Uzm. Dr. Metin Trabzon


Uzmanlık : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları


Yabancı Dil : İngilizce


Uzmanlık Alanları :

Mezun Olunan Tıp Fakültesi/Yılı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Uzmanlık Eğitimi : BAKIRKÖY KADIN ve ÇOCUK HAST. E.A. HASTANESİ

               

 

İŞ TECRÜBESİ

Isparta Gelendost Sağlık Merkezi

Bakırköy Kadın ve Çocuk Hastalıkları E. A. Hastanesi

S.B. Okmeydanı E. A. Hastanesi

S.B. Sakarya Üniversitesi E.A. Hastanesi

Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi

 

               

Ödüller:

2009      İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı Takdirname Belgesi

2010      S.B. Okmeydanı E. A. Hastanesi  Teşekkür Belgesi

2015      Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Teşekkür Belgesi

 

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

2012 Trabzon, M., Turunçkapi, M.E., Ozdemir, O., Ozgonenel, M.E., İnce, D. ve Ozgonenel, B.,”Nighttime feeding in Turkish children and its association with anemia”, Open Journal of Pediatrics, 2, 67-72 (2012).

2012 Trabzon, L., Kizil, H., Yobas L., Ozbey, A., Yilmaz, M., Cengiz M., Trabzon, M., Ordu, M., Kaygusuz, N., “The Effect of Asymmetry on Particle Focusing in Microchannels”, Advanced Materials Research, Vol. 403-408, 482-485 (2012) 

2015 Eris AH, Kiziltan HS, Meral I, Genc H, Trabzon M, Seyithanoglu H, Yagci B, Uysal O.Effect of Short-term 900 MHz low level electromagnetic radiation exposure on blood serotonin and glutamate levels. Bratisl Lek Listy,116(2):101-3 (2015)

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

2011 Ozgonenel, B., Trabzon, M. ve Ozdemir, O., ‘‘Is Nighttime Feeding After 6 Months Of Age A Risk Factor For Anemia?’’. Annual Meeting of the American Society of Pediatric Hematology/Oncology Program Committee (ASPHO). Poster # 275; April 13- 16, Baltimore, MD, USA, 2011 

2012 Sürücü, M., Trabzon, M. ve Ozdemir O., ‘Evaluation of knowledge level on childhood asthma amongst teachers in İstanbul’. The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS), Istanbul, Turkey - October 5-9, 2012.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1999 Türkmenoğlu, Y., Gümüşoğlu, B., Trabzon, M., Pekün, F. ve Öztürk, H., “Çocukluk çağı intoksikasyonlarının retrospektif değerlendirilmesi”, Okmeydanı Tıp Dergisi, Vol.16 1, 4-7, 1999

1998 Trabzon, M., Emiroğlu, H.H., Kösecik, M. ve Yavuz, C.,”Üst gastrointestinal kanama ve Helicobacter Pylori arasındaki bağlantı”, Genel Tıp Dergisi, VOL.8 ,2:55-58, 1998

2001 Balık, N., Kökten, N., Trabzon, M., Pekün, F. ve  Öztürk, H.,”Yüksek ateşli çocuklarda annelerin düşünce ve davranışları”, Okmeydanı Tıp Dergisi, Vol.18 3, 17-21, 2001

2002 Trabzon, M., Altınel, N., Turhan, B., Pekün, F., Balık, N. ve Işıltan, S., “İzole akciğer tutulumuyla seyreden Histiositozis X olgusu”, Okmeydanı Tıp Dergisi, Vol.19 2, 60-62, 2002

2003 Pekün, F., Balık, N., Altınel, N., Akşahin, B., Kutlu, T. ve Trabzon, M.,” Subaraknoid kanama ile prezente bir megaloplastik anemi olgusu”, Okmeydanı Tıp Dergisi, Vol.20 1, 39-42, 2003

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1993 Aldemir H, Trabzon M, Emiroğlu H, Yıldız M, Yavuz C, ”Klippel Feil Sendromu”,3. Çapa Neonatoloji Günleri Kongresi, Sayfa:259, İstanbul, 1993.

1995 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi: “Üst Gastrointestinal Kanama Geçiren Çocuklarda Endoskopi Bulguları ve Helicobacter pylori sıklığı’’, Klinik Şefi Uzm.Dr.Cengiz Yavuz, 1995

1995 Gülcan M, Yıldız M, Aksuyek E, Trabzon M, Aldemir H, Yavuz C,”Joubert Sendromu (Bir Olgu Sunumu)”, 2.Çocuk Nöroloji Günleri, Sayfa:54, (#P–8), İstanbul, 1995. 

1996 Emiroğlu H, İnce Z, Katı İ, Aldemir H, Yıldız M, Trabzon M, Adal E, Öztürk H,”Gebelik yaşının saptanmasında kolay bir uygulama”, Neonatoloji Kongresi, İstanbul, 1996.

1996 Gülcan M, Yıldız M, Aldemir H, Öztarhan K, Emiroğlu H, Trabzon M, Öztürk H, Yenidoğan döneminde bir rizomelik tip chondrodysplasia punctata olgusu, Neonatoloji Kongresi, İstanbul, 1996.

1996 Küçük A, Şiraneci R, Trabzon M, Emiroğlu H, Yıldız M, Aldemir H, Odabaş Y, Öztürk   H, “Tekrarlayan sinopulmoner enfeksiyonları olan çocuklarda IgA alt sınıflarının önemi”, 18.Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, Sayfa:57 (#P–43), İstanbul, 1996. 

1996 Yıldız M, Trabzon M, Küçük A,  Odabaş Y, Emiroğlu H, Gülcan M, Aldemir H.”Astımlı hastaların lipit profilinin değerlendirilmesi”, 18.Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, Sayfa:58 (#P–44), İstanbul, 1996. 

1996 Trabzon M, Aldemir H, Yıldız M, Küçük A, Odabaş Y, Emiroğlu H, Gülcan M,”Üst gastrointestinal sistem kanamalı çocuklarda endoskopi bulguları ve Helicobacter Pylori sıklığı” 18.Pediatri Günleri Ambulatuar Pediatri Kongresi, Sayfa:64 (#P–50), İstanbul, 1996. 

1996 Öztürk M, Emiroğlu H, Katı İ, Trabzon M, Yıldız M, Küçük A, Odabaş YZ, Yönder İ, Eroğlu C, Şiraneci R, Yavuz C,”Asemptomatik Hepatit A infeksiyonunun çocukluk çağındaki seroepidemiyolojik prevalansı, 27.Türk Mikrobioloji Kongresi, Sayfa:170  (#P–04), Antalya, 1996

1997 Türkmenoğlu Y, Gümüşoğlu B, Trabzon M, Pekün F ve Öztürk H, “Çocukluk çağı intoksikasyonlarının retrospektif değerlendirilmesi”, 33.Türk Pediatri Kongresi, Sayfa:28 (#P–B4), İstanbul, 1997. 

2001 Trabzon M, Pekün F, Turhan B, Altınel N,  Balık N, Işıltan, S ve Öztürk H, “İzole akciğer tutulumuyla seyreden Histiositozis X olgusu”, 3.Ulusal Pediatrik Hematolaloji Kongresi, Sayfa:146 (#P–70), Ankara, 2001. 

2001 Trabzon M, Akşahin B, Kökten N, Balık B, Terzioğlu M, Gezer M, Pekün F, Öztürk H,”İki kardeşte ağır rahitis” 23. Pediatri Günleri, Sayfa:350, (#P–59), İstanbul, 2001

2001 Balık N, Kökten N, Trabzon M, Pekün F ve  Öztürk H,”Annelerin ateşle karşılaştıklarında düşünce ve davranışları”, 37.Türk Pediatri Kongresi, Sayfa:323, (#P–235), İzmir, 2001

2002 Turhan B, Trabzon M, Balık N, Pekün P,”Akut batın tablosu ile seyredensalmonella vakası olgu sunumu”, 10.SSK Bakırköy Çocuk Günleri,  Sayfa:194 (#P–02-09), İstanbul, 2002. 

2002 Trabzon M, Hamilçıkan B, Osman O, Trabzon T, Balık N, Pekün F,”Kist hidatik iki olgu sunumu, 24.Pediatri Günleri, Sayfa:34 (#P–30), İstanbul, 2002. 

2002 Trabzon M, Hamilçıkan B, Osman O, Trabzon T, Balık N, Pekün F,”Kist hidatik iki olgu sunumu, 24.Pediatri Günleri, Sayfa:34 (#P–30), İstanbul, 2002. 

2011 Özdemir Ö, Trabzon M, Sürücü M, Mete F. ‘‘Marmara bölgesinde yaşayan Alerjik Rinitli çocukların yiyecekler ve havada uçuşan alerjenlere karşı duyarlılık prevalansı’’. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Sayfa: 35–6, (#P–8), Antalya, 2011.

2011 Özdemir Ö, Trabzon M, Sürücü M, Mete F. ‘‘Marmara bölgesinde yaşayan Astımlı çocukların yiyecekler ve havada uçuşan alerjenlere karşı duyarlılık prevalansı’’. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Sayfa: 36, (#P–9), Antalya, 2011

2011 Özdemir Ö, Trabzon M, Sürücü M. ‘‘Marmara bölgesinde yaşayan Atopik Dermatit ve/veya Gıda Alerjisi olan çocukların yiyecekler ve havada uçuşan alerjenlere karşı duyarlılık prevalansı’’. XIX. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Sayfa: 36, (#P–10), Antalya, 2011.

2012 Sürücü M, Trabzon M, Özdemir Ö. “Öğretmenlerin Çocukluk Çağı Astımı Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi’’ (#P -44). 34. Pediatri Günleri ve 13. Pediatri Hemşireliği Günleri 2012, Ceylan Intercontinental Otel, İstanbul, 03–06 Nisan 2012.

2012 Sürücü M, Trabzon M, Özdemir Ö.”İstanbul öğretmenlerinin çocukluk çağı astımına yaklaşımındaki bilgi ve beceri düzeylerini değerlendiren anket çalışması”. (#P-46), 7. Ulusal Çocuk Astım, Alerji ve Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi, Eskişehir, 3 – 5 Mayıs 2012.