Op. Dr. M.Güçlü Elevli

Op. Dr. M.Güçlü Elevli


Uzmanlık : Kalp Damar Cerrahi


Yabancı Dil : İngilizce


Doğum Tarihi : 04.07.1973


Eğitim :

Trakya Ünversitesi Tıp Fakültesi (1991-1997)
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzmanlık (1998-2004)


Uzmanlık Alanları :

Aort Cerrahisi
Koroner Arter
Kapak Cerrahisi


Deneyim:

Edirne Merkez 6. No.’lu Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekimlik; Kasım 1997 - Aralık 1998).
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği (Uzmanlık Eğitimi; Aralık 1998 - Eylül 2004).
Diyarbakır Asker Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği (Askerlik Hizmeti; Ekim 2004 - Eylül 2005).
Kocaeli Devlet Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Ekim 2005 - Nisan 2006).
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp - Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı (Yardımcı Doçent; Nisan 2006 - Mayıs 2008).
İzmit Özel Konak Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Mayıs 2008 - Mart 2011).
İzmit Özel Konak Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği (Klinik Şefi; Mart 2011 - Haziran 2013).
Kayseri Özel Tekden Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim; Temmuz 2013 - Aralık 2014).
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği, Organ Nakli Kliniği (Uzman Hekim; Ocak 2015 - Ağustos 2015).
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Hastanesi Kalp - Damar Cerrahisi Kliniği (Uzman Hekim, Mayıs 2015 - Ağustos 2015).
Özel Adatıp Hastanesi (2015-...)
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi (2015-...)


Üyelikleri :

Türk Tabipleri Birliği
Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği


Makale, Sunum, Yayın, Kongre, Kurs, Ödül :


Yayınlar:

1.Hemodiyalize Giren Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Koroner Kalp Cerrahi-si. Haberal C, Keleş C, Erdoğan H B, Elevli M G, Dağlar B, Yakut C. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2000;8:655-657.
2.Rupture of Abdominal Aortic Aneurysms in Behçet’s Disease. Erentuğ V, Bozbuğa N U, Ömeroğlu S N, Ardal H, Eren E, Elevli M G, Güzelmeriç F, Kırali K, Akıncı E, Yakut C. Annals of Vascular Surgery 2003; 17:682-685.
3.Cardiovascular Manifestations in Marfan Syndrome during Childhood: A Case Report with Ascending Aortic Aneurysm. Bozbuğa N U, Erentuğ V, Şişmanoğlu M, Elevli M G, Akıncı E, Yakut C. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty 2003;36(1):20-25.
4.Akut Arteriyel Tıkanıklıklarda Cerrahi Tedavi. Erentuğ V, Mansuroğlu D, Bozbuğa N U, Erdoğan H B, Elevli M G, Bal E, Akbayrak H, Kırali K, Balkanay M, İpek G, Akıncı E, Alp M, Yakut C. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2003; 11:236-239.
5.Complete Revascularization with or without Cardiopulmonary Bypass Using Arterial Grafts: The Six Month Angiographic Results. M. G. Elevli, İ. Mataracı, F. Büyükbayrak, A. Erkin, M. Şişmanoğlu, K. Kırali. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2011; 19 (1); 1-5.

Kongre Bildirileri:

1.Ebstein Anomalisinin Rekonstrüktif Cerrahi Tedavisi. K. Kırali, M. B. Rabuş, D. Mansuroğlu, S. N. Ömeroğlu, H. B. Erdoğan, H. Ardal, K. Uzun, A. Antal, M. G. Elevli, S. Erşahin, Y. Özen, N. Kayalar, M. Balkanay, E. Akıncı, B. Dağlar, G. İpek, Ö. Işık, C. Yakut. VI. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 21 - 25 Ekim 2000, Antalya.
2.Parsiyel Kardiyak Ototransplantasyon ile Sol Atrium Küçültme Ameliyatları. H. B. Er-doğan, S. N. Ömeroğlu, D. Mansuroğlu, K. Kırali, M. G. Elevli, Y. Özen, G. İpek, Ö. Işık, C. Yakut. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 13 - 16 Ekim 2001, İzmir.
3.Boyun Bölgesi Vasküler Yapıdan Kaynaklanan Kitleler ve Cerrahi Tedavileri. D. Mansuroğlu, A. Tuncer, M. G. Elevli, K. Kırali, M. Güler, B. Dağlar, M. Balkanay, E. Akıncı, G. İpek, C. Yakut. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 19 - 23 Nisan 2002, Antalya.
4.Acil Koroner Bypass Cerrahisi. V. Erentuğ, E. Eren, C. Keleş, N. U. Bozbuğa, M. G. Elevli, D. Göksedef, E. Yayla, K. Kırali, M. Güler, E. Akıncı, G. İpek, C. Yakut. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 5 - 8 Ekim 2002, Antalya.
5.Boyun Bölgesi Vasküler Yapıdan Kaynaklanan Kitleler ve Cerrahi Tedavileri. S. N. Ömeroğlu, C. Keleş, F. Büyükbayrak, M. G. Elevli, K. Kırali, E. Akıncı, G. İpek, M. Balkanay, M. Alp, C. Yakut. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 23 - 27 Ekim 2002, Antalya.
6.Marfan Sendromu: Uzun Dönem Sonuçlar. H. B. Erdoğan, S. N. Ömeroğlu, N. U. Bozbuğa, M. G. Elevli, A. Polat, K. Kırali, E. Akıncı, G. İpek, M. Balkanay, M. Alp, C. Yakut. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 23 - 27 Ekim 2002, Antalya.
7.Kardiyak Kateter Yaralanmaları Sonrası Acil Girişim. V. Erentuğ, E. Eren, S. G. Taş, M. G. Elevli, Ö. Ulular, K. Kırali, E. Akıncı, G. İpek, M. Balkanay, M. Alp, C. Yakut. VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, 23 - 27 Ekim 2002, Antalya.
8.Long Term Outcome of Aortic Root Replacement with the Flanged Composite Graft. Tuncer A, Erentuğ V, Mansuroğlu D, Mataracı I, Elevli M G, Kırali K, Güler M, Ipek G, Akıncı E, Balkanay M, Işık O, Yakut C. The 10th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular Surgery, 17 - 19 April, 2002. Jeju Island, Korea.
9.Do Subgroups of Aortic Arch Dissection Impair Surgical Outcome? Kırali K, Ömeroğlu S N, Ardal H, Tuncer A, Elevli M G, Sareyyüpoğlu B, Güler M, Balkanay M, Akıncı E, Ipek G, Işık O, Yakut C. The 10th Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovas-cular Surgery, 17 - 19 April, 2002. Jeju Island, Korea.
10.Sequential Bypass with Saphenous Vein or Arterial Graft: Which One is Better? Kırali K, Ömeroğlu S N, Erentuğ V, Göksedef D, Elevli M G, Ipek G, Akıncı E, Balkanay M, Yakut C. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Sur-gery, 29th June - 1st July, 2002. Helsinki, Finland.
11.Kombine Off-pump Koroner Arter Cerrahisi ve Abdominal Aort Anevrizması Onarımı. D. Mansuroğlu, A. Antal, S. Erşahin, M. G. Elevli, S. N. Ömeroğlu, V. Erentuğ, E. Eren, M. Balkanay, G. İpek, C. Yakut. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 11 - 14 Ekim 2003, Antalya.
12.Complete Revascularization with or without Cardiopulmonary Bypass Using Arterial Grafts: Angiographic Results in 6 Months. Kırali K, Elevli M G, Göksedef D, Sareyyüpoğlu B, Izgi A, Sağlam M, Kırma C, Yakut C. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. 2nd - 5th June, 2004. Ljubljana, Slovenia.
13.Reduced Cytokines Release and Myocardial Damage in Coronary Artery Bypass Pa-tients due to Prostaglandin-I2 Cardioplegia Supplementation. Akbaş H, Elevli M G, Özker E, Yavuz Ş, Özerdem A, Özbudak E, Aksoy A, Kılıç M, Berki T. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20 -24 Eylül 2006, Bodrum.
14.Diagnostic Value of Wells Clinical Scoring System for the Evaluation of Deep Vein Thrombosis Patients. Aksoy A, Elevli M G, Yavuz Ş, Özerdem A, Özbudak E, Akbaş H, Berki T. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20 -24 Eylül 2006, Bodrum.
15.Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Euroscore Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçların Değerlendirilmesi. A. Özerdem, Ş. Yavuz, M. G. Elevli, E. Özker, E. Özbudak, A. Aksoy, H. Akbaş, T. Berki. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20 - 24 Eylül 2006, Bodrum.
16.On pump - Off pump CABG Uygulanan Hastaların Preoperatif ve Erken Postoperatif Kalp Hızı Türbülans Değerlerinin Karşılaştırılması. Ş. Yavuz, T. Kılıç, A. Özerdem, T. Şahin, M. G. Elevli, H. Akbaş, T. Berki. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20 -24 Eylül 2006, Bodrum.
17.Derin Ven Trombozlu Olgularımızda Wells Klinik Skorlaması. A. Aksoy, M. Kanko, H. Akbaş, Ş. Yavuz, M. G. Elevli, T. Berki.II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 20 -24 Eylül 2006, Bodrum.
18.Koroner Arter Bypass Hastalarında Kardiyopleji Solüsyonuna PGI2 Eklenmesi ile Sitokin Salıverilmesi ve Miyokardiyal Hasarın Azaltılması. H. Akbaş, Ş, Yavuz, M. G. Elevli, E. Özker, E. Özbudak, A. Özerdem, T. Berki. IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cer-rahisi Derneği Kongresi, 01 - 06 Kasım 2006, Antalya.
19.Kemoterapi Port Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları. Şadan Yavuz, M. Güçlü Elevli, Ahmet Aksoy, Hüseyin Ağırbaş, Metehan Kılıç, Ali Özerdem, Haluk Akbaş, Tu-ran Berki. Turkish J Vasc Surg, 2007 Suppl.
20.DVT Şüphesi Olan Hastaların Wells Klinik Puanlaması ile Değerlendirilmesi. Şadan Yavuz, M. Güçlü Elevli, Ahmet Aksoy, Özgür Barış, Emin Öner, Ersan Özbudak, Ha-luk Akbaş, Turan Berki. Turkish J Vasc Surg, 2007 Suppl.
21.Akut Derin Ven Trombozlu Hastalarda Kalsiyum Dobesilat’ın Etkisi. Şadan Yavuz, M. Güçlü Elevli, Ahmet Aksoy, Ali Özerdem, Emre Özker, Haluk Akbaş, Turan Berki. Turkish J Vasc Surg, 2007 Suppl.
22.Euroscore ile Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Uygulama Talimatındaki Skor Arasındaki Farklılıklar Kalp Cerrahisi Kliniklerinin Gelirlerini Nasıl Etkiliyor? M. G. Elevli, D.D. Dirican, A. Öcal. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2010; 18 (4):150.
23.75 Yaş ve Üstü Hasta Grubunda Kardiyak Cerrahi Deneyimlerimiz. M. G. Elevli, D. D. Dirican, A. Öcal. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2010; 18 (4):200.
24.Koroner Arter Revaskülarizasyonu ile Aortoiliak Arter Hastalıklarında Cerrahi Her Za-man Aşamalandırılmalı mı? M. G. Elevli, D. D. Dirican, A. Öcal. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2010; 18 (4): 229.
25.Sternum Kapama Tekniğimiz. M. G. Elevli, D. D. Dirican, A. Öcal. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2010; 18 (4): 246.
26.İntraaortik Balon Pompa Desteğindeki Hastalarda Hemşirelik Bakımının Önemi. M. G. Elevli, D. D. Dirican, S. Erkayar, S. Aydoğan, T. Aslan Eren, A. Öcal. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2010; 18 (4): 279.
27.ST Elevasyonsuz Miyokard Infarktüsü sonrası erken KABG ameliyatları güvenle uygu-lanabilir. Hasan Basri Erdoğan, Murat Güçlü Elevli, Ali Gül, Ali Kemal Küçük, Asım Öktem. Turk Gogus Kalp Dama Suppl 1, 2014; 130.
28.KABG Ameliyatlarında safen ven greftlerinin konfigürasyonunu ayarlamada basit bir yöntem: Perikardiyal Yağ Yastığı. Hasan Basri Erdoğan, Murat Güçlü Elevli, Asım Öktem. Turk Gogus Kalp Dama Suppl 1, 2014; 170.
29.Sağ akciğerde bası atelektazisi oluşturan dev asendan ve arkus aort anevrizması. Ha-san Basri Erdoğan, Murat Güçlü Elevli, Asım Öktem, Ali Gül, Ali Kemal Küçük. Turk Gogus Kalp Dama Suppl 1, 2014; 257.