastamoz
    Metroplasti
    Laparoskopi
    Histeroskopi

İnfertilite Dışı Diğer İşlemler

    Kolposkopi
    Laparoskopik veya laparotomi ile Onkolojik cerrahi
    2. Düzey ultrasonografin