İnsan Kaynakları

  Hastanemizin hedefleri, misyon ve vizyonu doğrultusunda nitelikli, yetkin çalışan kadrosu kurmak amacı ile insan gücü alımını gerçekleştirmektir. Çalışanların mesleki ve kişisel becerilerini hizmet içi eğitim programları ile arttırarak kariyer planlaması yapmak ve performanslarını arttırmak temel ilkelerimizdendir.

  Birbirinden farklı meslek gruplarının aynı hedefe doğru bir arada ekip çalışması yapmalarını sağlayarak kişi ve birimlerin performansını arttırarak, ortak kurum performansını yüksek seviyede olmasını sağlamak için Sürekli Gelişen / Geliştiren İnsan Kaynakları Sistemini kullanmaktayız.

  Ada Tıp Sağlık Grubu etkin ve insan odaklı uygulamalarıyla, motivasyonu yüksek, nitelikli, üretken çalışanlara sahip olmayı hedeflemektedir.

  Seçme ve Yerleştirme

Amaç: Ada Tıp Sağlık Grubu kurum kültürüne uygun, temel beceri ve yetkinliklere sahip, kurumun birim standartlarına ve ekip çalışmalarına uygun prezantabl çalışan istihdamını gerçekleştirmek amacı ile doğru işe doğru adayı yerleştirerek başarı düzeyini yükseltmektir.Sağlık sektöründeki başarımızı sadece hizmet kalitesiyle değil, insan kaynakları ve yönetimin kalitesi ile verimliliği yakalamaktır.

  Seçme: Ada Tıp Sağlık Grubu’nda, işe alım süreci doğru işe doğru adayı yerleştirme prensibine uygun olarak seçme işleminin hatasız yürütülmesini kapsamaktadır. Kurumumuz bünyesinde oluşan sağlık hizmetleri ve idari hizmetlerde açık pozisyonlar, yerel ve ulusal gazetelerin İK eklerinden ve kurumumuzun web sitesi üzerinden, iş arama portalları üzerinden duyurulmaktadır.
Açık pozisyonlar için başvurular; hastanemizde (şahsen) veya hastanemizin anlaşmalı olduğu sitelerdeki iş başvuru formu doldurulması sonucu gerçekleşmektedir.

Başvurular, gereksinimler doğrultusunda değerlendirilmekte olup ayrıca gelecekte oluşacak ihtiyaçların karşılanması için de Ada Tıp Hastanesi CV Bankası’nda muhafaza edilmektedir.

  Alım Süreci ve İşleyişi : Deneyimli ve yeni mezun adaylar; İlgili pozisyonun işleyişi dikkate alınarak ; Eğitimleri, Kullandığı cihazlar, Deneyim, Diksiyon, Lisan bilgisi gibi kriterler ve iş görüşmelerinde gözlenen kişisel nitelik ve yetkinlikler adayın seçiminde önemli rol oynamaktadır.

Ada Tıp Sağlık Grubu’nda tüm adaylara adil ve objektif davranılıp, güvenilir ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılarak başvurdukları göreve ve kurum kültürüne uygun olup olmadıkları ölçümlenmektedir. Tüm adaylara zamanında ve doğru bilgilendirme yapılarak adayların kurum ile paylaştıkları tüm bilgiler gizli tutulmaktadır.

Ada Tıp Sağlık Grubu, çalışanını, tüm kariyer yaşamı boyunca çalışmak amacıyla işe almayı ilke edinmiş, hızlı ve güvenli erişimin yetkin çalışanlarıyla birlikte olacağını benimsemiş ve en etkili yatırımın “insan” olduğunu kabul etmiştir.

Ada Tıp Sağlık Grubunun Sakarya şubesinde 500'e yakın yetkin, kurum aidatı ve sahiplenme duygusu olan, çalışkan, dinamik, kendine güvenen, kalite standartlarını benimsemiş, başarılı ve pratik çözüm odaklı, yaratıcı ve güler yüzlü çalışan kadrosuna yeni Ada Tıp ruhlu çalışanların katılması arzulanmaktadır.

Hastanemiz kriterlerine ve açık pozisyonlarımıza uygun adayların başvuruları; değerlendirme sonuçları doğrultusunda seçilen adaylar birebir İnsan Kaynakları tarafından ön görüşmeye alınır. Ön görüşme sonucuna göre uygun görülen adaylar ilgili birim yöneticileri ile görüşmeye alınır. İlgili birime göre genel yetenek testi uygulanır/uygulanmaz. Başarılı olan adaylar ilgili birim yönetici ile mülakata alınır. Mülakat sonuçlarına göre Tıbbi ve İdari direktör tarafından değerlendirilerek onaylanır/onaylanmaz. Onaylanan adaylar oryantasyon eğitiminden sonra ½ aylık deneme süresine alınır, deneme sürecini başarı ile tamamlayan çalışanların kadroya geçiş işlemleri yapılır.

  Oryantasyon Eğitiminin Amacı: Ada Tıp Sağlık Grubu’na yeni başlayan çalışanların kurum aidiyetinin benimsenmesi, kurumu ve çalışılacak birimin tanınması, genel işleyişi ve kurum içi süreçleri öğrenmesi, iş yeri ve disiplin kurallarına uyum sağlaması amacı ile düzenlemiş olan ilk işe giriş eğitim programıdır.

  Hedef: Oryantasyonların bitiminde çalışanların yöneticilerini tanımaları, birimler arası işleyişi, disiplin kuralları, yemekhane - servis kullanımı vb.gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaları ve yeni başlayan çalışanların uyum sürecini hızlandırmayı hedeflemektedir.

Oryantasyon eğitim programı çerçevesinde çalışanlara yol gösterecek hastane el kitapçığı, görev talimatı formu, hekim isim listeleri, birim listelerini içeren birer dosya verilir.

 

  ÜCRET VE EK OLANAKLAR

  Ücret: Net ücret bazında ve aylık olarak ödenir. Grubumuzda çalışanların ücretleri; eğitim, yabancı dil bilgisi ve tecrübelerine bağlı olarak değişen ücret bantları doğrultusunda belirlenmektedir.

• Ulaşım: Adapazarı Şehir Merkezinin 4 ayrı noktasına hizmet veren ücretsiz personel servis ağımız vardır.

• Yemek: Otelcilik hizmeti veren kurumumuzun Yiyecek İçecek Hizmetleri firmamız tarafından öğle yemeği servisi, vardiyalı çalışanlarımız için akşam yemeği, gece kahvaltısı ve sabah kahvaltısı verilmektedir.

• Lojman: Görev yapacağı şehirde ikamet olanağı bulunmayan sağlık ve idari personelimiz için aynı semtte yer alan ücretsiz lojmanlarımız bulunmaktadır.

• İşyeri Hekimi: Sadece çalışanlarımızın rahatsızlıklarında müdahalede bulunan ve hastalıklarının tedavisinden sorumlu işyeri hekimimiz bulunmaktadır. Ayrıca çalışanlarımız hastanemizdeki uzman hekim, muayene ve diğer tetkik işlemlerinden ücretsiz yararlanmaktadırlar.

** Çalışanlarımızı bir araya getirerek motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Ücret artışları performans değerlendirme sonuçları, piyasa koşulları, genel ve ekonomik şartlar çerçevesinde yılda 1 veya 2 kez Ocak ve/veya Temmuz aylarında yapılmaktadır.

 

  EĞİTİM VE GELİŞİM

Mevcut işleri daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve kurumun gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla, iş hedefleri ile kurumsal değer ve prensiplerini destekleyen eğitim ve gelişim programları ile çalışanların yetkinlikleri geliştirilmektedir. 

Performans Yönetim Sistemi baz alınarak yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılmaktadır. Bu analiz doğrultusunda yıllık eğitim takvimleri hazırlanıp, bu takvimler doğrultusunda yıl içinde eğitimler planlanarak ilgili hedef gruba verilmektedir. 

Eğitimler, zorunlu ve seçimli eğitimler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Zorunlu eğitimler ilgili çalışanların alması gereken mesleki eğitimler, kişisel geliştirme programları ve oryantasyon eğitimlerini kapsamaktadır. Seçimli eğitimler ise, yöneticilerin çalışanların gelişimi için önerdikleri eğitimleri oluşturmaktadır. 

Yöneticilerin gelişimi için ve geleceğin yöneticilerini yetiştirmek için kurum içi ve kurum dışında profesyonel eğitim merkezlerinden; Temel Yönetim Beceriler, Kalite Standartları vb. eğitim programları düzenlenmektedir. 

Ada Tıp Sağlık Grubu çalışanların gelişimi için her geçen gün yeni yöntemler ve eğitim programları geliştirmektedir.