Doç.Dr.Orhan Veli Özkan

Doç.Dr.Orhan Veli Özkan


Uzmanlık : Genel Cerrahi


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 1968


Eğitim :

İstanbul  Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (1987-1993)
Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği,İstanbul .  (1997-2001)
Doçent Doktor, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD


Uzmanlık Alanları :

Pratisyen Hekim 
Özkonak Sağlık Ocağı- Avanos Merkez sağlık Ocağı Avanos / Nevşehir 1993-1995
  
Pratisyen Hekim
15.Er Eğitim Tugayı 30 Yataklı İaşeli Reviri Genel Cerrahi Polikliniği, Amasya Ağustos 1995-Ekim 1996  

Araştırma Görevlisi Dr.
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği,İstanbul 28/02/1997—30/05/2001  

Uzman Doktor
SSK Of Hastanesi Of/ Trabzon 11/11/2001-10/09/2002

Uzman Doktor
İzmit Devlet Hastanesi, İzmit/Kocaeli Kasım 2002—Eylül 2007

Uzman Doktor
İzmit Devlet Hastanesi Enfeksiyon Koruma Komitesi Cerrahi Bilimler Üyeliği

Yrd.Doç.Dr.
Mustafa Kemal Ün.Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.Genel Cerrahi AD 26/09/2007-        

Yrd.Doç.Dr.
Mezuniyet Öncesi Eğitimi Geliştirme Komisyonu Dönem IV Koordinatör Yardımcısı Ocak 2008-

Doç. Dr.
Mustafa Kemal Ün.Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak.Genel Cerrahi AD 07 Ocak 2011

Doç. Dr.
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD 22 Ağustos 2011-22 Temmuz 2016

Doç. Dr.
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi Sorumlusu

İş yeri Hekimi
Diyalog OSGB 17 Nisan 2017

Doç.Dr.
Özel Adatıp Hastanesi 07.2018-...


Deneyim:

İlgi duyduğu Genel Cerrahi Konuları: Laparoskopik kasık ve karın fıtıkları Onarımı, Meme endokrin cerrahisi,  Laparoskopik cerrahi (Dalak-sürrenal cerrahisi, laparoskopik apendektomi, kolesistektomi vs ),  Malign ve benign Gasgtrointestinal sistem hastalıklarının cerrahi tedavisi,  Gastrintestinal sistem endoskopisi, 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/ Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : 
Akut bilier Pankreatitli Hastalarda Kolesistektominin Zamanlaması. İstanbul,2001

Tez Danışmanı:
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 
1. Genel Cerrahi Kliniği Şefi
Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Araştırma Görevlisi Dr. Fikret Beyaz’ın uzmanlık tezi
Konusu: Ratlarda oluşturulan tıkanma sarılığı modelinde Quercetin ‘in bakteriyel translokasyon, karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer histopatolojisine etkileri. Hatay,2010

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Projelerde Yaptığı Görevler: 
1.Proje Konusu: Akut Bilier Pankreatit Tedavi Sürecinde Plazma Ghrelin, Nöropeptid Y ve Peptid YY Düzeyindeki Değişiklikler
             Proje No: 08 T 1401
             Proje Kaynağı:  Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
             Proje görevi:  Yürütücü 
2.Proje Konusu: Beta-Glucan’ın Sıçanlarda Asetil Salisilik Asit ile Oluşturulan Gastrik Ülser Üzerine Koruyucu Etkileri
            Proje No: 03 M 0107
            Proje Kaynağı:  Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
            Proje görevi:  Yürütücü 

3.Proje Konusu: Ratlarda oluşturulan tıkanma sarılığı modelinde Quercetin ‘in bakteriyel translokasyon, karaciğer fonksiyon testleri ve karaciğer histopatolojisine etkileri 
            Proje No: 02 M 0103
            Proje Kaynağı:  Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
            Proje görevi:  Yürütücü
4.Proje Konusu: Akut mezenterik iskeminin erken tanısında plazma D-Dimer, ALT, AST, Alkalen fosfataz, LDH, CK ve P düzeylerinin önemi 
            Proje No: 09 T 1301
            Proje Kaynağı:  Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi
            Proje görevi:  Yardımcı araştırıcı

İdari Görevler: 
·Mezuniyet Öncesi Eğitimi Geliştirme Komisyonu Dönem IV Koordinatör Yardımcısı (2008-2011)
·Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Üyesi (2011-)
·Cerrahi Endoskopi Ünitesi sorumlusu


Üyelikleri :

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 
·Türk Cerrahi Derneği, 
·Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, 
·Türk Tabipleri Birliği,
·Kocaeli Meme Hastalıkları Derneği 
·Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
·Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
·Euro-Asian Mastology Association

Ödüller : 
  Tübitak yayın teşvik ödülü 2012
  Sakarya Üniversitesi BAP yayın teşvik ödülü-2014 Yurtdışı Kongre Katılımı
  Sakarya Üniversitesi BAP yayın teşvik ödülü-2015 Yurtdışı 3 aylık araştırma ödülü
  Sakarya Üniversitesi BAP yayın teşvik ödülü-2016 Yurtdışı Kongre Kongre Katılımı


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Ozkan OV,  Ozturk OH,  Sogut S, Aydin M, Yilmaz N,  Yetim I, Nacar A,  Oktar S, Sogut S. Effects of β-glucan pretreatment on acetylsalicylic acid-induced gastric damage: an experimental study in rats. Current Therapeutic Research-Clinical and Experimental. 2010; 71(6): 369-383.

A2.Yetim I, Ozkan OV, Gokce C, Yetim TD, Guvenc D, Savas N, Davran R, Kaya H. Late onset dysphagia after thyroidectomy: Thyroid remnant or thyroglossal hyperplasia? Acta Endocrinologica (Buc)  2010 ;3: 377-380.

A3. Ozkan OV, Yuzbasioglu MF, Ciralik H, Kurutas EB, Yonden Z, Aydin M, Bulbuloglu E, Semerci E, Goksu M, Atli Y, Bakan V, Duran N. Resveratrol, a natural antioxidant, attenuates intestinal ischemia/reperfusion injury in rats.Tohoku J Exp Med 2009;  218(3):251-258.

A4. Akcakaya A, Ozkan OV, Bas G, Karakelleoglu A, Kocaman O, Okan I, Sahin M. Mechanical lithotripsy and/or stenting in management of difficult common bile duct Stones.  Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2009; 8: 524-528.

A5. Yuzer H, Yuzbasioglu MF, Ciralik H, Kurutas EB, Ozkan OV, Bulbuloglu E, Atli Y, Erdogan O, Kale IT. Effects of intravenous anesthetics on renal ischemia/reperfusion injury. Ren Fail. 2009 ; 31(4):290 – 296. 

A6. Alimoğlu O, Akcakaya A, Şahin M, Ünlu Y, Özkan OV, Sanli E, Eryilmaz R. Prevention of adhesion formations following repair of abdominal wall defects with prosthetic materials (an experimental study). Hepatogastroenterology. 2003 50(51):725-728. 

A7. Akcakaya A, Ozkan OV, Okan I, Kocaman O, Sahin M. Endoscopic retrograde cholangiopancreatography during pregnancy without radiation. World J Gastroenterol. 2009; 7;15(29):3649-3652.
A8. Ozkan OV. Tick removal from the skin. ANZ J surg 2009;  79(4): 308-309.

A9. Oksuz H,  Bulbuloglu E,  Senoglu N,  Ciralik H,  Yuzbasioglu MF,  Kilinc M,  Dogan Z,   Goksu M,  Yildiz H,  Ozkan OV, Atli Y. Re-Protective effects of pre- and post-laparoscopy conditioning, zinc, pentoxifylline, and N-acetylcysteine in an animal model of laparoscopy-induced ischemia/reperfusion injury of the kidney. Ren Fail. 2009;31(4):297-302.

A10. Ozkan OV, Semerci E, Yetim I, Davran R, Diner G, Paltaci I. Delayed diagnosis of traumatic diaphragmatic hernia may cause colonic perforation: A case report. Cases J. 2009: 2; 6863.

A11. Yildirim A, Ozkan OV,  Aslan A, Koseoglu Z, Borazan A. The effects of low dose erythropoiesis stimulating agents on peritoneal fibrosis induced by chemical peritonitis and on peritoneal tissue MMP–2 and TIMP–2 levels in rats. Ren Fail. 2009;31(7):567-572.
A12. Yetim I, Ozkan OV, Semerci E, Abanoz R. Rare cause of intestinal obstruction: Ascaris lumbricoides infestation: two cases report. Cases J. 2009; 2:7970.

A13. Ozkan OV, Semerci E, Aslan E, Ozkan S, Dolapcioglu K, Besirov E. A Right sliding indirect inguinal hernia containing paraovarian cyst, fallopian tube, and ovary: a case report. Arch Gynecol Obstet. 2009; 279(6):897-899. 

A14. Yetim I, Ozkan OV, Semerci E, Abanoz R. Unusual cause of gastric outlet obstruction: giant gastric trichobezoar: a case report. Cases J. 2008 Dec;1(1):399.

A15. Akcakaya A, Eryilmaz R, Sahin M, Ozkan OV. Tuberculosis of the breast. Breast J. 2005 Jan-Feb;11(1):85-86.

A16. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Akcakaya A, Eryılmaz R, Baş G. Timing of cholecystectomy for acute biliary pancreatitis: outcomes of cholecystectomy on first admission and after recurrent biliary pancreatitis. World J Surg. 2003 27(3):256-259.

A17. Gokce A, Oktar S, Yonden Z, Aydin M, Selcuk I,    Ozkan OV, Davarci M, Yalcinkaya FR. Protective effect of caffeic acid phenethyl ester on cyclosporine A- Induced nephrotoxicity in rats. Ren Fail. 2009; 31(9): 843-847.

A18. Okan  I, Ozkan OV, Sahin M, Bas G, Alimoglu O. Left paraduodenal hernia diagnosed preoperatively. ANZ J Surg. 2010; Jan. 80 (1-2):116.

A19. Ozkan OV, Yonden Y,  Gokce C,  Davran R, Yalcin H, Savas N, Kaya H. Thyroid hemiagenesis with subclinical hyperthyroidism: An unusual association. Endocrinologist 2010; 20(4):155-156.

A20. Ozkan OV, Bas G, Akcakaya A, Sahin M. Transmural migration of a retained sponge through the rectum: A case report. Balkan Med J 2011; 28: 94-95.

A21. Koseoglu Z, Ozkan OV, Semerci E, Aslan A, Yetim I, Ucar E, Kuvandik G, Temiz M, Borazan A. The relationship between mortality and inflammation in patients with gastrointestinal bleeding. J Int Med Res. 2009;37(5):1508-1514.

A22. Yetim I, Ozkan OV, Dervişoglu A, Erzurumlu K. Canpolat E. Effect of gentamicin collegen (gentacoll) on wound healing in pilonidal sinus surgery. J Int Med Res. 2010;38(3):1029-1033.

A23. Yetim I, Ozkan OV, Dervişoglu A, Erzurumlu K. Canpolat E. Effect of local application on healing and wound infection in patients with modified radical mastectomy. J  Int Med Res. 2010;38(4):1442-1447.

A24. Aydin M, Oktar S, Ozkan OV, Alcin E, Ozturk OK, Nacar A. Letrozole induces hepatotoxicity without causing oxidative stress: The protective effect of melatonin. Gynecol Endocrinol. 2011; 27(4):209-215.

A25. Aydogan A, Ozkan OV, Yetim I, Semerci E, Bayramoglu E, Aslan A, Temiz M. Successful localization and removal of two ingested sewing needles: One migrated into the liver and the other stuck in the ascenden colon. Pak J Med Sci 2011;27(5):1187-1190

A26. Eryilmaz R, Okan I, Ozkan OV, Somay A, Ensari CÖ, Sahin M. Interdigital pilonidal sinus: a case report and literature review. Dermatol Surg. 2012;38(8):1400-1403.

A27. Okan I, Bas G, Sahin M, Alimoglu O, Eryilmaz R, Ozkan OV, Hasiloglu ZI, Akcakaya A. Diagnostic Value of MRCP in Biliary Pancreatitis : Result of Long-Term Follow-up. Acta Chir Belg. 2012; 112: 359-364.

A28. Ozkan OV, Aydogan A, Akkucuk S, Aydin M, Nacar E, Ozer B, Mistikoglu S, Yetim I, Gokce A. For how many times can a partially absorbable monofilament mesh be sterilized? Invitro experimental study. Eur Surg. 2013;45(2): 87-92. 

A29. Aydogan A, Erden ES, Akkucuk S, Davran R, Yetim I, Okan OV. Cholethorax (Bilious Effusion in Thorax): An Unusual Complication of Laparoscopic Cholecystectomy. Arch Iran Med. 2013:16(8): 489-490.

A30. Aydogan A, Akkucuk S, Yetim I, Ozkan OV, Karcioglu M. Gossypiboma causing mechanical intestinal obstruction: a case report. Case Rep Surg. 2012;2012:543203. doi: 10.1155/2012/543203. Epub 2012 Oct 24.

A31. Coskun M, Aydogan A, Gokce C, Ilhan O, Ozkan OV, Gokce H, Oksuz H. Irreversible Horner’s syndrome diagnosed by aproclonidine test due to benign thyroid nodule. Pak J Med Sci 2013;29(1):224-226.doi: http://dx.doi.org/10.12669/pjms.291.2732

A32. Aydogan A, Akkucuk S, Arica S, Motor S, Karakus A, Ozkan OV, Yetim I, Temiz M. The Analysis of Mean Platelet Volume and Platelet Distribution Width Levels in Appendicitis. Indian J Surg  DOI 10.1007/s12262-013-0891-7. Epub07 March 2013.

A33. Arslan Y, Altıntoprak F, Özkan OV, Yalkın Ö, Gündüz Y, Kahyaoğlu Z. Androgen Insensitivity Syndrome Diagnosed in an Elderly Patient during a Strangulated Inguinal Hernia Repair. International Journal of Surgery Case Reports. 2013;(4):1124–1126 DOI: doi:10.1016/j.ijscr.2013.09.009 ,September ,2013 ,

A34. Altintoprak F, Arslan Y, Yalkin O, Uzunoglu Y, Ozkan OV. Mean platelet volume as a potential prognostic marker in patients with acute mesenteric ischemia-retrospective study. World J Emerg Surg. 2013 Nov 25;8(1):49.

A35. Eryılmaz R, Bilecik T, Okan I, Ozkan OV, Coşkun A, Sahin M. Recurrent squamous cell carcinoma arising in a neglected pilonidal sinus: report of a case and literature review. Int J Clin Exp Med. 2014 Feb 15;7(2):446-50.

A36. Eminler AT, Olt S, Uslan MI, Ozkan OV, Yaylaci S, Garip T, Celebi F. 'Graves' disease: A rare cause of cholestasıs. Thyroid Res Pract 2014;11:76-77.

A37. Aydogan A, Akkucuk S, Ozkan OV, Aydin M, Motor S, Ugur M, Oruc C, Yonden Z. The protective effects of peptide YY and ghrelin in acute biliary pancreatitis. Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 323-327.
A38. Altintoprak F, Yalkin O, Dikicier E, Kivilcim T, Arslan Y, Gunduz Y, Ozkan OV. A rare etiology of acute abdominal syndrome in adults: Gastric volvulus - Cases series. Int J Surg Case Rep. 2014: 30;5(10):731-734.

39. Nacar A, Karaboğa İ, Okuyan MK, Sefil NK, Nacar E, Motor S, Akküçük S, Özkan OV. Investigation of the protective effect of erdosteine against cyclosporine-induced injury in rat liver with histological and biochemical methods. Turk J Med Sci 2015; 45:1390-1395. DOI: 10.3906/sag-1404-6

40. Uzunoglu Y, Altintoprak F, Yalkin O, Gunduz Y, Cakmak G, Ozkan OV, Celebi F.
Rare etiology of mechanical intestinal obstruction: Abdominal cocoon syndrome. World J Clin Cases. 2014 Nov 16;2(11):728-731. doi: 10.12998/wjcc.v2.i11.728.

A41. Arslan Y, Altintoprak F, Serin KR, Kivilcim T, Yalkin O, Ozkan OV, Celebi F.
Rare entity: Ectopic liver tissue in the wall of the gallbladder - A case report. World J Clin Cases. 2014 Dec 16;2(12):924-926.

A42. Altintoprak F, Kivilcim T, Ozkan OV. Aetiology of idiopathic granulomatous mastitis. World J Clin Cases. 2014 Dec 16;2(12):852-858.

A43. Ugur M, Oruc C, Akkucuk S, Ozkan OV, Yetim I, Diner G, Yigit Y, Paltaci I. An uncommon cause of recurrent sub-ileus and abdominal pain: Meckel’s Diverticulum inverted by a Lipoma. Sch. J. App. Med. Sci., 2014; 2(6F):3300-3302.

A44. Bas G, Ozkan OV, Alimoglu O, Eryilmaz R, Sahin M, Okan I, Cevikbas U. The role of n-butyl-2-cyanoacrylate in the repair of traumatic diaphragmatic injuries. Int J Clin Exp Med. 2015 Apr 15;8(4):5876-82.

A45. Ozkan S, Ceylan Y, Ozkan OV, Yildirim S. Review of a challenging clinical issue: Intrahepatic cholestasis of pregnancy. World J Gastroenterol. 2015 Jun 21;21(23):7134-41.

A46. Ozkan OV, Muderris V, Altintoprak F, Yagmurkaya O, Yalkin O, Celebi F. An Unusual Cause of Abdominal Pain: Three Lead Pellets within the Appendix Vermiformis. Case Rep Surg. 2015;2015:496372.

A47. Ozkan OV, Yagmurkaya O, Sahin MF, Gurler AS, Kucuker H. Visualizing biliary tracts with isosulphan blue to prevent injury during laparoscopic cholecystectomy: a preliminary cadaveric study. Surg Radiol Anat. 2015 Dec;37(10):1233-7. doi: 10.1007/s00276-015-1502-z. Epub 2015 Jun 4.

A48. Dikicier E, Altintoprak F, Ozkan OV, Yagmurkaya O, Uzunoglu MY. Intestinal obstruction due to phytobezoars: An update. World J Clin Cases. 2015 Aug 16;3(8):721-6. doi: 10.12998/wjcc.v3.i8.721. Review.

A49. Uranues S, Ozkan OV, Tomasch G. A Safe Open Access Technique to Insert the First Trocar in Laparoscopic Surgery. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques Part B, Videoscopy. 2016, 26:2 First published January 2015. doi: 10.1089/vor.2015.0310

A50. Uranues S, Ozkan OV, Tomasch G.  Safe and easy access technique for the first trocar in laparoscopic surgery. Langenbecks Arch Surg. 2016 Sep;401(6):909-12. doi: 10.1007/s00423-016-1474-4. PMID: 27393686

A51.  Ozkan OV, Justin  V, Fingerhut A,  Uranues S. Laparoscopy in Abdominal Trauma. Curr Trauma Rep (2016) 2:238–246  DOI 10.1007/s40719-016-0067-6

A52. Ozkan OV, Yagmurkaya O, Yalkin O, Celebi F, Gunduz Y, Kahyaoglu Z, et al. Giant Anaplastic Thyroid Carcinoma Arising in a Neglected Goiter: A Case Report. Clin Surg. 2017; 2: 1316.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Ozkan OV, Yuzbasioglu MF, Ciralik H, Kurutas EB, Yonden Z, Aydin M, Bulbuloglu E, Semerci E, Goksu M, Atli Y, Bakan V, Duran N. Resveratrol attenuates intestinal ischemia/reperfusion injury in rats. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May, 2009. Antalya, Turkey.

B2. Aslan A, Temiz M, Semerci E, Ozkan OV, Yetim I, Fansa I. Acute mesenteric ischemia. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May, 2009. Antalya, Turkey.
B3. Gökçe A, Oktar S, Aydın M, İlhan S, Yönden Z, Ozkan OV, Davarcı M, Yalçınkaya FR. Protective effect of caffeic acid phenethyl ester on cyclosporine A-induced nephrotoxicity in rats. EUA 3rd North Eastern European Meeting (NEEM), 11-12 September, 2009. Szczecin, Poland.
B4. Helvaci MR, Ozkan OV, Duran N, Topaloglu C, Bal ME, Görgel A. Irritable Bowel Syndrome and Body Mass Index. 18.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists and Oncologists, October 08-11, 2008, Istanbul, Turkey.

B5. Kuvandık G, Helvaci MR, Ozkan OV, Sogut S, Kaya H. Is there any significant association between irritable bowel syndrome and cholelithiasis ? 18.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists and Oncologists, October 08-11, 2008, Istanbul, Turkey.
B6. Helvacı MR, Borazan A, Ozkan OV, Ucar E, Degirmenci VG. Cholelithiasis and parameters of physical health. 18.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists and Oncologists, October 08-11, 2008, Istanbul, Turkey.

B7. Alimoğlu O, Ozkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Akdağ M. Antibiotic prophylaxis cannot  reduce low infection rate in elective laparoskopic cholecystectomy. 11.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, November 1-4, 2001, Crete, Greece.

B8. Akçakaya A, Baş G, Şahin M, Bingöl U, Ozkan OV, Eryılmaz R, Karakelleoğlu A. The role of ERCP and sphincterotomy in treatment of biliary fistulas. Europan Association for Endoscopic Surgery. 8. International Congress, June 28- July 1, 2000, Nice-France.

B9. Alimoğlu O, Akçakaya A, Şahin M, Ünlu Y, Ozkan OV, Şanli E, Eryılmaz R. Prevention of adhesion formations following repair of abdominal wall defects with prosthetic materials (an experimental study). 11.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists, November 1-4, 2001, Crete, Greece.


B10. Alimoğlu O, Ozkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Baş G. Timing of cholecystectomy for acute biliary pancreatitis: outcomes of cholecystectomy on first admission and after recurrent biliary pancreatitis. ISW 2001 International Surgical Week August 26- 30, 2001 in Brussels, Belgium.

B11. Altintoprak F, Yalkin O, Dikicier E, Yücel M, Ozkan OV. Nadir bir üst gastrointestinal sistem acili. Akut mide volvulusu-2 olgu sunumu. Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu. 13-15 Nisan 2012, Bakü, Azerbeycan.

B12. Tanyeri P, Ozkan OV, Kockaya G, Büyükokuroglu ME, Yalkin O, Dilek ON. Comparing Average Hospital Cost and Reimbursement Payment of Cholecystectomy Operations in Tertiary Hospitals: University, Research and Teaching.  XVI. Annual meeting of the European Society of Surgery-ESS 2012. November 22-24, 2012. Istanbul, Turkey. 

B13.  Aydogan A,  Akkücük S, Ozkan OV, Aydin M, Yonden Z, Ugur M. Peptide YY and Ghrelin in Acute Biliary Pancreatitis. 48th Congress of European Society of Surgical Research. 29 May - 1 June 2013, İstanbul, Turkey.

B14. Ozkan OV, Muderris V Altintoprak F, Yagmurkaya O, Yalkin O,  Celebi F. A Very Rare Cause Of Abdominal Pain: Three Lead Shots Within The Appendix Vermiformis. The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.

B15. Ozkan OV,  Yagmurkaya O, Sahin MF, Gurler AS, Kucuker H, Altintoprak A, Celebi F. Visual Perception Of Biliary Tracts With Isosulphan Blue For Prevention Of Injury During Laparoscopic Cholecystectomy: A Cadaveric Study. The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.

B16. Bas G, Ozkan OV, Alimoglu O, Eryilmaz R, Sahin  M, Okan I, Cevikbas U.The Role Of N-Butyl –2- Cyanoacrylate In The Repair Of Traumatic Diaphragmatic Injuries . The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.

B17. Ozkan OV, Yagmurkaya O Yalkin O, Celebi F, Gunduz Y, Kahyaoglu Z, Zengin I, Altintoprak F. Giant Anaplastic Thyroid Carcinoma Arising In A Neglected Goitre: A Case Report. The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.

B18. Gündoğdu K, Altıntoprak A,  Yalkın Ö, Uzunoğlu MY,  Zengin İ, Özkan OV. Traumatic abdominal wall hernia and small bowel avulsion (severance). November 13-16, 2014 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine. Antalya, Turkey.

B19. Yalkın Ö, Altıntoprak A,  Gündoğdu K, Uzunoğlu MY, Dikicier E,  Özkan OV. Dieulafoy Lesion: a rare and difficult to diagnose reason of acute upper gastrointestinal bleeding. November 13-16, 2014 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine. Antalya, Turkey.

B20. Gündoğdu K, Altıntoprak A,  Yalkın Ö,  Uzunoğlu MY,  Zengin İ,  Özkan OV. A rare case report: İleus depending on gossypiboma after 15 years. November 13-16, 2014 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine. Antalya, Turkey.

B21. Yalkin Ö, Uzunoğlu MY, Dikicier E, Özkan OV, Zengin İ. Rectus sheath hematoma following coughing. 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress. April 16 – 19, 2015 Antalya, Turkey.

B22.  Uzunoğlu MY, Yalkın Ö, Dikicier E, Özkan OV, Koçer HB. Trousseau syndrome. 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress. April 16 – 19, 2015 Antalya, Turkey.

B23. Zengin İ,  Yalkın Ö, Özkan OV, Fırat N,  Uzunoğlu MY. ITP collapse. 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress. April 16 – 19, 2015 Antalya, Turkey.

B24. Uzunoğlu MY, Karaman K, Ozkan OV, Inanmaz ME, Bayar F. Solitary osteochondroma of ischial missdiagnosed as perianal bscess- Case report.  3rd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress. Abstract Book, 307, PS-0569, Antalya, Turkey, May 19– 22, 2015. (Mayıs 2016)

B25. Uzunoğlu MY, Gemici E, Gundogdu K, Altintoprak F, Ozkan OV,  Çelik A.  A rare cause of acute abdomen: Torsiyon of the omentum. 3rd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress. Abstract Book, 307, PS-0569, Antalya, Turkey, May 19– 22, 2015. (Mayıs 2016)
B26. Ozkan OV, Uranues S, Tomasch G. A new and safe open access technique for the first trocar in laparoscopic surgery. The 24th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES). June 15-18, 2016. Amsterdam, Hollanda.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özkan OV, Yetim İ, Semerci E, Davran R, Helvacı MR, Ardaman Ö, Budak A. Multinoduler guatrlı hastalarda nodül çaplarının ultrasonografi ve makroskopik patolojik inceleme yöntemleriyle ölçümünün karşılaştırılması. Endokrinolojide Yönelişler 2009; 18(1):2-7.

D2. Özkan OV, Helvacı MR, Gökçe A, Kaya E, Kaya YS, Kaya H. Vücut ağırlığı ve kronik gastrit. Endokrinolojide Yönelişler 2009;18(3):66-70.

D3. Baş G, Okan İ, Erözgen F, Eryılmaz R, Alimoğlu O, Işık A, Özkan OV, Güzey D, Kaplan R, Şahin M. Kolonoskopik incelemeye bağlı gelişen iatrojenik kolon perforasyonlarına yaklaşım.  Kolon Rektum Hast Derg 2009; 19:122-128.

D4. Helvacı MR, Davarcı M, Özkan OV, Semerci E, Kaplan A, Değirmenci VG. Cholelithiasis and parameters of physical health. Endokrinolojide Yönelişler 2009; 18(4):122-126.

D5. Daldal E, Baş G, Özkan OV, Okan İ, Süren M, Can S, Kaya S, Turgut H, Şahin M, Alimoğlu O. Sağ ve sol kolon obstrüksiyonlarında rezeksiyon ve primer anastomozun karşılaştırılması: Deneysel bir çalışma. Kolon Rektum Hast Derg 2008; 16:169-176.

D6. Kuvandık G, Helvacı MR, Özkan OV, Söğüt S, Kaya H, Bozkurt S. Is there any significant association between irritable bowel syndrome and cholelithiasis ? Spastik kolon ile safra taşı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır ? Akademik Acil Tıp Dergisi 2008;7(4):28-30.

D7. Aslan A, Temiz M, Semerci E, Özkan OV. Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanamalarına yaklaşım. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008;5(2):46-51.

D8. Özkan OV. Genel cerrahi uzmanlık eğitim programı ve ultrasonografi eğitimi.Ulusal Cerrahi Dergisi 2008; 24(3):164-165.

D9. Helvacı MR, Güllü M, Kaya H, Özkan OV, Balcı A, Uçar E. What a high prevalance of thyroid nodules in women! (Tiroid nodüllerinin bayanlardaki yüksek prevalansı). Endokrinolojide Diyalog 2008;2:33-37.

D10. Özkan OV, Helvacı MR, Gökçe C, Ardaman Ö, Budak A, Duru M, Semerci E.   Tiroidektomi vakalarında otoimmün tiroidit prevalansı. Endokrinolojide Yönelişler 2008, 17(2):54-56.
D11. Helvacı MR, Özkan OV, Duran N, Topaloğlu C, Bal ME, Görgel A. Irritabl bowel syndrome and body mass index. Endokrinolojide Yönelişler 2008, 17(2):50-53. 
D12. Duru M, Kuvandık G, Özkan OV, Helvacı MR, Kaya H. A physiologic events’ cascade, irritable bowel syndrome, is significantly associated with chronic gastritis, hemorrhoid, urolithiasis, and depression   (Bir fizyolojik kaskat olan irritabl bağırsak sendromu; kronik gastrit, hemoroid, ürolithiyazis ve depresyon ile ilişkilidir). Türkiye Acil Tıp Dergisi 2007, 7(3) :115-120.

D13. Helvacı MR, Kaya H, Balcı A, Özkan OV. Relationship between body mass index and diaphragmatic eventrations. Endokrinolojide Yönelişler 2007, 16(6):170-173.

D14. Özkan OV, Akçakaya A, Afacan İ, Daldal E, Şahin M. Malign meme kitlelerinin çapını ölçmede mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Meme Hastalıkları Dergisi 2006;13:42-45.

D15. Akçakaya A, Alimoğlu O, Demiray S, Özkan OV, Şahin M. Karaciğer kist hidatiğine cerrahi yaklaşım. SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2003; 1(1):27-32.

D16. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M. Komplikasyonlu meckel divertikülleri. Ulus Travma Derg. 2003; 9(4):246-249.

D17. Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Eryılmaz R, Baş G. Duodenum adenokarsinomu(Olgu sunumu). Çağdaş Cerrahi Derg. 2002; 16(3): 177-178.

D18. Eryılmaz R, Şahin M, Alimoğlu O, Baş G, Özkan OV. Negatif apendektomileri önlemede C-reaktif protein ve lökosit sayımının değeri. Ulus Travma Derg. 2001; 7(3):142-145.
D19. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Eryılmaz R, Baş G, Şahin M. Kolorektal kanserlerde erken tanı sorunu: 72 Olgunun analizi. Cerrahi Onkoloji Dergisi 2001; 2: 5-10.

D20. Eryılmaz R, Akçakaya A, Baş G, Özkan OV, Şahin M. Tıkanma sarılığına yol açan  dev karaciğer kisti (Olgu sunumu). Çağdaş Cerrahi Derg 2001; 15(2):123-124.

D21. Alimoğlu O, Özkan OV, Şahin M, Akçakaya A, Akdağ M, Eryılmaz R. Elektif laparoskopik kolesistektomide antibiyotik proflaksisi. End Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 2001; 9(2): 100-103.

D22. Giritli G, Özkan OV, Şanlı E, İntepe A, Şahin M. Littre fıtığı (Olgu sunumu). Çağdaş Cerrahi Derg 2000; 14(3):189-190. 

D23. Çelebi F, Arpınar E, Güzey D, Özkan OV, Kaplan R. İncebarsağın soliter kavernöz hemangiomu(Olgu Sunumu). Çağdaş Cerrahi Derg 1998; 12(2):122-124.

D24. Özkan OV, Semerci E, Aslan E, Davran R, Gökçe C, Hakverdi S, Beyaz F, Akansu B. Malign kitleyi taklit eden insizyonel endometrioma: İki olgu sunumu. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 11(1) : 43 – 45.

D25. Aslan A, Temiz M, Semerci E, Özkan OV, Yetim İ, Fansa İ, Beyaz F.  Akut mezenter iskemi; klinik deneyimlerimiz. Akademik Acil Tıp Dergisi 2009; 8(4): 28-32. 

D26. Özkan OV, Zararsız İ, Yetim İ, Semerci E.Nadir bir incebarsak tıkanıklık nedeni olarak transomental herni: olgu sunumu. Tıp Araştırmaları Dergisi. 2009; 7 (3) :157 -160

D27. Akçakaya A, Özkan OV, Güzey D,  Baş G,  Kaplan R, Şahin M. Male breast cancer: Does the nodal status differ compared to female? Meme Hastalıkları Dergisi 2009 6(2): 43-46.

D28. Helvacı MR, Özkan OV, Meydan S, Çelik MM, Çelik S, Cezgin K. Body mass and inguinal hernia (Vücut kitlesi ve inguinal herni). Endokrinolojide Yönelişler 2010; 19(1):11-15.

D29. Helvacı MR, Özkan OV, Meydan S, Çelik S, Ertekin F, Dikmen N. Body mass and umblical hernia(Vücut kitlesi ve göbek fıtığı). Endokrinolojide Yönelişler 2010; 19(1):16-21.

D30. Yetim İ, Semerci E, Özkan OV, Paltacı İ, Diner G. Kronik sakrokoksigeal pilonidal sinüs zemininde gelişen skuamöz hücreli karsinom: Bir olgu sunumu. J Clin Anal Med. 2011;2(3):31-33.

D31. Yetim İ, Semerci E, Özkan OV, Temiz M, Aslan A. Warfarin dozaşımına bağlı intramural ince barsak hematomu (Olgu Sunumu).  J Clin Anal Med 2011;2(2):43-45.

D32. Akçakaya A, Özkan OV. Alt Gastrointestinal sistem kanamalarında endoskopik Tanı ve tedavi yöntemleri. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2008; 15(1): 29-38.

D33. Helvacı MR, Özkan OV, Kaya H, Canda MŞ. Reversible components and terminal consequences of the metabolic syndrome. Endokrinolojide Yönelişler 2010; 19(2):58-63.

D34. Akçakaya A, Özkan OV, Okan İ, Şahin M, Tuzlalı S, Daşıran F.  Meme Kanseri ve Kronik Lenfositik Löseminin Birlikteliği: Olgu Sunumu. Meme Sağlığı Dergisi 2011;  7 (1):40-42.

D35. Yetim İ, Yetim TD, Özkan OV, Diner G, Savaş N, Davran R, Helvacı MR, Kaya H. Bilateral primer meme lenfoması: nadir bir olgu. Meme Sağlığı Dergisi 2011;  7 (3):185-187.

D36. Yılmaz N, Özkan OV, Büyükbaş S, Can Y, Öztürk OH, Aydoğan A, Yönden Z.  Akut pankreatit hastalarında ortalama trombosit hacmi.  J Clin Exp Invest 2011; 2 (4); 362-365

D37.Yetim İ, Özkan OV, Diner G, Yılmaz A, Gökçe C, Kaya H. Hipertrigliseridemi sonucu gelişen nekrotizan pankreatit: Olgu sunumu. J Clin Anal Med 2011; 2(3): 124-126.

D38. Yiğit Y, Yetim İ, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z. Akut mezenter iskemide D-dimer ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi: Deneysel çalışma. Gülhane Tıp Derg 2012; 54:29-34.

D39. Aydoğan A, Şilfeler DB, Yetim İ, Davran R, Diner G, Özkan OV. Mezenterik kisti taklit eden dev over kistinin laparoskopik yaklaşımla tedavisi: Olgu sunumu. SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010;43(3):108-111.

D40. Özer B, İnci M, Duran N, Sapan E, Alagöz GE, Özarslan Ş, Özkan OV, Yanat AN. Klinik Olarak Tüberküloz Düşünülmeyen Apse Örneklerinde Mycobacterium tuberculosis. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2011; 41(3):127-130.

D41. Özkan OV. Özofagus Yabancı Cisimleri. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2012;5(3):10-8.

D42. Özkan OV. Akalazya. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2012;5(3):62-70.

D43. Özkan OV, Yağmurkaya O, Şit E. Contemporary Management of Acute Biliary Pancreatitis. J Clin Anal Med 2015;6(6): 799-806.

D44. Diner G, Özkan OV, Yıldırım M, Gündüz Y, Yalkın Ö. Trombositopeni ve anemiye neden olan dalağın dev kavernöz hemanjiomu. Olgu sunumu. J Clin Anal Med 2013;4(suppl 2): 208-10.

D45. Özkan OV. İnternal Herniasyonlara Bağlı İleuslar. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(2):58-64.

D46. Özkan OV, Yağmurkaya O. Kök hücre ve cerrahi. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2014;7(3):17-28.

D47. Çelebi F, Özkan OV, Gündüz Y, Yalkın Ö, Yağmurkaya O, Kara İ, Dikicier E, Zengin İ. Sternotomiye İhtiyaç Duyan Tiroidektomi: Karinaya Uzanan Guatr. Sakarya Tıp Dergisi 2016; 6(3):161-165.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Özkan OV, Nacar A, Semerci E, Özer B, Mıstıkoğlu M, Yetim İ, Savaş N. Hidrojen peroksit ile tekrar sterilizasyonun kısmi emilebilen meshlerin mekanik özelliklerine ve sterilitesine etkisi. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa.
E2. Özkan OV, Zararsız İ, Yetim İ, Semerci E. Nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni olarak transomental herni: Olgu sunumu. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24. Mayıs 2009, Antalya

E3. Eryılmaz R, Özkan OV, Okan İ, Işık A, Yekeler E, Şahin M. Sakrokoksigeal pilonidal sinüs etyolojisinde sakrokoksigeal açının yeri. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

E4. Yetim İ, Özkan OV, Semerci E, Canpolat E, Erzurumlu K. Gentacoll’un pilonidal sinüs cerrahisinde yara iyileşmesi üzerine etkisi. 12. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 19-24 Mayıs 2009, Antalya.

E5. Özkan OV, Semerci E, Yetim İ, Diner G, Paltacı İ. Travmatik diafragma hernisine bağlı kolon perforasyonu: Olgu sunumu. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa

E6. Semerci E, Özkan OV, Yetim İ, Paltacı İ, Diner G. Skuamöz hücreli karsinom etyolojisinde kronik sakrokoksigial pilonidal sinüs hastalığı: Olgu sunumu. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa.

E7. Özkan OV, Helvacı MR, Gökçe A, Kaya E, Kaya YS, Kaya H. Vücut ağırlığı ve kronik gastrit. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa.

E8. Özkan OV, Yetim İ, Semerci E, Budak A, Ardaman Ö. Multinoduler guatrlı hastalarda ultrasonografi ve makroskopik patolojik incelemede ölçülen nodül çapının karşılaştırılması ve önemi. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa.

E9. Özkan OV,  Baş G, Akçakaya A, Şahin M. Abdominal cerrahi sonrası kalan spancın (gossypiboma) transmural migrasyonu ve rektumdan atılması. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa

E10. Özkan OV, Semerci E, Aslan E, Davran R, Gökçe C, Hakverdi S, Beyaz F, Akansu B. Malign kitleyi taklit eden ınsizyonel endometrioma: İki olgu sunumu. 3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa.

E11. Semerci E, Özkan OV, Aslan A, Temiz M, Beşirov E. Warfarin doz aşımına bağlı intramural incebarsak hematomu: Olgu Sunumu. 16.Ulusal Cerrahi Kongresi.  28-31 Mayıs 2008, Antalya.
E12. Özkan OV, Semerci E, Aslan E, Özkan S, Beşirov E: Fallop tüpü, over ve paraovaryan kist içeren sliding indirekt inguinal herni: Olgu Sunumu. 16.Ulusal Cerrahi Kongresi.  28-31 Mayıs 2008, Antalya.

E13. Özkan OV. Vücuda yapışan kenenin çıkarılması.VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 4-7 Eylül 2007, Side/Antalya.

E14. Akçakaya A, Şahin M, Özkan OV, Tuzlalı S, Daşıran F. Meme kanseri ve kronik lenfoid lösemi: Olgu Sunumu. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003. Kemer-Antalya.

E15. Akçakaya A, Özkan OV, Afacan İ, Daldal E, Şahin M. Malign meme kitlelerinin çapını ölçmede mamografi ve ultrasonografi yöntemlerinin etkinliklerinin Karşılaştırılması. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003. Kemer-Antalya.
E16.Akçakaya A, Özkan OV, Şahin M, Daşıran F. Meme tüberkülozu: 9 Olgu.VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003. Kemer-Antalya.

E17. Özkan OV, Semerci E, Beşirov E,  Aslan A, Temiz M. Karaciğere migrasyon yapmış dikiş iğnesi. IV. Ulusal Çukurova Tıpmed Kongresi ve I. Acil Tıp Günleri. 24-26 Mart 2008. Adana.

E18. Akçakaya A, Alimoğlu O, Özkan OV, Baş G, Akdağ M, Şahin M. Komplikasyon oluşturan Meckel divertikülleri. Uluslararası Katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.24-27 Ekim 2001. Konya.
E19. Şahin M, Eryılmaz R, Alimoğlu O, Akçakaya A, Baş G, Özkan OV. Yaşlılarda akut apandisitis. Uluslararası Katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.24-27 Ekim 2001. Konya.

E20. Eryılmaz R, Alimoğlu O, Şahin M, Akçakaya A, Özkan OV, Baş G. Akut apandisitte yara enfeksiyonunu önlemek için preoperatif intrainsizyonel klindamisin uygulanması. Uluslararası Katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi.24-27 Ekim 2001. Konya.
E21. Akçakaya A, Özkan OV, Şahin M, Baş G, Eryılmaz R, Demiray S. Kolorektal kanserli 72 olgunun analizi. Eurosugery 2000, 20-24 June 2000, İstanbul.

E22. Akçakaya A, Eryılmaz R, Şahin M, Özkan OV, Demiray S, Baş G. Polipropilen mesh ile insizyonel herni onarımı. Eurosugery 2000, 20-24 June 2000, İstanbul.

E23. Akçakaya A, Hevenk T, Baş G, Özkan OV, Eryılmaz R, Demiray S, Şahin M. Karın duvarı fıtıklarına bağlı mekanik barsak tıkanmaları. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 31 Ağustos- 4 Eylül 1999, Antalya.

E24.Baş G, Okan İ, Akçakaya A, Alimoğlu O, Eryılmaz R, Özkan OV, Demiray S, Şahin M. Mirizzi Sendromlu hastalara tedavi yaklaşımı: 10 senelik değerlendirme. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 28-31 Ekim 2009, Antalya.

E25. Coşkun M, Özkan OV,  Davran R, Gökçe C, Öksüz H. Benign tiroid nodülüne bağlı Horner sendromu. 43. TOD Ulusal Kongresi. 11-15 Kasım 2009, Antalya.

E.26 Özkan OV, Yetim i, Diner G, Arı M, Paltaci I. İlginc bir akut batın nedeni: Munchausen Sendromu.17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayis 2010, Ankara.

E27. Beyaz F, Özkan OV,  Yetim İ, Özer B, Yönden Z, Semerci E, Atik E, Koç A. Tıkanma Sarılığı Modelinde Quercetin’in Bakteriyel Translokasyon, Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Karaciğer Histopatolojisine etkileri: Deneysel Araştırma. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010, Ankara.

E28. Yetim İ,  Özkan OV, Diner G, Yilmaz A,  Gokce C. Hipertrigliseridemi sonucu gelisen nekrotizan pankreatit: Olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayis 2010, Ankara.

E29. Yetim İ, Özkan OV,  Canpolat E, Dervisoglu A, Erzurumlu K. Gentacoll’un pilonidal sinüs cerrahisinde yara iyileşmesi üzerine etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayis 2010, Ankara.

E30. Yetim İ, Özkan OV, Gokce C, Yetim T, Diner G, Savas N, Davran R, Kaya H. Disfajiye neden olan tyroglossal hiperplazi: Lingual tiroid case report. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayis 2010, Ankara.

E31. Yetim İ, Özkan OV, Canpolat E, Dervisoglu A, Erzurumlu K. Modifiye radikal mastektomili hastalarda gentamicinin lokal uygulamasında yara iyileşmesi ve seroma oluşumu üzerine etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayıs 2010, Ankara.

E32. Yetim İ, Özkan OV, Yetim T, Diner G, Savas N, Helvaci MR, Davran R, Kaya H. Memenin primer bilateral lenfoması: Olgu sunumu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayıs 2010, Ankara.

E33. Özkan OV, Öztürk OH, Aydın M, Yılmaz N, Yetim İ, Nacar A, Oktar S, Söğüt S. Asetil salisilik asitle indüklenmiş gastrik hasara karşı b-glukanın koruyucu etkisi. XXII. Ulusal Biyokimya Kongresi. 27-30 Ekim 2010, Eskişehir.

E34. Aydoğan A, Şilfeler DB, Yetim İ, Davran R, Diner G, Özkan OV. Mezenterik kisti taklit eden dev over kistinin laparoskopik yaklaşımla tedavisi: Olgu sunumu.  10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul.

E35. Aydoğan A, Davran R, Erden EŞ, Yetim İ, Özkan OV. Safralı plevral efüzyon; laparoskopik kolesistektominin nadir bir komplikasyonu.  10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 27-30 Nisan 2011, İstanbul.

E36. Aydoğan A, Özkan OV, Yetim İ, Davran R, Diner G. Mekanik intestinal obstrüksiyona neden olan gossypiboma: olgu sunumu. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

E37. Özkan OV, Aydoğan A, Yetim İ, Davran R, Diner G, Paltacı İ, Yiğit Y. Tekrarlayan subileus ve karın ağrısının nadir bir nedeni: lipomun inverte ettiği meckel divertikülü.  XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

E38. Yiğit Y, Yetim İ, Aydoğan A, Özkan OV, Koç A, Yönden Z.  Akut mezenter iskemide plazma d-dimer ve biyokimyasal parametrelerin zamana bağlı değişimi : Deneysel çalışma. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

E39. Diner G, Özkan OV, Yetim İ, Aydoğan A, Öztürk OH, Aslan A, Paltacı İ, Atik E.  Ratlarda oluşturulan hipoperfüzyon iskemisinde tirofiban hidroklorid'in kolon anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

E40.Yılmaz N, Can Y, Özkan OV, Öztürk OH, Aydoğan A, Yönden Z, Büyükbaş S. Akut pankreatitte ortalama trombosit hacmi değerlendirilmesi. XI. Ulusal Klinik Biyokimya kongresi. 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya. 

E41. Çelik M, Karakuş A, Özkan OV, Kaya H, Duru M, Rızaoğlu H, Al M. Kemotrapötik ilaç kullanımı sonrası gelişen kapiller sızıntı sendromu. VII. Acil Tıp Kongresi. 26-29 Mayıs 2011, Antalya.

E42. Özkan OV, Altıntoprak F, Yıldırım M, Kahyaoğlu Z, Yalkın Ö, Dikicier E, Dilek ON. Tiroid bezini tutan ve çok nadir görülen ekstrapulmoner tüberküloz: Olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

E43. Kıvılcım T, Altıntoprak F, Uzunoğlu Y, Özkan OV. İdiyopatik periduktal mastit: 2 olgu sunumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.

E44. Dikicier E, Usta E, Altıntoprak F, Uzunoğlu MY, Arslan Y, Çakmak G, Özkan OV. Beslenme gastrostomisi açılan olguların değerlendirilmesi. 8. KEPAN Kongresi. 27-31 Mart 2013, Antalya.

E45. Dikicier E, Usta E, Altıntoprak F, Uzunoğlu MY, Çakmak G, Yalkın Ö, Özkan OV.  Perkütan endoskopik gastrostomi takılan olguların değerlendirilmesi. 8. KEPAN Kongresi. 27-31 Mart 2013, Antalya.

E46. Diner G, Özkan OV, Yıldırım M, Gündüz Y, Yalkın Ö. Trombositopeni ve anemiye neden olan dalağın dev kavernöz hemanjiomu. IV. Ulusal Haseki Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Kıbrıs. 

E47. Özkan OV, Altıntoprak F, Yalkın Ö, Dikicier E, Çelebi F. Üçüncü basamak bir hastanede tiroidektomi ameliyatları için hastanenin fatura ettiği ve hastaneye ödenen miktarların karşılaştırılması. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 25-28 Nisan 2013, Antalya.

E48. Çelebi F, Özkan OV, Gündüz Y, Yalkın Ö, Altıntoprak F, Kara İ, Dikicier E, Zengin İ. Sternotomiye ihtiyaç duyan tiroidektomi: Karinaya uzanan guatr. 6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 25-28 Nisan 2013, Antalya.

E49. Kıvılcım T, Dikicier E, Altıntoprak F, Çakmak G, Yalkın Ö, Gündüz Y, Özkan OV. Rektal lavman uygulaması sonrası travmatik rektum yaralanması. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.

E50. Dikicier E, Altıntoprak F, Çakmak G, Arslan Y,  Uzunoğlu MY, Ergönenç T, Özkan OV. Travmaya bağlı izole ince barsak perforasyonu olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.


E51. Dikicier E, Yalkın Ö, Altıntoprak F, Çakmak G, Kıvılcım T, Gündoğdu K, Özkan OV.  Akut kolesistit nedeni ile tedavi edilen geriatrik hastalardaki tedavi sonuçları. 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 19-23 Nisan 2013, Antalya.

E52. Altıntoprak F, Kıvılcım T,  Dikicier E, Arslan Y, Çakmak G, Yalkın Ö, Demir H,  Kahyaoğlu Z, Özkan OV. Akut Apandisit Tanısı İle Ameliyat Edilen Gebe Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.

E53. Kıvılcım T,  Altıntoprak F,  Dikicier E,  Arslan Y,  Çakmak G,  Uzunoğlu Y, Özkan OV. Mastalji Şikayeti ile Meme Polikliniğine Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirmesi. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.

E54. Kıvılcım T,  Altıntoprak F,  Dikicier E,  Kahyaoğlu Z,  Gündüz Y,  Arslan Y, Yalkın Ö,  Çakmak G, Özkan OV. Meme Polikliniğine Memede Ele Gelen Kitle Şikayeti ile Başvuran Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.

E55. Dikicier E,  Yalkın Ö,  Altıntoprak F,  Arslan Y,  Çakmak G,  Kıvılcım T,  Demir H, Gündoğdu K,  Uzunoğlu Y,  Arslan E, Özkan OV. Akut Apandisit Tanısı ile Ameliyat Edilen Geriatrik Yaş Grubundaki Kadın Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonuçları. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.


E56.  Yalkın Ö,  Dikicier E,  Altıntoprak F,  Çakmak G,  Gündüz Y, Sipahi S, Özkan OV. Mide Obstrüksiyonuna Neden Olan Diyafram Hernisi: Nadir Bir Olgu Sunumu. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.

E57. Arslan Y,  Altıntoprak F,  Özkan OV,  Yalkın Ö,  Gündüz Y, Kahyaoğlu Z. Etrangüle İnguinal Herni Sonrası Tanı Koyulan Komplet Testiküler Feminizasyon. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.


E58. Arslan Y,  Altıntoprak F,  Kahyaoğlu Z,  Dikicier E,  Kıvılcım T,  Yalkın Ö,  Özkan OV. Psödomembranöz Enterokolite Bağlı Toksik Megakolon - Olgu Sunumu. Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.

E59. Altıntoprak F, Uzunoğlu MY, Dikicier E, Gündoğdu K, Çakmak G, Arslan E, Demir H, Zengin İ, Özkan OV, Çiftçi İH, Yahyaoğlu M. Fournier gangreni tanısı ile tedavi edilen 21 hastanın retrospektif değerlendirmesi. 19.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E60. Uzunoğlu MY, Altıntoprak F, Şit E, Yağmurkaya O, Gündüz Y, Kıvılcım T, Özkan OV. Nadir bir intestinal obstrüksiyon olgusu: Chiliaditi Sendromu. 19.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E61. Demir H, Yalkın Ö, Kahyaoğlu Z, Altıntoprak F, Özkan OV, Dikicier E, Çakmak G, Çelebi F, Kösem M, Gündüz Y. Tiroidektomi yapılan hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisi ile histopatolojik sonuçların karşılaştırılması-retrospektif çalışma 19.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E62. Arslan Y, Altıntoprak F, Serin KR, Öztürk İ, Yalkın Ö, Çakmak G,  Özkan OV. Safra kesesi kist hidatiği - Nadir bir lokalizasyon. 19.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E63. Yağmurkaya O, Altıntoprak F, Yalkın Ö, Gündoğdu K, Gündüz Y, Özkan OV, Çelebi F. Karaciğerden kaynaklanıp pelvise kadar uzanan dev kist hidatik. 19.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.

E64. Nacar A, Karaboga I, Okuyan HM, Sefil NK, Nacar E, Motor S, Akkucuk S, Ozkan OV. “Siklosporin (A) uygulanarak karaciğer hasarı oluşturulan ratlarda Erdosteinin koruyucu etkisinin incelenmesi” 11. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı). 16-19 mayıs 2012, Denizli.

E65. Özer B, İnci M, Duran N, Sapan E, Alagöz GE, Özarslan Ş, Özkan OV, Yanat AN. “Klinik olarak tüberküloz düşünülmeyen abse örneklerinde Mycobacterium tuberculosis” XXXIV. Mikrobiyoloji Kongresi 7-11 Kasım 2010, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Program ve Bildiri Kitabı: 231, PB-035.

E66. Uzunoğlu MY,  Altıntoprak F, Zengin İ, Özkan OV, Çelebi F. Rektus kılıf hematomlu 17 hastanın retrospektı̇f değerlendı̇rmesı̇. 6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 19-22 Mart 2015, Bursa.

E67. Uzunoğlu MY,  Altıntoprak F, Yalkın Ö, Özkan OV, Çelebi F. Kolonoskopı̇ sonrası tam kat kolon perforasyonu. 6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 19-22 Mart 2015, Bursa.

E68. Uzunoğlu MY,  Yalkın Ö, Altıntoprak F, Zengin İ, Çakmak G, Özkan OV, Çelebi F. Fekal impaksiyona bağlı intestinal obstrüksiyon- 3 olgu sunumu. 6. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı. 19-22 Mart 2015, Bursa.

E69. Uzunoğlu MY, Dikicier E, Altıntoprak F, Zengin İ, Özkan OV.  Amyand Fıtığı: 4 Olgu Sunumu. 20.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.

E70. Gündoğdu K, Özkan OV, Altıntoprak F, Koca SB, Uzunoğlu MY, Zengin İ. Retroperitoneal Müllerien Kist Olgu Sunumu. 20.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.

E71. Gündoğdu K, Altıntoprak F, Zengin İ, Çelik A, Özkan OV. Safra Taşı İleusuna Medikal Yaklaşım. 20.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.

E72. Arslan Y, Dikicier E, Altıntoprak F, Uzunoğlu MY, Yalkın Ö, Gündoğdu K, Özkan OV, Çiftçi İH, Kahyaoğlu Z. Akut Pankreatitte Renal Hasarın Engellenmesinde Eritropoetinin Etkinliğinin Araştırılması - Deneysel Çalışma. 20.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 13-17 Nisan 2016, Antalya.

F. Diğer yayınlar :

F. Diğer yayınlar :


BOOK CHAPTER:

1-Chapter
Acute Care Surgery Handbook
pp 27-41
Date: 09 March 2017
Laparoscopy: A Diagnostic and Therapeutic Tool for Acute Care Surgery
·Selman UranuesAffiliated withSection for Surgical Research, Department of Surgery, Medical University of Graz Email author 
·, Abe FingerhutAffiliated withSection for Surgical Research, Department of Surgery, Medical University of Graz
·, Orhan Veli OzkanAffiliated withDepartment of General Surgery, Faculty of Medicine, Sakarya University
2- Surgery of Complex Abdominal Wall Defects 2017
Practical Approaches  By: Rifat Latifi (Editor)
Chapter 18: Laparoscopic Access to the Difficult Abdomen in Patients with Large Abdominal Wall Defects. Orhan Veli Ozkan, Selman Uranues, Abe Fingerhut 
Pages 175-178.   Print ISBN:  978-3-319-55867-7
Online ISBN: 978-3-319-55868-4
Publisher: Springer International Publishing                   DOI: 10.1007/978-3-319-55868-4-18
3- Surgery of Complex Abdominal Wall Defects 2017
Practical Approaches  By: Rifat Latifi (Editor)
Chapter 19: Laparoscopic Techniques in the Repair of Large Abdominal Wall Defects. Selman Uranues, Orhan Veli Ozkan
Pages 179-185. Print ISBN:  978-3-319-55867-7
Online ISBN: 978-3-319-55868-4
Publisher: Springer International Publishing                   DOI: 10.1007/978-3-319-55868-4


BİLİMSEL TOPLANTI VE KURSLARA KATILIM

1-Ulusal Cerrahi Kongresi 2006.24-28 Mayıs 2006. Antalya
2-VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003. Kemer-Antalya.
3-V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 16-20 Kasım 2005. Side Antalya
4-Basic course in Laboratory Animals Science 1-2 May, 2004. Kayseri, Turkey
5-5. Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 22-25 Nisan 2002. İstanbul.
6-Uluslararası Katılımlı 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerahi Kongrsi.24-27 Ekim 2001. Konya.
7-ISW 2001 International Surgical Week August 26- 30, 2001 in Brussels, Belgium.
8-II. Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 13-14 Nisan 2001, İstanbul
9-İsatanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Meme Hastalıkları Sempozyumu. 22 Aralık2000, İstanbul.
10-Kolorektal Cerrahi Sempozyumu. 12-13 Şubat 2000. İstanbul.
11-Eurosurgery 2000&Turkish Surgical Congress. From 20 to 24 June 2000. İstanbul.
12-Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi 13 Haziran 2000. İstanbul.
13-Ulusal Telemedicine Sempozyumu ve 4. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik  Cerrahi Kongresi 3-6 Nisan 2000, İstanbul.
14-Kocaeli Fıtık Günleri. 9-10 Ocak 2004, Kocaeli.
15-Kronik Venöz Yetmezlik ve Hemoroid Sempozyumu. 3 Aralık 1999, İstanbul
16-VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 13-16 Eylül 1999, Kemer – Antalya.
17-Açık ve Kapalı Cerrahide Ultracision’un yeri Etkinliği. 27 Nisan 1998, İstanbul.
18-Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar, 1995, Amasya.
19-İşyeri hekimliği kursu. Dip. No: 22733/01
20-III.Çukurova Koloproktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu. 12-14 Nisan 2007, Adana
21-VI.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. 4-7 Eylül 2007, Side/Antalya.
22-IV. Ulusal Çukurova Tıpmed Kongresi ve I. Acil Tıp Günleri. 24-26 Mart 2008, Adana.
23- Acil USG Kursu. IV. Ulusal Çukurova Tıpmed Kongresi ve I. Acil Tıp Günleri. 25 Mart 2008, Adana.
24-Aksiller Lenf Nodlarının İncelenmesi, Meme Lezyonlarında Perkütan Biyopsi ve İşaretleme  ve Olgularda BI-RADS Uygulaması Sempozyumu. 21.03.2008, Adana.
25-Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Endoskopi Temel Eğitimi, Haziran –Temmuz 2008, İstanbul.
26-18.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists and Oncologists, October 08-11, 2008, Istanbul, Turkey.
27-Endorectal Ultrasonography Course Şişli Etfal Hospital; Postgraduate Course. 18.World Congress of the International Association of Surgeons & Gastroenterologists and Oncologists, October 08, 2008, Istanbul, Turkey.
28-3. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi. 5 – 8 Mart 2009,  Bursa.
29-Mersin Fıtık Günleri. 20-21 Mart 2009, Mersin.
30-Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu. 14-15 Mayıs 2009, Gaziantep. 
31-Symposium on current management of IBD- from diagnosis to treatment. 28-29th November 2008.
32-Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Programı. Mart 2009, Hatay.
33-Meme Kanserinde Yenilikler Toplantısı.13 Haziran 2009, Hatay.
34-10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery, 13-17 May, 2009. Antalya, Turkey.
35-Health Bridges Across the Bhosphoros 2 (HBAB2) Workshop, 31 October-1 November 2009, Hatay, Turkey.
36-Meme patolojisinde yenilikler toplantısı. 19 Aralık 2009, Hatay.
37-17. Ulusal Cerrahi Kongresi.  26-29 Mayıs 2010, Ankara.
38-5.Ulusal Hidatidoloji Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Hatay.
39-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesinde Türk Cerrahi Derneği Endoskopi Kursu, Temmuz-Eylül 2010, Kocaeli.
40-Meme Hastalıkları Eğitim Kursu, 18 Aralık 2010, Kocaeli.
41-2. Bölgesel Genel Cerrahi Dahiliye Diyalog Sempozyumu. 30 Nisan 2011, Hatay.
42-XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
43-Hatay Cerrahi Günleri-1 ” Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”. 17-18 Haziran 2011, Hatay.
44-18. Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012, İzmir.
45-XVI. Annual meeting of the European Society of Surgery-ESS 2012. November 22-24, 2012. Istanbul, Turkey.
46-IV. Ulusal Haseki Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Kıbrıs.
47-6. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi. 25-28 Nisan 2013, Antalya.
48-Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.
49-48th Congress of European Society of Surgical Research. 29 May - 1 June 2013, İstanbul, Turkey.
50-Professionalism for breast surgeons. 3. MAYMET –ESO Joint Meeting. 5 October 2013, Istanbul, Turkey.
51-TTOD Non-kolorektal gastrointestinal kanserlerin multidisipliner tedavisinde güncel yaklaşımlar. 02 Kasım 2013, Sakarya.
52- 7. Cerrahi Araştırma Kongresi. 07-09 Kasım 2013, Ankara.
53- Cerrahlar için ultrasonografi kursu. 07 Kasım 2013, Ankara. 
54-  Demanding future of breast cancer management. 1. Senatürk-EURAMA Joint meeting. 30 November 2013.
55-19.Ulusal Cerrahi  Kongresi. 16-20 Nisan 2014, Antalya.
56-The 49th International Congress of European Society for Surgical Research. 21-24 May 2014, Budapest, Hungary.
57-Laparoskopik herni onarımı teorik ve uygulamalı çalıştayı. 09 Haziran 2014, İzmir.
58-Unlock the potential of negative presuure wound therapy educational event. 11 September, 2014, İstanbul.
59-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli eğitim Merkezi Proje Hazırlama Eğitimi, 29-30 Ocak 2015, Sakarya.
60-Workshop für Visceraltrauma. March 10, 2015, Graz, Austria.
61-Acute Care Surgery Course on Visceral & Gastrointestinal Emergencies. March 16-17, 2015, Graz, Austria.
62- İSTET (İstanbul Endokrin Toplantıları). Renal hiperparatiroidi. 03. Nisan 2015, İstanbul.
63-5. Ulusal Fıtık Kongresi. 22-25 Kasım 2015, Muğla-Türkiye.
64-14. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 5-8 Kasım 2015. Antalya-Türkiye.

OTURUM BAŞKANLIĞI:
1.Hatay Cerrahi Günleri-1 ” Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”. 17-18 Haziran 2011, Hatay.
2.Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.
3.Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.
4.TTOD Non-kolorektal gastrointestinal kanserlerin multidisipliner tedavisinde güncel yaklaşımlar. 02 Kasım 2013, Sakarya.
5. 7. Cerrahi Araştırma Kongresi. 07-09 Kasım 2013, Ankara.

PANELİST OLDUĞU TOPLANTILAR:

1-Hatay Cerrahi Günleri-1 ” Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”. 17-18 Haziran 2011, Hatay.
2-IV. Ulusal Haseki Kongresi. 11-14 Nisan 2013, Kıbrıs. 
3-Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya.
4-İSTET (İstanbul Endokrin Toplantıları). Renal hiperparatiroidide Cerrahi Endikasyonlar 03. Nisan 2015, İstanbul.

KONGRE, SEMPOZYUM GİBİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME VE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÜYELİKLERİ

1.Ulusal Hidatidoloji Kongresi. 22-25 Eylül 2010, Hatay.
2.Bölgesel Genel Cerrahi Dahiliye Diyalog Sempozyumu. 30 Nisan 2011, Hatay.
3.Hatay Cerrahi Günleri-1 ” Meme Kanseri ve Tiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu”. 17-18 Haziran 2011, Hatay. 
4.Sakarya Üniversitesi II. Uluslararası Katılımlı Kadın ve Sağlık Kongresi. 13-16 Mayıs 2013, Sakarya
5.Sakarya Üniversitesi 1. Ulusal tıp Kongresi, 24-27 Nisan 2014.

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME KURULUNDA BULUNDUĞU DERGİLER:

1