Yazar : Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici
Uzmanlık : Kardiyoloji
Yazar'ın Makale Sayısı: 1
Tarih : 02.12.2023

Bacak damar tıkanıklığı uzuv kayıplarına yol açabilir.

Bacak damar tıkanıklığının bacağı besleyen atardamarların kan geçemeyecek kadar daralması veya tamamen tıkanması sonucu geliştiğini ifade eden Özel Adatıp Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş Bildirici, “Bacak damarlarının tıkanması sonucu öncelikle yürüme ve hareket esnasında ayakta ağrı gelişir. Tıkanıklığın ilerlemesi sonucu ayaklarda yara açılması, kangren ve sonuç da ayağın kesilmesine kadar ilerleyen süreç gelişebilir.” dedi.


KİMLER RİSKLİ?

Sigara kullanımı, şeker hastalığı varlığı, 60 yaş üstü bireyler, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği ve başka vücut damarlarında tıkanıklık olması gibi sebeplerin bacak damarı tıkanıklığı için risk faktöründe olduğunu belirten Prof. Dr. Ulaş bacak damar tıkanıklığının nasıl anlaşıldığını şöyle anlattı: “En sık bulgu olarak yürümekle ayakta ağrı, soğukluk, renk değişikliğidir. Bazen ayakta yara ve direkt olarak kangren gelişmesi ile de bulgu verebilir.”


NASIL TESPİT EDİLEBİLİR?

Prof. Dr. Bildirici, rahatsızlığın nasıl tespit edildiği konusunda ise, “En basit olarak muayene ile sorumlu bacakta nabızların hissedilememesi ile anlaşılır. Muayene sonrasında en basit olarak doppler usg eşliğinde tanı kesinleştirilir. Damarın nereden itibaren ve ne kadar tıkandığını net anlayabilmek için tomografik anjiyografi veya normal anjiyografi ile tespit edilir.” dedi.


TEDAVİ EDİLMESİ GEREKİYOR?

Rahatsızlığın tedavisinin son derece önemli olduğuna dikkat çeken, Özel Adatıp Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Ulaş, “Bacak damar tıkanıklığında ayak ağrıları önemsenmese de ilerleyen süreçte hasta için daha ağır veya ölümcül olabilir. Tedavide temel amaç hem hastanın şikâyetlerini rahatlatmak, hem uzuv kaybını önlemek hem de bacak damarı gibi diğer damarların da tıkanmasını engellemektir. Damarların açılması sadece hastanın ağrılarını geçirmekle kalmaz yanı zamanda bacağın beslenmesini düzeltir. Bu sayede hastaların yaralarının iyileşmesini sağlar ve kangren gelişmesini de engeller. Uzuv kaybı sadece bir bacağın kesilmesi değil hastanın kalan hayatını birilerine bağımlı olarak yaşamasına da neden olabilir. Hem hastanın özgürlüğünü ve kendi kendine yetebilme kabiliyetini ortadan kaldırır. Hem de mevcut hastalıkların ilerlemesine neden olur. Bacak damar tıkanıklığının tedavisi sadece ağrının tedavisi değil, hastanın geleceğini de etkiler. Böylece hastanın tedavi edilmesi hem yaşam kalitesi hem de yaşam süresinin uzaması sağlanır. Sonuçta hastalar daha uzun ve mevcut hayatını daha kaliteli yaşamasını sağlar.” diye konuştu.


TEDAVİ SÜREÇLERİ

Prof. Dr. Bildirici ayrıca şunları kaydetti: “Hastalığın başlangıcında ilaç tedavisi ile şikayetler geçirilebilse ve hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir. Fakat ilerleyen seviyelerde damarın açılması gerekmektedir, bu anjiyografik olarak veya cerrahi olarak açılabilir. Anjiyografik tedavi uygulanabilecek girişimsel tedaviler arasında en az riskli olanıdır. Anjiyografi ile sadece damarların nereden ve ne kadar tıkalı olduğunu göstermez. Aynı zamanda tedavisine de olanak verir. Tıkalı damardan geçilerek üzeri tekrar daralmayı engelleyici balonlarla açılır. Ayrıca damarın içi özel bıçaklar içeren aterektomi denilen cihazlar aracılığı ile temizlenir. Bu hem damarın tekrar daralmasını engeller hem de yıllar içinde damar içinde birikip tıkanmasına neden olan kitlenin çıkarılmasını sağlar. Bu tedaviler damarın yerine ve yapısına göre birlikte veya tek tek uygulanabilir. Bunlar yetersiz kalırsa veya damara bağlı olarak stent takılması da gerekebilir. Bacak damar tıkanıklığı anjiyografik tedavisi uygulaması meşakkatli ve ustalık gerektiren bir operasyondur. Zor olmasının yanında başarılı olunduğunda sonuçları oldukça yüz güldürücüdür. Tedavi hastanın bacağının kurtulması ve hayatının kurtulmasına sağlar.”


Prof. Dr. İbrahim Halil Ulaş Bildirici Diğer Makaleleri