Doç. Dr. Hüseyin Yaman


Uzmanlık : Kulak Burun Boğaz


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 09.01.1975


Eğitim :

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993-1999)
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans (1999)
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık (2005)


Uzmanlık Alanları :

Tiroid Cerrahisi
Endoskopik Gözyaşı Kaşe Cerrahısı
Baş Boyun Kanser Cerrahileri
Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Rinoplasti (Estetik Burun Ameliyatları)
Ses Teli Hastalıkları ve Cerrahisi
Horlamanın Medikal ve Cerrahi Tedavisi
Kulak Hastalıkalrının Medikal ve Cerrahi Tedavisi


Deneyim:

Bolu Merkez Doğancı SO/112 Acil Yardım-Bolu (1999-2001)
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi KBB AD. (2001-2005)
Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi-Eskişehir (2005-2006)
Özel Büyükşehir Hastanesi-Konya (2006-2008)
Gülhane Askeri Tıp Akademisi-Ankara (2009-2010)
Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi KBB AD.Yard.Doç.Dr. (2008-2012) 
Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi KBB AD.Doç. Dr. (2012-2016)
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB-İstanbul (2014-2015)
Özel Çağsu Hastanesi-Bolu (2015-2016)
Özel Adatıp Hastanesi (2017-...)

 


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Ulku CH, Uyar Y, Acar O, Yaman H, Avunduk MC.  Facial nerve schwannomas: a report of four cases and a review of the literature. Am J Otolaryngol. 2004;25(6):426-31.
A2. Ozturk K, Yaman H, Arbag H, Koroglu D, Toy H. Submandibular gland mucocele: report of two cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005;100(6):732-5.
A3. Ozturk K, Yaman H, Avunduk MC, Arbag H, Keles B, Uyar Y. Effectiveness of merogel hyaluronic acid on tympanic membrane perforations. Acta Oto-Laryngol. 2006;126(11):1158-63. 
A4. Ozturk K, Keles B, Cenik Z, Yaman H. Penetrating zone II neck injury by broken windshield. Int Wound J.  2006;3(1):63-6.
A5. Yaman H, Ozturk K, Uyar Y, Gurbilek M. Effectiveness of corticosteroids in otitis media with effusion: an experimental study. J Laryngol Otol. 2008;122(1):25-30.
A6. Yilmaz S, Demiraran Y, Akkan N, Yaman H, Iskender A, Güçlü E, Oztürk O. The effects of topical levobupivacaine on morbidity in pediatric tonsillectomy patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009;73(9):1208-10.
A7. Yilmaz S, Yildizbas S, Yaman H, Güçlü E, Oztürk O. Stridor in a newborn caused by a congenital laryngocele and bifid epiglottis: A case report and review of the literature. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Extra 2010;5:28-31.
A8. Yilmaz S, Kocaman Akbay B, Yildizbaş S, Güçlü E, Yaman H, Yalçin Sezen G. Efficacy of topical levobupivacaine in control of postoperative pain after septoplasty. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2010;39(4):454-7.
A9. Yaman H, Yilmaz S, Guçlu E, Subasi B, Alkan N, Ozturk O. Otitis media with effusion: recurrence after tympanostomy tube extrusion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2010;74(3):271-4.
A10. Yaman H, Yilmaz S, Karali E, Guçlu E, Ozturk O. Evaluation and management of antrochoanal polyps. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2010;3(2):110-4.
A11. Yaman H, Yilmaz S, Alkan N, Subasi B, Guçlu E, Ozturk O. Shepard grommet tympanostomy tube complications in children with chronic otitis media with effusion. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010;267(8):1221-4.
A12. Yaman H, Guçlu E, Yilmaz S, Ozturk O. Myringosclerosis after tympanostomy tube insertion: relation with tube retention time and gender. Auris Nasus Larynx. 2010;37(6):676-9.
A13. Yaman H, Gerek M, Tosun F, Deveci S, Kılıç E, Arslan HH. Myoepithelioma of the parotid gland in a child: a case report. J Pediatr Surg. 2010;45(7):E5-7.
A14. Yaman H, Belada A, Yilmaz S. The effect of ibuprofen on postoperative hemorrhage following tonsillectomy in children. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268(4):615-7.
A15. Yaman H, Aydin Y, Yilmaz S, Onder E, Guçlu E, Ozturk O. Recurrent and massive life threatening epistaxis due to nasal heroin usage. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2011 Sep;4(3):159-61.
A16. Guven DG, Senses DA, Subasi B, Yaman H. Absence of the epiglottis in an infant with Pierre Robin sequence. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Extra. 2011;6:137-9.
A17. Ozdemir I, Yilmaz S, Albayrak M, Yıldızbas S, Guven DG, Yaman H, Guclu E. Hearing evaluation in preeclamptic patients. Gynecol Obstet Invest. 2011;72(1):1-4.
A18. Yaman H, Alkan N, Yilmaz S, Koc S, Belada A. Is routine histopathological analysis of nasal polyposis specimens necessary? Eur Arch Otorhinolaryngol.2011;268(7):1013-5. 
A19. Yaman H, Durmaz A, Arslan HH, Ozcan A, Karahatay S, Gerek M. Thyroglossal duct cysts: An Evaluation and Treatment of 49 Cases. B-ENT. 2011;7(4):267-71.
A20. Yaman H, Guven DG, Kandis H, Subasi B, Alkan N, Yilmaz S. Sublingual and supraglottic haemorrhage as a complication of warfarin therapy. Hong Kong j. emerg. med. 2011;18(3):177-81.
A21. Koc S, Gurbuzler L, Yaman H, Eyibilen A, Süren M, Kaya Z, Yelken K, Aladağ İ. The effectiveness of steroids for edema, ecchymosis, and intraoperative bleeding in rhinoplasty. Am J Rhinol Allergy. 2011 Mar;25(2):95-8.
A22. Beşir FH, Yaman H, Memiş M, Gönen İ, İlhan E. Yaşlı Hastada Akut Dil Kökü Apsesi: Olgu Sunumu. Türk Geriatri Dergisi (Baskıda).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
B1. Çağatay Han Ülkü, Yavuz Uyar, Bedri Özer, Hüseyin Yaman. Birinci ve ikinci brankiyal yarık anomalilerinde cerrahi sonuçlarımız. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2003;5(2):83-8.
B2. Kayhan Öztürk, Bahar Keleş, Hamdi Arbağ, Hüseyin Yaman, Ziya Cenik. Titanyum intermaksiller fiksasyon vidası ile maksillomandibuler fiksasyon. KBB-Forum 2005;4(1):28-30.
B3. Kayhan Öztürk, Hüseyin Yaman, Hatice Toy, Hamdi Arbağ, Duygu Köroğlu, Bedri Özer. Sert damak pleomorfik adenomu. KBB-Forum 2005;4(2):98-100.
B4. Kayhan Öztürk, Hüseyin Yaman, Deniz Ünaldı, Hamdi Arbağ, Bahar Keleş, Yavuz Uyar. Antrokoanal poliplerde endoskopik cerrahi. KBB-Forum 2005;4(3):128-31.
B5. Kayhan Öztürk, Hüseyin Yaman, Ercan Akbay, Bahar Keleş, Hamdi Arbağ, Bedri Özer. Tiroglossal kist cerrahi sonuçlarımız. Genel Tıp Dergisi 2005;15(3):117-20.
B6. Hüseyin Yaman, Hamdi Arbağ, Ziya Cenik, Kayhan Öztürk, Hatice Toy. Bilateral Ranula In A Elderly Patient: A Case Report. KBB-Forum 2006;5(1):41-3.
B7. Hüseyin Yaman, Kayhan Öztürk, Deniz Ünaldı, Hatice Toy, Hamdi Arbağ, Bedri Özer. Üç olgu nedeni ile inverted papillom. Genel Tıp Dergisi 2006;16(3):133-35.
B8. Bahar Keleş, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbağ, Hüseyin Yaman, Ziya Cenik. Maksillofasiyal fraktürlerde foley kateter balonunun kullanımı. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2006;16(3):122-26. 
B9. Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Çağatay Han Ülkü, Hamdi Arbağ, Bahar Keleş, Hüseyin Yaman. Petröz apeks lezyonları. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2006;16(6):241-5.
B10. Kayhan Öztürk, Hüseyin Yaman, Hatice Toy, Sema Gültekin, Fuat Yöndemli. Alt dudakta Warty diskeratoma: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 2007;9:1-3.
B11. Süleyman Yılmaz, Emin Karaman, Ender Güçlü, Hüseyin Yaman, Nermin Akkan. Tip 1 timpanoplasti sonuçlarımız. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2009;11:33-36.
B12. Hüseyin Yaman, Mehmet Akif Dündar, Süleyman Yılmaz, Ender Güçlü. Ventilasyon tüpü komplikasyonları. KBB-Forum 2010;9(2):55-9.
B13. Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Süleyman Yılmaz, Ender Güçlü. Tiroglossal duktus kistlerinde preoperatif tanı yöntemleri. KBB-Forum 2010;9:1-4.
B14. Süleyman Yılmaz, Nermin Akkan, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü, Burhan Yazıcı. Frontal Sinüste Pnömosinüs Dilatans Olgusu ve Literatür Taraması. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;12:87-90.
B15. Süleyman Yılmaz, Şahnur Yıldızbaş, Ender Güçlü, Hüseyin Yaman. Isolated hyoid bone fracture with pharyngeal laceration caused by road traffic accident: A case report and review of the literature. Türk Otolarengoloji Arşivi 2010;48(2):79-83.
B16. Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Ümran Yıldırım, Fahri Halit Beşir, Süleyman Yılmaz. Boyun Yerleşimli Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi 2010;26(4):153-5.
B17. Hüseyin Yaman, Nihal Alkan,  Havva Erdem, Leyla Yılmaz Aydın, Ümran Yıldırım, Ender Güçlü. Baş ve boyun tüberkülozları. Düzce Tıp Dergisi 2012; 14(2): 5-7.
B18. Hüseyin Yaman, Sema Koç, Adnan Ekinci, "Adenotonsillektomi Sonrası Cerrahi Spesmenlerin Rutin Histopatolojik Tetkiki Gerekli midir?", Tıp Araştırmaları Dergisi. (Baskıda).
B19. Damla Güçlü Güven, Hüseyin Yaman, Buğra Subaşı, Ender Gülcü. Fluoroscopy guided removal of a metallic foreign body in the neck: A case report. Konuralp Tıp Dergisi (Baskıda).
B20. Abdullah Belada, Mehmet Memiş, Hüseyin Yaman. Yaşlı Hastada Boyun Epidermoid Kisti. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(3):52-54
B21. Fahri Halit Beşir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada. Parotis kitlelerinin tanısında ve tedavinin planlanmasında görüntüleme tetkiklerinin yeri. Selçuk Tıp Derg 2012;28(2):109-112.
B22. Koç S, Uysal IO, Yaman H, Eyibilen A. Histopathologic examination of routine tonsil and adenoid specimens: is it a necessary approach? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 Mar-Apr;22(2):87-90. 

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
C1. Yavuz Uyar, Çağatay Han Ülkü, Hüseyin Yaman, Hamdi Arbağ, Kayhan Öztürk. Fasiyal sinir schwannoması: Üç olgu sunumu. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003;S-72 Kemer-Antalya.
C2. Çağatay Han Ülkü, Yavuz Uyar, Hüseyin Yaman, Hamdi Arbağ, Mustafa Cihat Avunduk. Orta kulakta glomangioma: Olgu sunumu. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003;S-151 Kemer-Antalya.
C3. Çağatay Han Ülkü, Yavuz Uyar, Bedri Özer, Hüseyin Yaman. Birinci ve ikinci brankiyal yarık anomalilerinde cerrahi sonuçlarımız. 27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003;P-49 Kemer-Antalya.
C4. Kayhan Öztürk, Hüseyin Yaman, Hamdi Arbağ, Duygu Köroğlu, Hatice Toy. Submandibular bez mukoseli. 4. Palandöken Kulak Burun Boğaz Sempozyumu. 17-21 Mart 2005;P02-07 Erzurum.
C5. Hüseyin Yaman, Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Mehmet Gürbilek. Kortikosteroidlerin efüzyonlu otitis mediadaki etkinliği: Deneysel çalışma. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005;S-133 Belek-Antalya.
C6. Ercan Akbay, Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Hüseyin Yaman, Hamdi Arbağ. Konjenital preauriküler fistül cerrahi sonuçlarımız. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005;S-150 Belek-Antalya.
C7. Kayhan Öztürk, Hüseyin Yaman, Mustafa Cihat Avunduk, Hamdi Arbağ, Bahar Keleş,  Yavuz Uyar. Travmatik timpanik membran perforasyonlarında hyaluronik asit uygulamasının iyileşme üzerine etkisi: Deneysel çalışma. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005;S-152 Belek-Antalya.
C8. Hüseyin Yaman, Hamdi Arbağ, Ziya Cenik, Kayhan Öztürk, Hatice Toy. Yaşlı hastada bilateral ranula. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005;P-214 Belek-Antalya. 
C9. Ercan Akbay, Hüseyin Yaman, Duygu Köroğlu, Sema Koç, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbağ. Timpanik membran perforasyonlarında kağıt yama uygulanması ve sonuçları. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005;P-239 Belek- Antalya.
C10. Hüseyin Yaman, Süleyman Yılmaz, Buğra Subaşı, Nihal Alkan, Ender Güçlü, Özcan Öztürk. Shepard grommet ventilasyon tüpü uygulanan hastalarda tüp kalış süresi ve nüks arasındaki ilişki. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009;SS-94 Belek-Antalya.
C11. Şahnur Yıldızbaş Güler, Süleyman Yılmaz, Buket Kocaman, Ender Güçlü, Hüseyin Yaman, Gülbin Yalçın Sezen. Septoplasti sonrası ağrı kontrolünde levobupivakainin etkinliği. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009;SS-59 Belek-Antalya.
C12. Hüseyin Yaman, Süleyman Yılmaz, Nihal Alkan, Buğra Subaşı, Ender Güçlü, Özcan Öztürk. Efüzyonlu otitis medialı çocuklarda shepard grommet ventilasyon tüpü komplikasyonları. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009;BP-57 Belek-Antalya.
C13. Hüseyin Yaman, Süleyman Yılmaz, Ender Güçlü, Özcan Öztürk, Buğra Subaşı, Nihal Alkan. Orta kulağa düşen ventilasyon tüpleri. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009;BP-58 Belek-Antalya.
C14. Süleyman Yılmaz, Şahnur Yıldızbaş Güler, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü, Özcan Öztürk. Konjenital laringosel ve bifid epiglot sebebiyle yenidoğanda stridor: Vaka sunumu ve literatür gözden geçirme. 31. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2009;EP-103 Belek-Antalya.
C15. Hüseyin Yaman, Damla Güçlü Güven, Hayati Kandiş, Buğra Subaşı, Nihal Alkan, Süleyman Yılmaz. Coumadine bağlı ağız tabanı ve supraglottik bölge hematomu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 8-10 Nisan 2010;P-24 Sheraton Hotel-Ankara.
C16. Havva Erdem, Ali Kemal Uzunlar, Ümran Yıldırım, Hüseyin Yaman. Nazofaringeal tüberküloz. 20. Ulusal Patoloji Kongresi. 29 Eylül-3 Ekim 2010;P-196 Eskişehir.
C17. Sema Koç, Levent Gürbüzler, Hüseyin Yaman, Ziya Kaya, Mustafa Süren, Ahmet Eyibilen, Kürşat Yelken, İbrahim Aladağ. Rinoplastide steroidlerin ödem ekimoz ve intraoperatif kanama üzerine etkisi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;EP-149 Antalya. 
C18. Sema Koç, İsmail Önder Uysal, Levent Gürbüzler, Hüseyin Yaman, Adnan Ekici, Ceyhun Aksakal. Rutin adenotonsilektomi spesmenleri için histopatolojik inceleme gerekli mi? 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;SS-104 Antalya. 
C19. Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Süleyman Yılmaz. Nazal polipli hastaların cerrahi spesmenlerinin rutin histopatolojik tetkiki gerekli midir? 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;SS-30 Antalya. 
C20. Hüseyin Yaman, Abdullah Belada, Süleyman Yılmaz. İbuprofenin tonsillektomi sonrasi kanamaya olan etkisi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP-58 Antalya. 
C21. Damla Güçlü Güven, Hüseyin Yaman, Ümran Yıldırım, Abdullah Belada, Nihal Alkan. Larenksin bazaloid tip skuamoz hücreli karsinomu. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP-123 Antalya. 
C22. Nihal Alkan, Abdullah Belada, Mehmet Memiş, Hüseyin Yaman. Antikoagülan overdozuna bağlı dilde hematom. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP-6 Antalya. 
C23. Ümran Yıldırım, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Havva Erdem, Leyla Yılmaz Aydın. Baş ve boyun tüberkülozları. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP-82 Antalya.
C24. Havva Erdem, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada. Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsinin rolü.  32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP81 Antalya. 
C25. Abdullah Belada, Hüseyin Yaman, Havva Erdem. Boyun orta hatta yerleşim gösteren ksantogranülomatöz iltihap. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP-78 Antalya. 
C26. Mehmet Memiş, Abdullah Belada, Hüseyin Yaman. Boyunda epidermoid kist. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010;BP-77 Antalya. 
C27. Fahri Halit Beşir, Hüseyin Yaman, Nihal Alkan, Abdullah Belada. Parotis kitlelerinin tanısında ve tedavinin planlanmasında görüntüleme tetkiklerinin yeri. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi. 7-12 Kasım 2010; Antalya. 
C28. Mehmet Memiş, Fahri Halit Beşir, Hüseyin Yaman,  Damla Güçlü Güven. Eşleri boşanma safhasına getiren rinolit. 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011; P-183 Antalya.
C29. Hüseyin Yaman,  Abdullah Belada, Fahri Halit Beşir, Süleyman Yılmaz, Ender Güçlü. Parotis bezi hemanjiom tedavisi. 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011; P-298 Antalya.
C30. Abdullah Belada, Hüseyin Yaman,  Havva Erdem, Fahri Halit Beşir. Bukkal bölgede dev lipom. 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011; P-302 Antalya.
C31. Abdulkadir Koçer, Mehmet Eryılmaz, Hüseyin Yaman, Abdullah Belada, Gülşen Kocaman, Süber Dikici. Septum Deviasyonu Olan Olgularda Migren veya Diğer Başağrılarının Sıklığının Araştırılması. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi. 4-9 Aralık 2010; S10 Antalya.
C32. Ali Kemal Uzunlar, Cem Şahiner, Ümran Yıldırım, Havva Erdem, Murat Oktay, Hüseyin Yaman, Nilüfer Kadıoğlu. Parotiste Epitelyal-Myoepitelyal Karsinom: Nadir Olgu. 21. Ulusal Patoloji Kongresi. 16-20 Kasım; P-45 İzmir.
C33. Ethem İlhan, Selim Ulucanlı, Abdullah Belada, Mehmet Memiş, Dilek Karadeniz, Hüseyin Yaman. Bebekte Akut Otitis Media Sonrası Subperiostal Abse. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-78 Antalya.
C34. Abdullah Belada, Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Süleyman Yılmaz, Ender Güçlü, Hüseyin Yaman. Dış Kulak Yolu Kolesteatoması. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-112 Antalya.
C35. Abdullah Belada, Mehmet Memiş, Dilek Karadeniz, Ethem İlhan, Selim Ulucanlı, Hüseyin Yaman. Akut Otitis Medianın Nadir Bir Komplikasyonu Olan Zigoma Absesi. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-120 Antalya.
C36. Mustafa Özşahin, Hüseyin Yaman, Abdullah Belada, Safinaz Ataoğlu. Nasal Septum Deviasyonu Olan Hastalarda Fibromyalji Sendromu Sıklığı. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-164 Antalya.
C37. Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Murat Oktay, Hüseyin Yaman, Fahri Halit Beşir, Süleyman Yılmaz.  Parafarengeal Bölgede Dev Pleomorfik Adenom. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-229 Antalya.
C38. Abdullah Belada, Ramazan Büyükkaya, Halil İbrahim Önder, Murat Oktay, Hüseyin Yaman, Süleyman Yılmaz. Dev Frontoetmoidal Mukopiyelosel. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-235 Antalya.
C39. Hüseyin Yaman, Murat Oktay, Abdullah Belada, Fahri Halit Beşir, Ender Güçlü. Yumuşak Damakta Dev Myoepitelyoma. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-276 Antalya.
C40. Mehmet Memiş, Ethem İlhan, Fahri Halit Beşir, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü. Wharton Kanalı Büyük Taşlarına İntraoral Yaklaşım: İki Olgu Sunumu. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-291 Antalya.
C41. Abdullah Belada, Mehmet Memiş, Selim Ulucanlı, Ali Kemal Uzunlar, Murat Oktay, Ender Güçlü, Hüseyin Yaman, Süleyman Yılmaz. Erişkin Hastada Boyunda Kistik Lenfanjioma. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-299 Antalya.
C42. Hüseyin Yaman, Havva Erdem, Abdullah Belada, Fahri Halit Beşir, Murat Oktay, Ali Kemal Uzunlar. Laringeal Dev Anjiomiksoma. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-347 Antalya.
C43. Abdullah Belada, Havva Erdem, Dilek Karadeniz, Murat Oktay, Hüseyin Yaman, Ender Güçlü. Nazal Kavitede Bazaloid Tip Yassı Hücreli Kanser. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012; P-374 Antalya.